Munthe (født 15. oktober 1922 i Oslo) var riksmeklingsmann fra 1965 til 1974. Han var utdannet dr. oecon fra Norges Handelshøyskole i 1961. Han ble professor i distribusjonsøkonomi ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo i 1961.

Munthe hadde en rekke styreverv både innenfor det offentlige og i næringslivet, blant annet styreformann i Norsk Hydro (1974– 77), Freia og Aschehoug, samt som styremedlem i IBM, Bergen Bank og Nora Industrier.

Munthe ble i 1971 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.