– Her tråkker man på småaksjonærene

Ledelsen i Awilco LNG sier de har ståltro på en oppsving i gassfraktmarkedet. Samtidig henter de inn 235 millioner i en emisjon med kjemperabatt. Det har satt sinnene i kok hos flere.

WilPride LNG-skip til Awilco LNG
WilPride LNG-skip til Awilco LNG

Mens Oslo Børs denne uken holdt stengt onsdag for å feire 17. mai, har det ikke blitt noen feiring for aksjonærene i gassfraktrederiet Awilco LNG – i hvert fall ikke småaksjonærene.

Fredag morgen våknet de nemlig opp til meldingen om at investorer som er med i den pågående emisjonen i rederiet får kjøpe nye aksjer til en pris på 3,50 kroner per stykk. Da selskapet annonserte emisjonen etter børsslutt torsdag hadde aksjen akkurat avsluttet dagen med en kurs på 6,09 kroner.

Kursrabatten på 42,5 prosent ble ikke fullt ut reflektert i aksjehandelen fredag, men aksjen falt fortsatt med 32 prosent til drøye 4,1 kroner. Dermed endte Awilco LNG som fredagens store børstaper.

Både den saftige kursrabatten og det faktum at selskapet har valgt å fravike Aksjelovens krav om en fortrinnsrettsemisjon der alle aksjonærene likebehandles, har satt sinnene i kok hos flere E24 har snakket med fredag. At aksjonærene heller ikke kan selge tegningsrettene hvis de ikke ønsker å delta i emisjonen, får også kritikk.

Flere mener Awilco-emisjonen bare er det siste eksempelet i en rekke av prosesser der småaksjonærer blir tilsidesatt og forskjellsbehandlet.

Konsernsjefen selv sier til E24 at han mener småaksjonærene blir ivaretatt, men erkjenner at emisjonskursen er lav.

E24 skrev i desember hvordan hele 7 av 10 kroner som ble hentet inn til selskaper som er børsnotert på Oslo Børs ble hentet inn gjennom såkalte rettede emisjoner i de 11 første månedene av 2016.

Aksjeloven stiller egentlig krav til at alle aksjonærer skal likebehandles gjennom fortrinnsrettsemisjoner. Da får alle aksjonærer tilbud om å få delta med ny kapital i emisjonen med samme eierandel som de eier fra før.

Selskapene kan imidlertid fravike fra dette i visse tilfeller og heller gå for en rettet emisjon. En slik emisjon åpner imidlertid for forskjellsbehandling fordi utvalgte aksjonærer kan få bedre vilkår eller sikre seg en relativt større eierandel i selskapet etter emisjonen.

– Man har et ansvar når man er børsnotert

Emisjonen i Awilco LNG er en del av en refinansieringsplan som også involverer deres største kreditor, Teekay LNG, som de leier sine to LNG-skip av.

Awilco har forhandlet frem en ny avtale som innebærer at skipsleien de må betale til Awilco blir redusert på kort sikt. I bytte mot dette må Awilco hente ny kapital og betale tilbake differensen i leien de skylder i 2019, når leiekontrakten på skipene går ut.

Fremfor å følge Aksjelovens primærkrav om en fortrinnsrettsemisjon valgte Awilco å fravike fra den regelen. Rederiet har i stedet arrangert en rettet emisjon mot utvalgte aksjonærer på 215 millioner, og vil i tillegg ha en reparasjonsemisjon på 20 millioner til aksjonærer som ikke ble invitert i første runde.

– Det overrasker meg at så proffe aktører gjør dette og ikke får med alle aksjonærene. Man har et ansvar for å opptre korrekt når man er børsnotert og her tråkker man på småaksjonærene, sier investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet til E24.

Han forteller at Nordnet per torsdag ettermiddag hadde 200 kunder som til sammen satt med aksjer for 18 millioner kroner i selskapet. Takket være den saftige emisjonsrabatten har deres verdier blitt redusert til 12,1 millioner kroner.

Hadde aksjekursen falt helt ned til emisjonskursen på 3,50 hadde aksjene vært nesten halvert i verdi på under ett døgn.

– Selskapet har tidligere uttalt at de har solgt unna skip for å kunne «stå seg gjennom stormen» som de selv kalte det. Nå har de hatt ett dårlig kvartal men mener selv at LNG-markedet er på bedringens vei, og nå skal de plutselig kjøre en rettet emisjon, sier Hauglund.

Han skjønner heller ikke at det går an å ende på en emisjonskurs med 42 prosent rabatt i et selskap som driver i et marked de fleste analytikere har tro på, og der alle de store aksjonærene har sagt seg villig til å delta.

– De burde heller kjørt en fortrinnsrettsemisjon for å unngå den enorme rabatten. I en ordinær prosess kunne aksjonærene valgt å selge tegningsretten sin videre, men det får man ikke lov til her.

Ledelsen har ståltro på markedet

Går man tilbake til kvartalsrapporten for andre kvartal, som kom rett etter at Awilco hadde solgt unna to av de fire LNG-skipene de eide, så skrev rederiet både at «vi er ved starten av den største økningen i LNG-volumer i historien», at «markedet bedrer seg som ventet» og at salget av de to LNG-skipene «sikrer en solid kontantposisjon».

Etter å ha konkludert med at «markedet endelig har snudd» etter et par tøffe år, så har selskapet gjentatt budskapet om at man til tross for svingninger på kort sikt har lyse utsikter på markedet fremover.

Så sent som den 5. mai, i regnskapet for første kvartal, skrev selskapet at «overskuddet av tilgjengelige skip førte til lave rater i første kvartal, men skipene blir absorbert og aktiviteten tar seg opp».

