Reklamejafs på nettet

Annonsørene øker pengeflommen over nettet med ytterligere 30-40 prosent neste år, etter at merkevareannonsene på nettet i år passerer 1 milliard kroner.

Det tror flere av de store mediebyråene som kanaliserer annonsekronene til Internett. Og hvis disse antagelsene slår til, tar nettet ytterligere inn på de to største mediekanalene for annonsekronene i Norge, TV og papirmediene (fremfor alt avisene).

De store nettstedene øker samtidig sine priser i et moderat tempo, spår reklamerådgiverne.

Annonseutviklingen på nettet har vært eventyrlig i 2006. Omsetningen for merkevarer vil etter alle solemerker å dømme passere en milliard kroner. Og optimismen vil ingen ende ta, selv om utsiktene til renteøkninger og kapasitetsproblemer kan dempe økonomien en smule. Her er tipsene fra mediebyråenes rådgivere om annonseutviklingen på nettet for 2007:

- Jeg tror på en økning på rundt 30 prosent, sier adm. direktør Otto Narvestad i mediebyrået Carat Interactive.

- 40 prosent, mener internettrådgiver Mariann Sletten With i Mediaedge:cia.

- Omsetningen for merkevareannonser vil altså passere 1,3 milliarder på nettet, tror jeg. Men i tillegg vil vi få se en sterk vekst i den del av nettmarkedet som har vært preget av sviktende tallmateriale og manglende rapportering. Et viktig trekk i 2007 blir nemlig søkemotorenes sterke annonsevekst, mener Carats Narvestad.

Google, Yahoo og de fleste andre søkemotorene har hittil unnlatt å innrapportere sin virksomhet i Norge på samme vis som andre nettsteder. Internasjonalt utgjør markedsføringen på søkemotorer imidlertid over halvparten av den kommersielle aktiviteten på nettet, mens denne andelen fortsatt ligger et sted mellom 5 og 10 prosent i Norge. Norge er fremdeles annerledeslandet på nettet, fordi VG og andre aviser står bak noen av de største nettstedene, der bannerannonser og lignende virkemidler har vært populære. Men dette vil gradvis endre seg, tror Carats mann.

- Jeg tror at annonseringen på søkemotorene vil utgjøre 15 prosent av den øvrige pengestrømmen til nettet, sier Narvestad. Hvis hans tips slår til, kan søkemotorene dermed få 450 millioner kroner i annonseinntekter fra sine norske virksomheter i 2007.

- Vi har en del kunder som ikke har vært blant de raskeste til å flytte flere annonsekroner til nettet. Nå forandrer situasjonen seg, sier Mediaedge-rådgiveren With.

NorgesGruppen og andre store enheter i norsk dagligvarehandel er i ferd med å bygge opp et nærvær også på nettet, selv om de tradisjonelt har satset store ressurser på TV og papirmediene, tror With. Også hun regner med at søkemotorene vil få adskillig flere annonsekroner i 2007 gjennom sponsede tekstlinker. Unge mennesker trekkes dessuten til YouTube - som nylig ble kjøpt av Google - og MySpace. Før eller senere følger annonsørene etter, tror hun.

På forsiden nå