Bruker mer enn gigantene på styrehonorarer

Statoil, Tine og Telenor har mange titalls tusen ansatte og omsetter for hundrevis av milliarder. Men ingen av dem når opp til Innovasjon Norge når det gjelder utbetalinger til styrearbeid.

<p><b>STORE STYREUTGIFTER:</b> Innovasjon Norge brukte betydelig mer på styrehonorarer enn landets største selskaper i fjor, med 7,1 millioner kroner.<br/></p>

STORE STYREUTGIFTER: Innovasjon Norge brukte betydelig mer på styrehonorarer enn landets største selskaper i fjor, med 7,1 millioner kroner.

Innovasjon Norge betalte i fjor ut til sammen 7.114.200 kroner i styrehonorarer til i alt 135 styremedlemmer.

Disse var fordelt på 17 ulike styrer: 15 regionkontor, et hovedstyre i Oslo samt datterselskapet Investinor som var heleid av Innovasjon Norge frem til årsskiftet.

E24 har gransket Innovasjon Norge - se alle sakene her

Til sammenligning hadde Telenor samme år en total godtgjørelse til styret og bedriftsforsamlingen på 3,7 millioner kroner.

Mens Innovasjon Norge fordelte 6,9 milliarder kroner i 2012, omsatte Telenors 33.000 ansatte for 102 milliarder samme år.

Norges største selskap Statoil brukte til sammen 4,8 millioner kroner på honorarer til styret og diverse utvalg i 2012.

<p><b>KJENNER DU TIL TILDELINGER VI BØR SE NÆRMERE PÅ?</b></p><p align="right"><a href="mailto:tips@e24.no"><b>TIPS OSS HER!</b></a></p>

KJENNER DU TIL TILDELINGER VI BØR SE NÆRMERE PÅ?

TIPS OSS HER!

Det er 2,3 millioner mindre enn Innovasjon Norges styregodtgjørelser.

Tine har som Innovasjon Norge drift over hele landet.

De omsatte for 20 milliarder i 2012, og har vel 5.700 ansatte.

De klarte seg allikevel med over 2,7 millioner kroner mindre i styrehonorarer: 4,1 millioner kroner (tallene inkluderer lokale regionstyrer, men ikke reiseutgifter, dekning av avløsere eller posten «andre godtgjørelser» for hovedstyret).

E24-GRAFIKK: Her kan du se hvem som sitter i ditt lokale Innovasjon Norge-styre, og hvor mye penger din region fikk i 2012

- Beløpene Innovasjon Norge bruker på sine styrer ser veldig høye ut, sier næringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Harald T. Nesvik til E24.

- Har stort sparepotensial

- Årsaken er jo at det er så mange regionkontor, som alle har egne styrer. Kostnaden går automatisk ned om du reduserer antallet kontor, sier han.

Les også:  Frp vil slå sammen tre departement til ett stort

- Jeg er overbevist om at Innovasjon Norge har et stort potensial når det gjelder å være mer effektiv, sier Nesvik.

- Man bør også se på hvor mye Innovasjon Norge bruker på eksterne konsulenter. Både departement og Innovasjon Norge bruker utenforstående hyppig. Det kan i enkelte tilfeller være fornuftig, spørsmålet er om man trenger begge deler.

Les også: Giske må svare Stortinget

<p><b>FOR HØYT:</b> Harald T. Nesvik (Frp) mener Innovasjon Norge har for mange styrer, og bruker for mye penger på styrehonorarer.</p>

FOR HØYT: Harald T. Nesvik (Frp) mener Innovasjon Norge har for mange styrer, og bruker for mye penger på styrehonorarer.

Nesvik ønsker seg et mer spisset Innovasjon Norge, med færre kontor og mindre sektortenkning og distriktsrettede midler.

Vil ha færre kontor

- Jeg synes ikke dette er en god måte å organisere det på. Man kunne trygt ha hatt færre styrer, med høyere kompetanse på styremedlemmene isteden, sier Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann.

- Jeg savner flere gründere og flere fra det tradisjonelle næringslivet i styrene, de som har kjent systemet på kroppen.

Les også: Slik blir Innovasjon Norge ved regjeringsskifte

Nesvik og hans parti ønsker at det skal bli færre politiske og geografiske føringer på støtteordningene.

- Vi vil heller gi støtte ut i fra objektive, nøytrale og landsdekkende kriterier, sier han.

Regjeringen: - Naturlig med annen struktur

<p><b>NATURLIG:</b> Jeanette Moen (Ap) mener det ikke er rart at IN organiseres annerledes enn private selskaper.<br/></p>

NATURLIG: Jeanette Moen (Ap) mener det ikke er rart at IN organiseres annerledes enn private selskaper.

- Ordningene skal ikke være knyttet opp til kommune, fylke, region og så videre, slik det er i dag.

En slik omstilling vil gjøre at man trenger færre kontor - og vil gi besparelser i forhold til i dag, mener Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann.

Styrelederen vil ikke endre

Styreleder i Innovasjon Norges hovedstyre, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Reidar Sandal, gir imidlertid ingen signal om en snarlig strukturendring.

- Min oppfatning er at ordningen fungerer tilfredsstillende, forteller han E24.

- Men kunne ikke antall kontorer vært justert ned?

- Det er et ønske fra eierne at Innovasjon Norge skal ha regionkontor. Tanken er at beslutningene skal tas lokalt, nærmere brukerne og kundene våre. Med Nesviks forslag vil det bli flere administrative avgjørelser, tatt lenger unna brukeren.

Les også:Hvor er gründerne, de som har kjent systemet på kroppen?

Hovedstyret i Oslo fastsetter honorarene for de regionale styremedlemmene. Sandal synes ikke 65.000 til lederne og 40.000 til medlemmene kan beskrives som høye honorarer.

<p><b>STYRELEDER:</b> Reidar Sandal (Ap). Tidligere stortingsmann fra Sogn og Fjordane.</p>

STYRELEDER: Reidar Sandal (Ap). Tidligere stortingsmann fra Sogn og Fjordane.

Arbeidsmengden økt

- I min tid som styreleder er også styrenes arbeidsmengde økt, uten at honorarene har fulgt etter. Vårt styre har tatt til orde for at styrene skal ta flere avgjørelser, på beskostning av de lokale administrasjonene.

Nærings og handelsdepartementet er sammen med fylkeskommunene eieren Sandal snakker om. De bestemmer også honorarene for hovedstyret.

Statssekretær Jeanette Irene Moen (Ap) sier hun ikke ønsker å stille seg til doms over styrehonorarene, men legger til at hun ikke synes det er rart at Innovasjon Norge har en annen organisering enn selskaper som Statoil og Telenor.

- Selskapet skal selvfølgelig drives økonomisk effektivt og en ha en god forvaltning av virkemidlene sine, men de forvalter også et samfunnsoppdrag som gjør det naturlig med en annen organisering enn for kommersielle aktører. Innovasjon Norge har en regional oppgave å ivareta og en helt annen eierstruktur.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå