Norges største meglerhus - DNB Markets - leverte nok et knallsterkt resultat i tredje kvartal.

Driftsresultat før skatt utgjorde 1.285 millioner kroner, som var en økning på 318 millioner eller 32,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

Det var spesielt «Inntekter fra internasjonal obligasjonsportefølje», som økte fra et tap på 1 million kroner til en gevinst på 714 millioner kroner fra i fjor til i år.

Hadde DNB Markets vært foruten denne inntektskilden, slik de var i samme periode i fjor, ville resultatet vært nesten halvvert på bunnlinja. 

- Motsatt i aksjemarkedet

Utvklingen i inntektene i DNB Markets

  • Derivater -17,3% (358 mill. kr.)
  • Investeringsprodukter -22,7% (70 mill. kr.)
  • Corporate finance -22% (177 mill. kr.)
  • Verdipapirtjenester +12,1% (59 mill. kr.)
  • Internasjonal obligasjonsportefølje Fra -1 mill. kr. til 714 mill. kr.
  • Renter av allokert kapital -18,2% (36 mill. kr.)

«Som utsteder og motpart nyter vi godt av volatilitet, og nå i rente og valutamarkedet. Aksjemarkedet er motsatt. Det er fallende aktivitet fra kunder primært vil jeg tro for mange kunder har hedget seg, og at potensialet i Norge avtar. Ellers har volum og til en hvis grad marginer, ikke på aksjer, påvirket», skriver aksjesjef Paal Karstensen i DNB Markets til E24 i en epost. 

«Internasjonal obligasjonsportefølje er bankens fundingportefølje som de har rapportert kvalitet og durasjon på i alle år». 

Inntektsfall

Kundeinntekter viste en reduksjon fra 803 millioner kroner til 664 millioner kroner fra tredje kvartal i fjor til i år.

Inntektene etter tredje kvartal fra denne aktiviteten var på 1.126 millioner kroner, som var en økning på 520 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2011.

«Usikkerhet rundt situasjonen i Sør-Europa og i internasjonal økonomi generelt medførte en avventende holdning hos mange kunder», skriver DNB i kvartalsrapporten.

«Inntektene i kvartalet gjenspeilet en fortsatt normalisering av finansmarkedene, og det medførte blant annet en betydelig reduksjon i kredittmarginer og dermed kursgevinster knyttet til obligasjonsporteføljer i DNB Markets».

Kanonresultat for banken

Til tross for at det er høy usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, kan DNB konstatere at det går bra i Norge.

Torsdag morgen la Norges største bankkonsern frem resultatet etter årets tredje kvartal, og den viser vekst i alle forretningsområder.

Resultat etter skatt endte i tredje kvartal på 3.507 millioner kroner, opp fra 2.493 millioner i tredje kvartal i fjor.

Dette var bedre enn analytikernes forventning om et resultat etter skatt på 3.260 millioner kroner, ifølge estimater fra Dow Jones Newswires.

- Vi er godt fornøyde med årets tredje kvartal. Vi har sterke resultater i alle forretningsområder, sier konsernsjef Rune Bjerke.

LES OGSÅ:

Mener DNB har best potensial i Norden