– Danmark er blitt mye fattigere

Olje er kanskje ikke det første du tenker på når du hører navnet Danmark. Men også vår nabo i sør rammes av oljebremsen. Landets finansminister advarer: Nå blir det kutt og trange budsjetter.


<p><b>SMILET STIVNER:</b> Denne danske fotballsupporteren gliser bredt - men det er ingen grunn til å le av hvordan oljesmellen har truffet økonomien til våre naboer i sør.</p>

SMILET STIVNER: Denne danske fotballsupporteren gliser bredt - men det er ingen grunn til å le av hvordan oljesmellen har truffet økonomien til våre naboer i sør.

Oljebremsen er blitt et godt brukt ord i norske medier det siste året, og i alle andre oljeproduserende land.

I likhet med Norges finansminister Siv Jensen, begynner hennes danske kollega å kjenne oljeprisens effekt på statens lommebok.

– Danmark er blitt fattigere på grunn av den fallende oljeprisen, og det ser ut til å fortsette.

Slik lød Danmarks finansminister Claus Hjort Fredriksen ord, ifølge Politiko, da han onsdag kveld presenterte en ny rapport om landets finanser.

– Den lave oljeprisen sluker en del av handlingsrommet, og det er økonomisk realitet alle politiske partier og organisasjoner må erkjenne og forholde seg til, sa finansministeren.

Danmark har nemlig også oljeaktivitet i Nordsjøen, og skatteinngangen fra oljenæringen er en viktig inntekstkilde for de danske statsfinansene.

Og det er her den danske finansministeren nå ser trøbbel.

Fallende skatteinntekter

Rapporten lagt frem onsdag viset at Danmarks skatteinntekter vil falle kraftig i årene som kommer, som følge av den lave oljeprisen.

Konsekvensen er altså ifølge Hjort Frerdiksen, som tilhører statsminister Lars Løkke Rasmusens parti Venstre, at landets finanspolitiske handlingsrom vil krympe fra 15 til 10 milliarder danske kroner innen 2020.

– Oljeinntektene spiller en betydelig rolle, sier professor Niels Westergård-Nielsen til E24. Han er ansatt ved Copenhagen Business School (CBS), og snakker om statens inntekter.

– Blant annet har man laget et togfond med oljepengene. Dette skulle finansiere fremtidens tog, men nå holder det kun til skinnebusser.

Et togfond med oljepenger skulle finansiere fremtidens tog, men nå holder det kun til skinnebusser

På dansk side av Nordsjøen er det til sammen 19 produserende felt og 55 plattformer. Som i Norge henter staten store inntekter som følge av skattlegging.

– I 2014 fikk den danske stat 18,8 milliarder danske kroner i inntekter fra oljebransjen, så oljeinntektene spiller en viss rolle for de offentlige finansene, men ikke så mye som i Norge, sier sjefstrateg Jan Størup Nielsen i Nordea Danmark til E24.

I 2014 ble det produsert omtrent 60 millioner fat olje og 3,8 milliarder kubikkmeter gass på dansk sokkel.

Til sammenlikning ble det på norsk sokkel produsert 551 millioner fat olje og 108,8 milliarder kubikkmeter gass.

Nordea-strategen påpeker at det er statsfinansene som er mest utsatt, ikke folk flest.

Mindre konsekvenser

Mens store deler av den norske økonomien er eksponert mot oljebransjen har den danske økonomien atskilling færre ansatte i energisektoren.

Kun 0,2 prosent av den danske arbeidsstyrken er ansatt i råvarebedrifter, ifølge tall fra Nordea.

Likevel vil ikke Danmark altså være upåvirket av oljeprisfallet.

 <p><b>IKKE SKJERMET:</b> Tross mye lavere eksponering begynner også Danmark å merke effektene av den svært lave oljeprisen.</p>

IKKE SKJERMET: Tross mye lavere eksponering begynner også Danmark å merke effektene av den svært lave oljeprisen.

Sjefstrateg Nielsen legger til at Danmark vil merke høyere ledighet i energisektoren, men at en vekst i konsumet trolig vil kunne veie opp for dette.

For de delene av dansk næringsliv som ikke lever av oljen, vil naturlig nok lave energipriser virke positivt.

– For dansk næringsliv vil lavere oljepriser faktisk være en god ting fordi det øker det private forbruket og minsker virksomhetenes omkostninger. Normalt peker økonomiske modeller på at et prisfall på 10 prosent på olje vil øke BNP med 0,1 prosent, sier Nielsen til E24.

For Danmarks vedkommende tror jeg den lavere oljeprisen vil få regjeringen til å stramme inn på den offentlige pengebruken

Må snurpe igjen pengepungen

Men statens skatteinntekter rammes altså på kort og umiddelbar sikt, ifølge finansministeren.

Han støttes av Nordea-strateg Størup Nielsen:

– For Danmarks vedkommende tror jeg lavere oljepris vil få regjeringen til å stramme inn på den offentlige pengebruken, sier Størup Nielsen.

Han legger til at tross for mindre handlingsrom i finanspolitikken, vil lavere oljepris faktisk være en god ting for dansk økonomi fordi landet er netto oljeimportør.

 <p><b>I OLJESKVIS:</b> Danmark, her representert ved København og handlegaten Strøget.<br/></p>

I OLJESKVIS: Danmark, her representert ved København og handlegaten Strøget.

Makroanalytiker Mikael Olai Milhøj i Danske Bank tror også at den danske regjeringen vil måtte kutte pengebruken de neste årene.

– Når skatteinntektene faller blir en nødt til å holde bedre styr på offentlige utgifter, hvis man ikke vil risikere å bryte EU-regelen som sier at en kun kan ha et underskudd på statsbudsjettet lik 3 prosent av BNP.

 <p><b>DANSK STATSMINISTER:</b> Lars Løkke Rasmussen.</p>

DANSK STATSMINISTER: Lars Løkke Rasmussen.

– Når det er sagt ser det ikke ut til at vi vil gjøre det i år, og derfor kan regjeringen nok godt leve med fallet i oljeprisen i år, sier han til E24.

Økonomene mener finansministeren kanskje tegner et noe dystert bilde av hvordan oljeprisfallet preger dansk økonomi.

Kan ramme miljøteknologi

Milhøj peker for eksempel på at oljeprisfallet isolert sett er positivt nytt for danske selskaper som i stor grad kjøper olje, men det bør ikke blir for mye av det gode.

– Danske virksomheter er mer energieffektive enn utenlandske virksomheter. Dermed taper danske virksomheter en smule konkurranseevne ved lavere oljepris, da energiomkostningene faller relativt mer for utenlandske virksomheter, sier makrostrategen.

Siden oljeprisfallet startet i 2014 har prisen på Nordsjø-olje stupt 65,18 prosent, og et fat koster torsdag ettermiddag 39,95 dollar.

For oljeselskapene har dette betydd store kostnadskutt, og flere ledige.

Milhøj legger imidlertid også til at billigere olje kan gjøre det relativt dyrere å legge om til grønne energiformer.

– Dansk økonomi har etter hvert bygget opp en stor eksport av miljøteknologi. Den kan bli rammet når oljeprisen er så lav som den er nå, sier Milhøj.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå