Yara har inngått en joint venture-avtale med selskapene Orica og Apache om bygging av en ammoniumnitrat-fabrikk på Burrup-halvøya i Australia, med en kapasitet på 330.000 tonn.

Det kommer frem i en melding mandag.

Planene om å etablere et joint venture ble børsmeldt 1. mars i år.

Yara vil eie en andel på 45 prosent av det samarbeidende selskapet, Orica vil ha 45 prosent, mens Apache vil ha 10 prosent.

Byggingen av fabrikken ventes å ha en kostnad på rundt 800 millioner dollar, og ventes ferdig ved utgangen av 2015.

Fabrikken vil levere ammoniumnitrat og eksplosivprodukter til gruvekunder i Pilbara-regionen.