Oljefondet kritisk til Snap – igjen

Oljefondet har bedt FTSE Russell om å ikke liste Snapchat-eier Snap, Inc. i sine indekser fordi aksjonærer ikke har stemmerett.


<p><b>IKKE FORNØYD:</b> Oljefondet vil ikke at de store indeksene som Dow Jones og FTSE skal inkludere Snap i sine indekser, for det vil tvinge mange investorer til å handle en aksje hvor det ikke kommer noen stemmerett med på kjøpet. Her henger et Snapchat-banner utenfor New York Stock Exchange.</p>

IKKE FORNØYD: Oljefondet vil ikke at de store indeksene som Dow Jones og FTSE skal inkludere Snap i sine indekser, for det vil tvinge mange investorer til å handle en aksje hvor det ikke kommer noen stemmerett med på kjøpet. Her henger et Snapchat-banner utenfor New York Stock Exchange.

Nylig kom Oljefondet med innspill til Dow Jones om å ikke liste Snap, Inc. i sine indekser.

Årsaken var at selskapet gikk på børs uten at det kom noen stemmerett til de nye aksjonærene med på kjøpet.

Les mer: Oljefondet vil ikke ha Snap på nøkkelindekser

Nå har Oljefondet kommet med et lignende innspill til en annen stor aktør innen aksjeindekser, nemlig FTSE Russell.

Indeksleverandøren bad nylig om innspill fra investorer om hvordan Snap bør behandles etter det uvanlige grepet.

Mange investorer har som mandat å spre eierskapet sitt jevnt ut over aksjer omfattet av indekser som FTSE, Russell og Dow Jones. Hvis Snap-aksjen inkluderes i disse, vil slike investorer tvinges til å kjøpe den.

Da Snap Inc. ble børsnotert 2. mai, utstedte selskapet aksjer uten stemmerett. Snapchat-gründerne Evan Spiegel og Bobby Murphy ville nemlig beholde kontrollen med selskapet, ifølge Bloomberg.

– Svært uvanlig

«Børsnoteringen av Snap var svært uvanlig i og med at det ikke var noen stemmerett tilknyttet aksjene som ble tilbudt,» skrev FTSE Russell i mai, da aktøren bad om innspill fra investorer om hva den skal gjøre.

«Mangelen på stemmerett skapte bekymring om selskapsstyringen, særlig for passive investorer som tvinges til å kjøpe,» skrev FTSE Russell.

Nå har Oljefondet sendt et brev til FTSE Russell med sine innspill.

«Vi mener at det å inkludere selskaper uten stemmerettigheter i indeksen er til ulempe for brukerne av indeksen, spesielt indeksnære investorer som søker formell innflytelse over selskapene hvor de investerer,» skriver Oljefondet.

Med og uten stemmerett

Mange selskaper tilbyr aksjer med og uten stemmerett. For eksempel er bare 13,08 prosent av stemmerettighetene i Estee Lauder kontrollert av investorer utenfor selskapet, mens denne andelen er på 59,64 prosent i bilprodusenten Ford.

Men i Snap tilbys det altså ingen aksjer med stemmerett til eksterne investorer.

Indeksleverandøren foreslår at det bør være en minimumsgrense for andelen aksjer med stemmerett et selskap må tilby hvis det skal omfattes av indeksene.

FTSE Russell foreslår en grense på for eksempel 5, 10 eller 25 prosent aksjer med stemmerett.

Støtter et minimum

Det norske Oljefondet støtter et minimumsnivå for stemmerettigheter, men frykter at mange selskaper da vil legge seg like over dette nivået.

Det bør da også innføres noen incentiver for selskapene til å øke andelen aksjer med stemmerett ut over minimumsnivået, mener Oljefondet.

Fondet reagerer på Snaps fremgangsmåte, og bruker lignende formuleringer som i sitt forrige brev til Dow Jones-indeksen.

«Dette er så langt en ekstremt sjelden, om ikke unik, situasjon,» skriver fondet.

«Det bredere spørsmålet er hvordan flere aksjeklasser og ulike stemmerettigheter, særlig knyttet til nye børsnoteringer, endrer markedet for aksjeinvestorer, legger fondet til.

Bekymrede investorer

Oljefondet er ikke alene blant større internasjonale investorer om å mene at aksjonærer i utgangspunktet bør få stemmerett for å kunne påvirke selskaper og styre dem i riktig retning.

Oljefondet er medlem i organisasjonen Council of Institutional Investors, som representerer pensjonsfond og institusjonelle investorer verden over, og som også har engasjert seg i saken.

– Noen selskaper uten effektiv ansvarliggjøring av eierne skyter i været i en periode, men andre krasjer, og andre igjen har feil strategier i for lang tid, skrev organisasjonen i et brev til Snap, Inc i februar.

Stemmerett i noen utvalgte aksjeselskaper:
Selskap Stemmerett blant aksjonærer
utenfor selskapet
Alibaba 40,19 prosent
Alphabet (Google) 38,64 prosent
Berkshire Hathaway 74,74 prosent
CBS 20,23 prosent
Estee Lauder 13,08 prosent
Facebook 30,27 prosent
Ford 59,64 prosent
Nike 79,93 prosent
Snap, Inc. 0,00 prosent
Kilde: FTSE Russell


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå