Lørdag ble det kjent at Paul-Chr. Rieber med umiddelbar virkning trekker seg som NHO-president.

På en hastig innkalt pressekonferanse karakteriserer Kristin Skogen Lund avgjørelsen som fornuftig. Avgangen begrunnes med hensynet til organisasjonen.

- Dette var helt og holdent Riebers egen beslutning. Jeg er selvfølgelig lei meg, det er synd at vi har endt i en slik situasjon. Samtidig er jeg veldig imponert over hvordan han klarer å opptre så uselvisk. Han har bare vært opptatt av NHO oppe i dette, ikke i egen situasjon, sier Lund.

RIEBER TIL E24: - Ingen kommentar

Lund avviser at det skal være lagt press på Rieber for å trekke seg.

Han trekker seg på bakgrunn av tolljukssaken som ble avslørt onsdag. Familieselskapet GC Rieber Oils har unnlatt å betale inn tollavgifter på flere hundre millioner kroner.

Første kvinne i toppen

Kristin Skogen Lund forteller at hun ble informert om avgjørelsen lørdag morgen. Hun har til nå vært visepresident i NHO og overtar dermed sjefsstolen. Det gjør henne til den første kvinnelige NHO-president noen sinne. Hun er til daglig konserndirektør i Telenor.

- Dette skjer jo under litt spesielle omstendigheter. Men nå handler det om å jobbe videre, med fokus på de gode sakene. Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet Rieber har gjort, sier hun.

8. juni er det generalforsamling i NHO. Da skal ny president velges. Konstituert president Kristin Skogen Lund avviser ikke at hun kommer til å stille:

- Det har jeg tenkt lite på. Dette har kommet litt brått på, sier hun.

Lund mener det vil være hypotetisk å skulle spekulere i hva som eventuelt måtte til for at Rieber skulle ha kunnet fortsatt.

"Av hensynet til NHO"

Rieber selv er lørdag utilgjengelig for kommentar. I en pressemelding begrunner han imidlertid avgangen ytterligere.

- Det er ikke riktig at vårt selskap, og min rolle som styreleder i selskapet, skal ta så stor plass som det nå gjør på bekostning av de mange viktige saker innen næringspolitikk og arbeidsliv som NHO arbeider med, uttaler Rieber.

Avgjørelsen kommer etter at ingen av NHOs styremedlemmer de siste dagene har ønsket å si noe om tilliten til Rieber.

- Beslutningen er tatt ut fra en helhetsvurdering av hva jeg mener tjener medlemmene samlet sett på kort og lengre sikt. Jeg vil nå fokusere på å få avklart forholdene i egen bedrift i dialog med de offentlige myndigheter, uttaler Rieber.

Gode penger

GC Rieber Oils har vært en gullkantet forretning for eks-NHO-president Rieber og hans familieselskap. De siste årene har det vært presentert årlige overskudd på mellom 7,8 og 16,4 millioner kroner.

Det er ennå for tidlig å si hvilket beløp Toll- og Avgiftsdirektoratet eventuelt vil kreve innbetalt, men med 60 millioner kroner unndratt over flere år, kan det i verste fall beløpe seg til flere hundre millioner kroner.

I så fall vil kravet langt overstige egenkapitalen i GC Reiber Oils, som er på 90 millioner kroner.

Mye av fiskeoljen Rieber har importert, kommer fra det marokkansk-okkuperte Vest-Sahara. Dette er et område norske myndigheter fraråder handel med, noe som har gjort saken ekstra spesiell.

Les også:

Les flere nyheter fra E24