Med dette bakteppet har Teekay-konsernet gått med på å gi en håndsrekning til Awilco, så lenge selskapet klarte å få inn frisk kapital gjennom emisjonen.  Awilco mener den reforhandlede avtalen med Teekay bygger «en bro» frem til markedet har hentet seg helt inn.

Konsernsjef Jon Skule i Awilco LNG avviser at småaksjonærene blir forbikjørt i prosessen:

– Jeg vet ikke hvorfor enkelte småaksjonærer er sure for de blir tilbudt å være med i reparasjonsemisjonen hvis de ikke er med i første runde, sier Skule til E24.

Analytiker Frode Mørkedal i Platou påpeker at LNG-markedet har vært svakere enn ventet ved starten av året, og at Awilco har brent mye kontanter fordi ratene i markedet er lavere enn driftskostnadene deres.

Saken fortsetter under annonsen.

Han påpeker at situasjonen vil bli bedre nå med de reduserte ratene Teekay har gått med på, men at Awilco trolig fortsatt vil gå i minus i andre kvartal.

– Prisen på emisjonen var lav, sier Mørkedal og legger til at det nok er en del usikkerhet blant investorer som kan ha bidratt.

– Hvis man legger inn estimatene for andre kvartal så har de rundt 3,2 kroner i likvider per aksje. Markedet har dermed priset de to skipene med marginal verdi når man justerer for gjelden på de to skipene, sier han videre med referanse til emisjonskursen på 3,5 kroner.

Selv har han tro på en oppsving i markedet og har en kjøpsanbefaling på aksjen.

– Illeluktende

En aksjonær som har sittet lenge i Awilco-aksjen sier han blir provosert over fremgangsmåten til styret og ledelsen. Han mener dette er nok et eksempel på at store aksjonærer kommer langt bedre ut enn småaksjonærene i selskaper notert i Oslo.

I dette tilfellet er det Wilhelmsen-familien, Petter Stordalen, Harald Moræus-Hanssen og Astrup Fearnley AS som sitter som de største aksjonærene. Så langt har det kommet flaggemeldinger om at Wilhelmsen-familien, konsernsjefen, finansdirektøren, Fearnley-sjef og styremedlem Jon-Aksel Torgersen og Astrup Fearnley AS har tegnet seg. Moræus-Hanssen har også forpliktet seg til å delta.

Aksjonæren, som har lang erfaring fra finans, ønsker ikke å stå frem med navn.

– Her har selskapet allerede fått forpliktelser om å delta for 50 til 60 prosent av aksjene. Med andre ord har «de store gutta» fått god til å vurdere tilbudet, mens vi andre aksjonærer bare får maksimalt et par timer på oss, sier aksjonæren og forteller om telefonoppringningen han fikk fra ABG torsdag.

Både Hauglund og aksjonæren reagerer på at man valgte å bruke meglerhuset ABG til å gjennomføre emisjonen. Meglerhuset har hverken analysedekning på Awilco LNG eller et spesielt fokus på den bransjen, i motsetning til mange andre meglerhus i Oslo.

– Helle denne prosessen er illeluktende og bærer preg av dårlig håndverk, sier aksjonæren.

Han peker på at markedet fungerer helt annerledes i Sverige, der andelen som fraviker fra ordningen med fotrinnsrettede emisjoner som likebehandler alle aksonærene er langt lavere enn i Norge.

– Jeg har fått flere tilbud på mine aksjer og senest for noen måneder siden fikk jeg et tilbud om 7-8 kroner per aksje. Jeg valgte å bli sittende fordi jeg har troen på at markedet snur oppover, og i tillegg har meglerhus som Nordea og Platou ment at Awilco har nok penger til å klare seg, sier aksjonæren og legger til:

– Med denne plutselige emisjonen skaper de bare en panikkstemning.

Hadde håpet på mer

Awilco-sjefen forteller at «veldig mange» av de eksisterende aksjonærene har tegnet seg i emisjonen og at selskapet og det rådgivende meglerhuset ABG mener reparasjonsemisjonen er av en tilstrekkelig størrelse for å ivareta alle.

– Jeg kan ikke forstå at det skal bli noen utvanning av de aksjonærene som ønsker å delta i emisjonen med det oppsettet vi har, sier Awilco-sjefen.

– Gir dere ikke en saftig rabatt når dere tilbyr aksjer til 3,50 kroner i det dere selv mener er et marked i oppsving. Burde dere ikke fått en høyere pris?

– Det kan du godt si. Vi hadde kanskje trodd og håpet på at kursen skulle bli noe høyere. Vi måtte uansett få inn penger for å få på plass avtalen med Teekay, sier Skule.

Til tross for at Awilco i fjor mente de hadde en «solid kontantbeholdning» etter salget av to LNG-skip, så var den plutselige nedturen i markedet i første kvartal såpass tøff at man ville unngå havne i en kontantskvis, forklarer Awilco-sjefen.

– Hvorfor valgte dere å bruke ABG når meglerhuset ikke har dekning på aksjen deres?

– De ble hyret inn av oss som rådgiver under forhandlingene med Teekay og et annet aspekt er at summen i emisjonen er nokså begrenset gitt at halvparten allerede var sikret fra eksisterende aksjonærer, sier Skule.

Awilco LNGs styreleder, Sigurd Thorvildsen, har ikke besvart E24s henvendelse fredag. Thorvildsen er konsernsjef i AWilhlemsen Group, som også er største aksjonær i rederiet.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå