Holberggrafen: Oljefondet øker aksjeandelen

Denne uken ble det kjent at Statens Pensjonsfond Utland øker sin aksjeandel fra 60% til 70%. Etter en lang prosess finner man det riktig å øke fondets aksjeandel.

Oljefondet har siden 01.01.1998 levert en samlet årlig avkastning på 5,6% til en risiko (standardavvik) på 7,5%. Rentedelen av fondet har levert en årlig avkastning på 5,04% med en risiko på 3,25%, mens aksjeinvesteringene (fra 01.01.1999) har levert 5,25% årlig avkastning til en risiko på 14,7%.

Den historiske avkastningsforskjellen mellom aksjer og renter har vært relativ liten i perioden. Den høye renteavkastningen kan til en viss grad tillegges fallende renter med påfølgende kursgevinster på obligasjoner i perioden.

Aksjemarkedet har i samme periode har vært preget av noen kraftige nedturer. Teknologismellen etter år 2000 halverte børsverdiene, mens finanskrisen i 2007/2008 gjorde det samme nok en gang. Den amerikanske S&P500-indeksen var på samme nivå i 2012 som i 1998 da oljefondet startet sine handler i aksjemarkedet. Til tross for de kraftig nedturene har aksjer levert bedre enn renter, men med høyere svingningsrisiko.

Med de varslede omleggingene kan vi trolig forvente større svingninger i fondets verdier, men samtidig høyere forventet avkastning i et langt perspektiv.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå