Lørdag avslørte NRK at terrorsiktede Anders Behring Breivik kjøpte flere tonn kunstgjødsel i løpet av våren i år fra Felleskjøpet Agri.

Det skal blant annet være snakk om så store mengder som rundt 3 tonn av ulike ammoniumnitrater, og rundt 3 tonn av stoffet kalkamonsalpeter, ifølge NRK.

Disse stoffene har tidligere blitt brukt til fremstilling av bomber som er benyttet under terroraksjoner.

Kommunikasjonsdirektør Oddny Estenstad i Felleskjøpet Agri forteller at de ikke undersøkte hva kunstgjødselet skulle brukes til, siden det er helt lovlige produkter som hvem som helst kan kjøpe.

- Produktene vi selger er registrert hos Mattilsynet og godkjent for salg. Dette er standardprodukter som alle kan kjøpe, så vi gjorde ingen undersøkelser om han i forbindelse med bestillingene, sier Estenstad til E24.

Kontaktet politiet

Så snart Felleskjøpet ble klar over at den siktede hadde vært kunde hos dem kontaktet de politiet, men kommunikasjonsdirektøre vil ikke ut med hva slags informasjon de har overlevert politiet.

- Vi har gitt informasjon om hva han har kjøpt til politiet, men ønsker ikke å kommentere det noe ytterligere, sier Estenstad.

Opprettet selskap

Terrorsiktede Anders Behring Breivik opprettet i 2009 et selskap som ifølge stiftelsespapirene skulle drive med dyrking av grønnsaker og meloner.

Gjennom sitt enkeltpersonforetak Breivik Geofarm fikk den terrorsiktede kjøpe seks tonn kunstgjødsel av Felleskjøpet.

Imidlertid var ikke selskapsopprettelsen noe som måtte gjøres for å få kjøpt kunstgjødselen.

- Det er ikke noe krav for å registrert som firma for å kjøpe disse produktene, sier Estenstad til E24.

Enkeltpersonforetak

  • Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en «fysisk person», altså ett menneske, står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld.
  • Eieren bestemmer alt i foretaket og det er ikke gitt særskilte regler eller egen lov om enkeltpersonforetak. Det gjelder noen egne krav hvis selskapet har mer enn 30 ansatte.
  • Eieren må være myndig, men behøver ikke å være bosatt i riket, selv om foretaket må ha adresse i Norge. Eieren av et enkeltpersonforetak plikter ikke å sette til side penger (skyte inn kapital) spesielt for selskapet, siden han uansett står personlig ansvarlig.
  • Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret. De har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret, men det koster penger. Hvis enkeltpersonforetaket har minst fem ansatte eller driver varehandel, har det registrerings plikt i Foretaksregisteret.
  • Det koster 2.660 kroner å registrere et enkeltpersonforetak. 2.127 kroner hvis det registreres elektronisk.

Kilde: Brønnøysundsregistrene

Opprettet i 2009

Breivik opprettet selskapet dagen etter 17. mai i 2009, ifølge Brønnøysundregisteret.

For starte et enkeltmannsforetak kreves det ingen spesielle regler utover vanlige lover om regnskap og arbeidsmiljø - det kreves heller ingen innskytelse av kapital.

Men innehaveren plikter å registrere foretaket i Brønnøysundregisteret. Det koster 2.660 kroner, eller 2.127 kroner hvis man registrerer det elektronisk.

Flyttet til Rena

Foretaket Geofarm, som ifølge beskrivelsen drev med dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster, kjøpte så sent som 4. mai år seks tonn kunstgjødsel.

I april i år flyttet den terrorsiktede selskapet til Rena der han skal hatt et småbruk.