Til tross for en liten nedgang i gullprisen den siste tiden forventer analytikerne likevel rekordhøy pris dette året.

Den sterke gullprisen støttes av de globale sentralbankene som kjøper opp gull i stor stil. I andre kvartal i år økte sentralbankene gullreservene med 157,5 tonn - det er en oppgang på 137,9 prosent i forhold til samme periode i fjoråret.

Det viser tall fra bransjeorganisasjonen World Gold Council, som Business Insider har publisert.

(se liste over landene med størst gullreserver i bunn av saken)

Den siste uken har gullprisen falt nesten 1 prosent til 1.761,21 dollar per unse - én unse tilsvarer rundt 31 gram. Fallet tilsvarer nesten 13 dollar, skriver nyhetsbyrået Reuters.

E24 BØRS: Følg gullprisens utvikling her

Analytikerne forventer likevel at gullprisen vil holde seg stabil de siste månedene, og vil avslutte året rekordhøyt.

27 analytikere i en Reuters undersøkelse tror gjennomsnittsprisen vil havne på 1.690 per unse i år - opp fra en snittpris på 1.571,07 dollar i det foregående året.

Dumpet gull før finanskrisen

I årene frem til finanskrisen i 2008 solgte verdens sentralbanker unna store reserver med gull. Men siden finanskrisen inntraff har sentralbankene stadig kjøpt mer gull. 

Under finanskrisen trykket sentralbankene, som Den europeiske sentralbanken, mer penger for å dempe krisen. 

Det førte til at sentralbankene begynte å kjøpe gull.

Og siden 2009 har bankene vært nettokjøpere av det edle metallet, det vil si at kjøpene er større enn salgene. 

Oppgangen på 137,9 prosent i årets kvartal, sammenlignet med fjoråret, er den kraftigste økningen i et enkelt kvartal siden gullkjøpene startet for alvor i 2009, det viser tall fra World Gold Council.

Norges bank har «ingenting»

Norges bank solgte unna sin gullbeholdning i 2004, med unntak av syv gullbarrer til utstillingsformål - og 3,5 tonn gullmynter som var med på «gulltransporten» til England da andre verdenskrig kom til Norge i 1940.

Det tilsvarte et salg på 33,5 tonn gull. Ifølge Norges Bank fikk sentralbanken 447,4 millioner dollar, noen som tilsvarte rundt 3,1 milliarder kroner den gangen.

Russland handler mest

De siste fem årene har Russland vært den største kjøperen av gull. Landet har økt sine gullreserver med over 500 tonn, Kina har hamstret 454 tonn i samme periode.

De russiske gullreservene har økt til 920 og handelen har vært god butikk for landet side gullprisen har steget kraftig de siste årene.

Men dagens nivå på rundt 1.600 dollar er likevel under toppnivået fra slutten av 2011 da gullet ble handlet til 1.900 dollar per unse.

... men har ikke størst beholdning

Selv om Russland er det landet som har hamstret mest gull den siste tiden, må landet se seg slått når det gjelder å ha verdens største gullreserver. 

Dette er landene med størst gullbeholding, ifølge World Gold Council (i omvendt rekkefølge). Listen tar også for seg andelen av utenlandsk gull i beholdingen:

Landene med størst gullreserver:

10. India

Offisiell gullbeholdning: 557,7 tonn

Andel utenlandsk gull: 10 prosent

9. Nederland

Offisiell gullbeholdning: 612,5 tonn

Andel utenlandsk gull: 59,8 prosent

8. Japan

Offisiell gullbeholdning: 765,2 tonn

Andel utenlandsk gull: 3,2 prosent

7. Russland

Offisiell gullbeholdning: 936,7 tonn

Andel utenlandsk gull: 9,6 prosent

6. Sveits

Offisiell gullbeholdning: 1.040,1 tonn

Andel utenlandsk gull: 11,5 prosent

5. Kina

Offisiell gullbeholdning: 1.054,1 tonn

Andel utenlandsk gull: 1,7 prosent

4. Frankrike

Offisiell gullbeholdning: 2.435,4 tonn

Andel utenlandsk gull: 71,6 prosent

3. Italia

Offisiell gullbeholdning: 2.451,8 tonn

Andel utenlandsk gull: 72 prosent

2. Tyskland

Offisiell gullbeholdning: 3.395,5 tonn

Andel utenlandsk gull: 72,4 prosent

1. USA

Offisiell gullbeholdning: 8.133,5 tonn

Andel utenlandsk gull: 75,4 prosent

Kilde: World Gold Council