Rømmer norsk utbytteskatt

Utbytteskatt på utenlandske aksjonærer og strengere regler er grunnen til at Prosafe flytter til Kypros.

Utenlandske aksjonærer krever utenlandske selskaper. Det mener i alle fall rigg- og oljeproduksjonsselskapet Prosafe som pakker snippesken og flagger ut til Kypros.

Bare en fjerdedel av Prosafes aksjonærer er norske. Selskapet regner med at det finanspolitiske regimet på Kypros vil være mer forutsigbart enn i Norge.

- Har lav skatt

- Mer forutsigbart "fiscal regime", er det kodeord for lavere skatt?

- Vi har et lavt skattenivå i Prosafe allerede. Men flytting til Kypros medfører større frihet til forretningsutvikling, samtidig får en del av våre utenlandske aksjonærer utbytteskatt når utbyttet utbetales fra Norge. Det slipper vi på Kypros, sier konsernsjef Arne Austreid i Prosafe til E24.

Slik regelverket er, kan ikke Prosafe ASA ta del i driften i datterselskapene, men være et rent holdingsselskap.

- Er det skattemessige eller reguleringsmessige regler som hindrer dere i å ta del i driften?

- Begge deler.

- Dere er det tredje norske børsselskapet på et halvt år som melder flytting til Kypros. Venter dere at flere vil gjøre det?

- Jeg vet ikke noe om det. Men jeg vil ikke finne det unaturlig om det skjer, sier Arne Austreid.

Tre på rad

I fjor sommer meldte forsyningsrederiet Deep Sea Supply

OSE
DESSC
at det flagger ut til Kypors. Også Deep Sea Supply brukte utbytteskatt som argument for utvandringen.

LES OGSÅ:Flytter rederi til Kypros

For et par uker siden meldte APL

OSE
APL
at selskapet følger etter Deep Sea Supply til varmere strøk. I børsmeldingen om flyttingen skrev selskapet:

"Vi venter at skatteregimet på Kypros tilbyr mer stabile, attraktive og konkurransedyktige betingelser over tid sammenlignet med det norske regimet".

LES OGSÅ:APL til Kypros

Deep Sea Supply ble det første Kypros-registrerte selskapet på Oslo Børs. På få måneder har altså ytterligere to fulgt etter.

- Mister fortrinn

I Rederiforbundet er man lite glad for nok et selskap velger å flagge ut av Norge.

- Det som er en tilleggsbekymring i tilfellet med Prosafe, er at de flytter ut hovedkontoret. Vi har en ganske unik dynamikk i den maritime næringen i Norge, og vi mister et konkurransefortrinn når rederiene flytter ut, sier direktør Arvid Gusland i Rederiforbundet til E24.

- At rederiene flagger ut har betydning både for rederimiljøet og det maritime miljøet rundt, sier Gusland.

Flere nyheter på E24.

STILLINGER

Bedrift I SAMARBEID MED PROFF.NO