Dette brevet må du åpne

Har du innskuddspensjon? I disse dager kommer brevet som ikke bør støve ned i skuffen din. Sjekk hvilke poster som er viktigst.

			FÅ OVERSIKT: Mange aner ikke hvor mye de får i pensjon. Å bruke noen minutter på å studere «kontoutskriften» - kan være vel investert tid. Foto:
FÅ OVERSIKT: Mange aner ikke hvor mye de får i pensjon. Å bruke noen minutter på å studere «kontoutskriften» - kan være vel investert tid. Foto:

Alle med innskuddspensjonssparing vil i disse dager motta en kontoutskrift over oppsparte pensjonsrettigheter. Utskriften viser også en prognose for hva du vil få i årlig pensjon.
- I disse dager sendes årets viktigste pensjonsbrev ut - kontoutskriften for 2011. Dette er en gyllen anledning til å gå gjennom pensjonen sin, ifølge Kristin Myrmo i SpareBank 1.

Ned i skuffen
Hun frykter at mange putter brevet ned i en skuff uten å vie det et blikk:

- Dersom man åpner konvolutten vil mange kanskje oppdage at de får lavere pensjon enn de tror, sier Myrmo.

- Nordmenn har kanskje lett for å tro at det ordner seg. Men dersom man har mange tanker og drømmer som skal realiseres som pensjonist - er det viktig at økonomien tillater det, sier Myrmo til Dine Penger.

LES OGSÅ: Portugal lokker med nullskatt

Gyllen anledning
Pensjonsøkonom Kristin Myrmo i SpareBank 1 mener dette er en gyllen anledning for en «vareopptelling» over pensjonen.

- Alle bør med jevne mellomrom ta en gjennomgang for å se om pensjonsavtalen man har dekker fremtidige behov.

- Dette er en glimrende anledning til å vurdere om du er godt dekket og se hva eventuell ekstra sparing vil tilføre i pensjonsutbetalinger, sier Myrmo.

Hun anbefaler alle å benytte seg av en av de mange pensjonskalkulatorene på nettet samtidig med at kontoutskriften studeres.

LES OGSÅ: Flere tjener på tidlig pensjonsuttak

Dette bør du sjekke
Myrmo mener du bør sjekke følgende punker i pensjonsbrevet som nå sendes ut er:

- Utgående balanse
* Hva du har spart opp i pensjon så langt
- Risikoen for din pensjonssparing
* Hvor risikabel spareavtalen for pensjonspengene er
- Beregnet alderspensjon
* Hva du kan regne med å få utbetalt når du går av med pensjon

Alle med fripoliseavtaler vil også motta en oversikt over disse - denne sendes normalt ut senere på året.

LES OGSÅ:- Økt valgfrihet kan gi høyere pensjon

SLIK SER BREVET UT:1. Inngående balanse:
Dette er det oppsparte beløpet du hadde på tjenestepensjonskontoen din per 1. september 2011, forrige gang du fikk kontoutskrift.

2. Innbetalt sparebeløp:
Dette er det beløpet din arbeidsgiver har betalt inn til din tjenestepensjon fra 1. september til 31. desember 2011.

3. Tilført betalingsfritak:
Dette beløpet er penger som er betalt inn til din tjenestepensjon - for deg, fordi du har vært langvarig syk.

4. Utbetalt beløp:
Dette beløpet er tjenestepensjon som du har fått utbetalt, dersom du er 62 år, eller eldre, og har valgt å ta ut tjenestepensjon.

5. Bedriftsbetalt fondskostnad:
Dette beløpet viser hva din arbeidsgiver har betalt inn på din tjenestepensjonskonto, som skal dekke forvaltningen av din tjenestepensjon.

6. Verdiendring:
Dette er fortjenesten eller avkastningen du har fått på pensjonspengene dine i fjor.

7. Utgående balanse:
Dette er det oppsparte beløpet du hadde på tjenestepensjonskontoen din 31. desember 2011.

LES OGSÅ:- Skremmende lav kunnskap om pensjon

En årlig påminnelse
- Brevet er en årlig påminnelse på at man bør ha aktivt forhold til pensjon. Det kan være en trigger til at en finner ut hvilken verdi pensjonsopptjening en faktisk har, sier pensjonsekspert Birger Myhr i rådgivningsselskapet Pensjonseksperten.

Ifølge han har få av oss et aktivt forhold til pensjon:

- De fleste har nok ikke et så aktivt forhold til pensjon som verdien av opptjeningen skulle tilsi, sier Myhr.

Mange burde endret
Han viser til at selv om mange burde ha endret risikoprofil, er det få som faktisk har gått inn og gjort det.

- Veldig mange står med den risikoprofil som en automatisk er lagt inn i: 50 prosent risiko.

- Det er ikke nødvendigvis det lureste å stå i, sier Myhr, som påpeker at det er typisk lurt å velge høyere aksjeandel dess yngre man er.

I tillegg mener han at man bør ha et bevisst forhold til om aksjemarkedet er priset lavt eller høyt.

- Aksjemarkedet er fremdeles priset lavt i et langsiktig perspektiv. Det er dermed fremdeles ikke for sent å øke aksjeandelen, selv om mange burde gjort det for lenge siden, sier Myhr.

På forsiden nå