Dermed er det sviende nederlaget for rettskraftig å regne.

- Saken ble ikke anket, bekrefter prosessfullmektig for Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Jon Vinje, overfor E24. 

Da dommen kom i januar uttalte advokat Vinje at hans klient ønsket å bruke frist-tiden til å bestemme seg for om man skulle anke eller ikke.

Noe man altså landet på ikke å gjøre. «Its all over now».

Uenighet om konserter

Som E24 skrev i januar, så saksøkte det ikoniske rockebandet og deres samarbeidspartnere de norske skattemyndighetene grunnet uenighet om skattleggingen av to konserter holdt i 2006 og 2007. 

Stevningen kom etter at skattemyndighetenes fattet vedtak om at honoraret de norske arrangørene betalte Rolling Stones turnéprodusent WPC Piecemeal etter konserter i Bergen og Oslo, også skulle skatteføres hos selskapene RST og RSTE Company.

De to sistnevnte selskapene er eid av Rolling Stones’ bandmedlemmer, og det var med disse de norske arrangørene forhandlet da Stones sa ja til å komme til Norge.

Ettersom det ble stilt krav fra bandets side om at WPC skulle få produksjonen, mente Sentralskattekontoret for utenlandssaker, og skatteklagenemnda som også hadde saken på sitt bord, at WPCs honorar skulle inngå som en del av bruttoinntekten til bandet. Og at det dermed skulle betales 15 prosent artistskatt av produksjonstjenestene.

Fikk tingrettens medhold

WPC på sin side påpekte at de juridisk var separert fra bandet, at de ikke driver med artistvirksomhet, og at deres produksjonsinntekter dermed ikke kan rammes av artistbeskatning. «Try a Little harder», var beskjeden de ga til myndighetene, og brakte saken inn for rettsvesenet.

- Reglene sier at artister skal betale artistskatt av bruttoinntekten de tjener i Norge. Neste spørsmål er om de som leverer scene, lys og lyd skal skattelegges på samme måte, sa advokat Thor Leegaard til E24 i januar. Han representerte Rolling Stones og deres samarbeidspartnere i tingretten - som altså sa nei på akkurat det spørsmålet.

Et nei som nå blir stående. «You can't always get what You want»...