Sykepleiere og lærere taper på utdanning

Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang. Sykepleiere og førskolelærere tjener mindre.

			FÅR MINST IGJEN: Ikke alle yrkesgrupper får like mye igjen for årene på skolebenken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no/montasje: Dine Penger
FÅR MINST IGJEN: Ikke alle yrkesgrupper får like mye igjen for årene på skolebenken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no/montasje: Dine Penger

Leger, siviløkonomer, sivilingeniører og jurister har høy livsløpsinntekt, men førskolelærere og sykepleiere tjener lite på utdanningen sin, skriver forskning.no.
LES OGSÅ:Kvinner minst fornøyd med lønnen

3 prosent mer
Forskerrekrutt ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Lars J. Kirkebøen, har beregnet hvor mye en person tjener i løpet av et helt liv avhengig av hvor mye og hva slags utdanning vedkommende tar.

- De som bruker noen år av livet sitt på høyere utdanning, ser ut til å tjene på dette i det lange løp. Beregningene viser nemlig at man i gjennomsnitt tjener 3 prosent mer i løpet av livet for hvert år med utdanning, sier Kirkebøen.

Avhenger av fagvalg
Gevinsten avhenger imidlertid av hva slags fag eller profesjoner man velger.

- De som har lange profesjonsutdanninger som medisin, økonomi, juss og sivilingeniør, har en livsløpsinntekt som er mellom 40 og 90 prosent høyere enn de som går rett ut i arbeidslivet etter fullført allmennfaglig videregående skole, sier Kirkebøen.

Men flere høyere utdanningsgrupper tjener mindre i løpet av livet enn referansegruppen med kun allmennfaglig videregående.

LES OGSÅ:Ledere mer skeptisk til seniorer

Tjener minst på utdanning
En førskolelærer tjener nesten 20 prosent mindre, en sykepleier 13 prosent mindre, mens en allmennlærer har en livsløpsinntekt som er 10 prosent lavere enn referansegruppens.

Også de med humanistiske og estetiske fag, sosialfagsutdannede og teologer ser ut til å høste liten økonomisk gevinst av utdanningen sin.

På forsiden nå