Får 20.000 kr ekstra i måneden

Harald Johannessen (65) vil jobbe for fullt i 2011. Samtidig tar han ut 20.000 kroner i måneden i alderspensjon.

			DAGENS DOBBEL: Harald Johannessen går fremtiden lyst i møte: 65-åringen kombinerer full jobb og alderspensjon. Foto: Hallgeir Vågenes, VG
DAGENS DOBBEL: Harald Johannessen går fremtiden lyst i møte: 65-åringen kombinerer full jobb og alderspensjon. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I tillegg til lønn fra Nav Hordaland, hvor han fortsetter i hundre prosent stilling som rådgiver, får Bergen-mannen over 220.000 kroner mer å rutte med i året, før skatt.
- Dette er en svært bra og fleksibel ordning som jeg ikke tror alle er klar over, sier Johannessen til VG.

Vil reise
De ekstra pengene ønsker han å bruke til blant annet å reise og se mer av verden.

- Jeg vet jo ikke hvordan helsen er om fire-fem år, men nå føler jeg meg veldig frisk, og har lyst til dette.

1. nyttårsdag satte den spreke bergenseren kurs for Kanariøyene og fjorten dager i solen.

- Den turen ble faktisk bestilt før jeg søkte om fleksibel alderspensjon, ler Harald Johannessen.

Over 30.000 søknader
- Nav har registrert 33.300 søknader om ny fleksibel alderspensjon. Det er omtrent som forventet, sier direktør for pensjonsprogrammet i Nav, Jorun Kongerud.

Pensjonsreformen gir mulighet for å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år - og samtidig stå i arbeid, uten avkorting. Dagens pensjonsalder er 67 år.

Fleksibel alderspensjon kan tas ut helt eller delvis. Hittil har hele 84 prosent har søkt om full pensjon. Det er som i Sverige, der relativt få valgte delpensjon.

- Det tar nok litt tid før søkerne venner seg til de nye valgmulighetene, sier Kongerud, som ikke har kunnskap om hvor mange som også vil jobbe.

Sjekk om det lønner seg for deg:
Under Din pensjon på www.nav.no ligger en kalkulator du kan bruke til å beregne din egen pensjon. Du må logge deg på med MinID eller engangspassord for å få tilgang. Her kan du også se hvordan ulike tidspunkt og grader av uttak vil slå ut for deg.

På Navs nettsted www.deterdinpensjon.no ligger brosjyren som disse opplysningene er hentet fra.

www.pensjonsreform.no finner du informasjon fra regjeringen om endringene i folketrygdens alderspensjon.

Får avslag

    Jorun Kongerud i Nav har fått over 30.000 søknader om tidligpensjon. Foto: Caroline Roka, NAV
Jorun Kongerud i Nav har fått over 30.000 søknader om tidligpensjon. Foto: Caroline Roka, NAV
Ca. 10 prosent av søkerne har allerede fått avslag, hovedsakelig fordi de har for lav opptjening. Mange av disse har langvarig tilknytning til utlandet.

Pensjonsprogrammet til Nav, som forestår innføringen av pensjonsreformen, er i rute med behandlingen av søknader.

- De aller fleste av søkerne får sin første utbetaling 20. januar, også dem som har søkt om pensjon så sent som i desember, sier Kongerud.

Målet med pensjonsreformen er å få folk til å stå lenger i arbeid. For Nav har det viktigste vært at den enkelte tar et informert valg etter fylte 62 år.

Kontaktsenteret Nav Ny pensjon har besvart over 110.000 samtaler siden februar. 350.000 unike brukere har vært inne på kampanjesiden deterdinpensjon.no.

Mange vil sjekke
Nav har registrert 1,5 millioner innlogginger i nettjenesten Din pensjon. Der kan du se din opptjening i folketrygden og beregne din fremtidige pensjon.

- Kunnskapsnivået om pensjon er økende. 17 prosent mellom 62 og 66 år oppga god kjennskap til reglene i februar. I oktober var andelen oppe i 29 prosent.

Nav sendte tidligere i år ut informasjonsskriv til 190.000 arbeidstagere i alderen 62 til 66 år om deres muligheter til å ta ut alderspensjon etter de nye reglene.

Ansatte i offentlig sektor kan gå av med avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år, men kan ikke samtidig ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Mange avventende
I privat sektor må arbeidstagere som vil benytte seg av AFP-ordningen og forlate yrkeslivet tidligere, fra nyttår også søke om fleksibel alderspensjon.

Felleskontoret for LO/NHO-ordningene har innvilget over 7000 AFP-søknader etter den gamle ordningen i 2010, og er innstilt på ca. 3000 søknader for 2011.

- Navs anslag på hva vi kunne forvente av søknader med den nye pensjonsreformen, var noe høyere, sier daglig leder for Felleskontoret, Sven Iver Steen.

For dem ser det ut som om mange er litt avventende.

- Kanskje er det arbeidslinjen til regjeringen som virker, kan hende er det flere som innstiller seg på å jobbe litt lenger, sier Sven Iver Steen.

Slik er pensjonsreformen i et nøtteskall:
Du vil tjene på å jobbe lenger - men har en mer fleksibel alderspensjon i vente.

Fra nyttår skjer endringer i folketrygdens alderspensjon:
Du kan velge å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Men den årlige utbetalingen blir høyere, jo lenger du venter.
Du kan stå i arbeid og samtidig ta ut alderspensjon, uten at pensjonen reduseres.

Alderspensjonen fra folketrygden blir justert i forhold til forventet levealder i befolkningen.

Slik kan du ta ut alderspensjon:
Fra nyttår er det du som bestemmer når og hvordan du vil ta ut pensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av.

Hvis du har høy nok opptjening, kan du ta ut alderspensjon allerede fra fylte 62 år.

Du kan ta ut alderspensjon og samtidig være i jobb, uten å få mindre utbetalt i pensjon. Du kan ta ut full pensjon eller bare en del: 20 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 80 %. Dette kalles uttaksgrader.

Du kan endre uttaksgrad en gang i året. Men du kan når som helst stanse pensjonen, eller velge full alderspensjon.
Pensjonen justeres i forhold til forventet levealder i befolkningen.

Fremtidens pensjonister må jobbe lengre for å få like mye i pensjon som dem som går av i dag. Alderspensjonen reguleres årlig, i takt med lønnsveksten.

Du kan ha mer pensjon i vente:

Tjenestepensjon
Arbeidstagere flest har en tjenestepensjonsordning. Disse ytelsene kommer i tillegg til folketrygden. Endringer i reglene for uttak av privat tjenestepensjon er foreløpig ikke avklart.

Avtalefestet pensjon
Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning for arbeidstagere som har fylt 62 år, og som jobber innenfor et område med tariffavtale om AFP.

I privat sektor må du søke om å få innvilget alderspensjon fra folketrygden, om du vil ta ut AFP fra nyttår. Du kan jobbe så mye du vil, uten at pensjonen din blir redusert.

I offentlig sektor blir dagens ordning videreført. Tar du ut AFP, kan du ikke samtidig ta ut alderspensjon. Det er begrenset hva du kan tjene, uten at pensjonen blir redusert.

På forsiden nå