Studentboom til utlandet

Aldri før har så mange norske studenter reist til utlandet for å studere. Fortsatt drar flest til Storbritannia.

			POPULÆRT: Flere studenter valgte å studere i USA i fjor. Foto: Scanpix.
POPULÆRT: Flere studenter valgte å studere i USA i fjor. Foto: Scanpix.

Tall fra Staten Lånekasse for utdanning viser at for studieåret 2010/2011 valgte hele 21.811 nordmenn å studere i utlandet.
Opp etter nedgang
På midten av 2000-tallet gikk antall studenter som valgte å studere utenlands ned, mens de siste årene har det vært en stabil oppgang.

I fjor dro 14.154 studenter utenlands for å ta hele utdanningen sin i utlandet. Det er ni prosent flere enn året før. 7657 tok deler av utdanningen sin ute, som er en vekst på seks prosent.

- Vi ser at trenden vi har sett de siste årene fortsetter, og at stadig flere nordmenn velger å studere i utlandet, sier Mette Bakke, seniorrådgiver ved utlandskontoret i Lånekassen.

Andelen stabil
Selv om flere reiser utenlands for å studere, holdes andelen utenlandsstudenter seg stabil. 13 prosent av alle i høyere utdanning valgte å studere i utlandet i fjor, som er omtrent den samme andelen som året før.

LES OGSÅ:Slik kan du få ekstra stipend

USA øker mest
Tall for forrige studieår viser at Storbritannia holder stand som det mest populære landet å reise til, 4148 norske studenter valgte å ta hele eller deler av utdanningen sin her. Danmark følger som før på andreplass, mens USA har gått forbi Australia som det tredje mest populære studielandet.

- Det var mer enn 20 prosent flere som valgte å studere i USA i fjor enn året før, sier Bakke.

    President i ANSA, Kristiane Roe Hammer. Foto: ANSA.
President i ANSA, Kristiane Roe Hammer. Foto: ANSA.
Gledelig
- Det er svært gledelig at det er flere som ønsker å studere i utlandet. Studier i utlandet gir verdifull erfaring og språkkompetanse, som er til stor nytte både for den enkelte student men også for det norske samfunn som helhet, sier president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Kristiane Roe Hammer.

Klar sammenheng
- Økningen i antall utenlandsstudenter har en klar sammenheng med den generelle økningen i studentmassen i Norge, som vi har sett de siste årene. Andelen som tar studier i utlandet har ikke økt, påpeker Hammer.

Nedgang i ikke-vestlige land
- Selv om flere velger å studere i utlandet, ser vi at økningen først og fremst skjer til tradisjonelle studieland som Storbritannia, USA og Danmark. I ikke-vestlige land ser vi faktisk en nedgang i antall studenter som ønsker å ta hele graden sin i disse landene, sier ANSA-presidenten.

- Til Kina ser vi en svak økning, men langt fra så høy som vi hadde håpet. Samtidig er antall studenter som tar hele graden i Argentina og Malaysia halvert, og vi ser også en nedgang i Chile, Mexico, Russland, Sør-Afrika og Japan. Dette er bekymringsverdig, ettersom disse landene vil være av økende viktighet for Norge i årene som kommer, understreker Hammer.

LES OGSÅ:Slik blir lønnen din

Manglende studiestøtte er årsaken
ANSA mener at manglende støtte til førsteåret av bachelorgrader i ikke-vestlige land er noe av forklaringen på nedgangen i antall helgradsstudenter til disse landene.

- Det er klart at mange studenter må velge bort disse landene dersom de ikke kan betale for førsteåret selv. Lånekassen gir hverken lån eller stipend til førsteåret av bachelorgrader i ikke-vestlige land. For mange blir det derfor rett og slett for dyrt, medgir Hammer.

På forsiden nå