Natt til torsdag ble det klart at lederen for Representantenes hus, John Boehner, sliter med å samle hele det republikanske partiet bak sitt forslag til løsning på USAs voksende budsjettunderskudd og hvordan gjeldstaket skal heves.

Det førte til økt usikkerhet om politikernes evne til å takle problemene, og sendte børsene nedover verden rundt.

Blant stridstemaene internt i det republikanske partiet er hvor store konsekvensene virkelig vil bli om gjeldstaket ikke heves innen fristen 2. august.

En gruppe Tea Party-tilknyttede representanter mener imidlertid at denne frykten er overdrevet, og sier at de ikke kan stemme for å heve gjeldstaket til USA når de er sendt til Washington for å kutte i landets overforbruk.

Ledelsen i partiet, med John Boehner i spissen, står hardnakket på at det vil være uakseptabelt å ikke heve gjeldstaket innen fristen, og ledende politikere på begge sider har understreket at de skal heve gjeldstaket.

Faktisk har det de siste ukene kunnet se ut som ledelsen i de to partiene de siste ukene bare har vært enige om én ting: at de skal bli enige om å heve gjeldstaket.

Rentehopp

Men hva blir egentlig konsekvensene for vanlige amerikanere om ikke lederene deres klarer å bli enige?

CNN Money skriver om det ikke raskt kommer en plan for å håndtere statsgjelden og en økning av gjeldstaket vil landet miste sin høye kredittrating, og da øker både statens og forbrukernes renteutgifter.

Slik ser det ut om en stabler opp femten tusen milliarder dollar, som USAs statsgjeld nærmer seg, i hundredollarsedler.
Slik ser det ut om en stabler opp femten tusen milliarder dollar, som USAs statsgjeld nærmer seg, i hundredollarsedler.

Anslag viser at den jevne forbruker kan vente et rentehopp på 1,5 prosent om USA ikke hever gjeldstaket innen fristen.

At konsekvensen av å ikke heve gjeldstaket kan bli et rentehopp som i praksis betyr en enorm skatteøkning for vanlige amerikanere har også vært blant president Barack Obamas viktigste «talking points» de siste ukene.

Ratingbyrået Standard & Poor's har forøvrig gjort det klart at USA vil miste sin AAA-rating uansett om de ikke får kontroll med underskuddet sitt, også om gjeldstaket heves innen fristen.

Aksjefall

I tillegg er det sannsynlig at aksjemarkedet kan få gjennomgå som følge av usikkerheten som sprer seg

Analytikere hos Janney Montgomery Scott har anslått at om USA misligholder sine forpliktelser vil det føre til en nedgang på 6,3 prosent i den brede Standard & Poor's 500-indeksen over en tremåneders periode.

Siden mange amerikanere har pensjonspengene sine i aksjeinvesteringer vil et slikt fall treffe folk flest langt hardere enn noe tilsvarende ville gjort i Norge.

En amerikansk gjeldskrise vil også etter alt å dømme sende dollaren enda lavere, og slik gjøre importvarer for amerikanere flest dyrere over natten.

Umulige valg

Prøv «Gjeldstak-boblen»!

I USA er det for tiden enorm oppmerksomhet om konsekvensene av å ikke heve gjeldstaket i tide.

Bloomberg Government har laget et verktøy der brukerne selv kan se hvilke utgiftsposter det er mulig å få betale og hvilke en da må nedprioritere om gjeldstaket ikke heves i løpet av august.

Det skal sies at det baserer seg på et ganske usannsynlig scenario, men gir allikevel et godt inntrykk av hva slags valg amerikanske myndigheter vil måtte ta om ikke gjeldstaket heves.

I tillegg til at folk flest merker gjeldskrisen raskt på lommeboken sin vil myndighetene stå overfor nesten umulige valg om ikke gjeldstaket økes.

Om ikke amerikanske myndigheter får lov til å låne mer penger må de nemlig basere seg på egne inntekter for å betale løpende utgifter.

Siden USA låner omtrent førti prosent av alle pengene de bruker må de over natten kutte dramatisk i offentlige utgifter om ikke gjeldstaket er hevet innen 2. august.

En studie som ble publisert i slutten av juni av uavhengige «Bipartisan Policy Center» går gjennom hvor mye penger som vil komme inn og hvor mye som går ut for hver dag etter at taket nås.

3. august anslår de at myndighetene vil få inn 12 milliarder dollar og ha utgifter på 32 milliarder dollar. Blant de største regningene er 23 milliarder i utbetalinger til sosialhjelp, 2.2 milliarder i helseutgifter og 1,8 milliarder til forsvarsleverandører.

Lite sosialhjelp

Dagen etter, 4. august, får myndighetene bare inn 4 milliarder dollar.

Samtidig forfaller nesten 10 milliarder dollar i helseutgifter til programmene Medicaid og Medicare.

Med så enorme forskjeller i inntekter og utgifter sier det seg selv at mange som er avhengige av offentlig støtte vil få langt mindre penger enn de venter.

I tiden frem til 2. august vil det amerikanske Finansdepartementet sannsynligvis offentliggjøre planene for hvordan de vil prioritere mellom de mange utgiftene landet har påtatt seg.

Landets kreditorer trenger imidlertid ikke bekymre seg for å få rentene sine betalt, siden USA har grunnlovsfestet presidentens plikt til å betjene statsgjelden.

Stengte parker

Avisen Houston Chronicle lister opp flere mulige konsekvenser i hverdagen til vanlige amerikanere om ikke gjeldstaket er hevet innen tirsdag:

Stengte flyplasser siden sikkerhetsselskapene ikke får betalt, stans i all føderal veiutbygging, nedstenging av Grand Canyon og andre nasjonalparker og stopp i nyansettelser i de fleste firmaer som følge av usikkerheten som oppstår.

I tillegg går alle offentlig ansatte en svært usikker tid i vente, selv om det ennå ikke er avklart om de blir permittert (slik de blir når USA ikke får vedatt et budsjett i tide) eller om de «bare» kan forvente seg en solid avkorting i månedsbetalingen.