Norske Skog mangler alt

Norske Skog er i krise. I dag legger papirgiganten frem et nytt kvartalsresultat uten overskudd. Og uten toppsjef og finansdirektør finnes det heller ingen til å beordre noen mirakelkur.

Etter at Jan Oksum ble sparket som konsernsjef 20. mars i år, har det vært mange spekulasjoner om hvem som kommer til å ta på seg den tunge oppgaven det er å få Norske Skog på fote igjen. Styreleder Lars Wilhelm Grøholt hadde sin første åpenbare sjanse til å presentere en ny sjef på generalforsamlingen 20. april, men det lyktes ikke.

I dag har Grøholt muligheten igjen. Men flere kilder Aftenposten har snakket med tviler på at noen ny konsernsjef vil bli presentert i dag, selv om det ville ha vært en klar fordel. Da kunne vedkommende ha lagt frem sin storstilte bergingsplan, og vist at både han og selskapet er i stand til å ta grep.

I stedet må konsernet klare seg uten de to viktigste personene i toppledelsen ennå en stund, finansdirektøren er nemlig også på vei bort fra Norske Skog.

Grøholt har imidlertid varslet en hard hestekur for konsernet, og en opptrapping av restruktureringsprosessen.

For det bare blitt verre for Norske Skog etter at Jan Oksum fikk sparken. Forverringen skjer på tross av at prisene på avispapir stiger og er opp rundt 6 prosent for Europa i år.

Avispapirmarkedet vokser dessuten samtidig som den generelle økonomiske konjunkturen er knallsterk. Men det hjelper altså ikke Norske Skog. En måned etter Oksums avgang nedgraderte ratingbyrået Moody selskapets kredittrating til "søppel".

Norske Skog har nå historisk sett rekordhøy gjeld. I tillegg har aksjekursen falt med nesten 20 prosent i forhold til toppnoteringen i år, som kom etter at konkurrentene til Norske Skog også hadde annonsert at de legger ned fabrikker. Ironisk nok skjedde dette nesten på samme tid som Oksum fikk sparken.

Den nye sjefen - når han måtte komme - må gjennomføre hestekuren som styrelederen har foreskrevet. Det betyr at flere av de europeiske fabrikkene står lagelig til for hugg.

Da Norske Skog utarbeidet en oversikt over driftsmarginene for første halvår 2005 på de ulike fabrikkene verden over, kom Follum i Hønefoss aller verst ut - verre enn Union som ble nedlagt.

To andre europeiske fabrikker ligger også i bunnsiktet, milelangt unna driftsmarginene som fabrikkene i Sør-Amerika og Asia kan vise til. Derfor er det nærliggende å tro at den videre fabrikkdøden vil komme i Europa.

I starten av juni skal styret i Norske Skog avgjøre om Follum skal oppgraderes ved at fabrikken får overta masseanlegget fra Union. Fabrikksjef Wenche Ravlo på Follum mener det er svært negativt for fabrikken dersom denne satsingen ikke kommer på plass.

- Det har en klar betydning for hvor langsiktig man ser på Follum, sier hun.

På forsiden nå