Boligkjøpere klager for sent

Bare tretten boligkjøpere som klaget til Boligtvistnemnda i 2010, fikk medhold. - Boligkjøperne er for trege, mener ekspertene. Sjekk rådene ved boligmangler her.

			KLAGE: Lekker det fra taket på din splitter nye bolig, må du klage så rakst som mulig. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
KLAGE: Lekker det fra taket på din splitter nye bolig, må du klage så rakst som mulig. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Hele 42 prosent av alle nye hus i Norge har byggeskader, viser en tidligere undersøkelse om byggeskader.

Boligklager er på femteplass på Forbrukerrådets klagetopp, og hver tredje henvendelse dreier seg om nye boliger.

Nærmere 3000 klager
I 2010 fikk Forbrukerrådet inn 2974 henvendelser om boligkjøp, og 964 av disse dreide seg om mangler ved nyoppføring av bolig.

Den største enkeltgruppen av skader er lekkasje og fukt i tak, vegger, gulv og grunnmur. Leiligheter og rekkehus har flere byggeskader enn eneboliger.

LES OGSÅ:Dyrere å bo med nye byggekrav

Kan klage
Byggeskader som dette kan regnes som mangler ifølge avhendingsloven, bustadoppføringsloven eller forbrukerkjøpsloven, som alle gir 5 års reklamasjonsrett.

Slike mangler kan boligkjøpere klage inn for Boligtvistnemnda, hvor Forbrukerrådet er representert. Også entreprenører kan klage.

Nesten ingen klager
Men selv om nesten tusen boligkjøpere kontakter Forbrukerrådet om problemer med sin nye bolig hvert år, benytter under fem prosent av dem seg av Boligtvistnemnda.

Hit klagde bare 47 personer i 2010, og ti av disse var entreprenører.

Bare 13 av 29 forbrukere som fikk klagen behandlet i fjor fikk medhold. Dette er under halvparten av boligkjøperne, og de fleste av disse fikk bare delvis medhold.

Nesten alle næringsdrivende som klaget, ni av elleve, fikk derimot medhold, som oftest for manglende betaling.

Klager for sent
- At mangelen går ut på dato ved at saken blir foreldet er det største problemet for boligkjøperne, sier Roger Helde i Forbrukerrådet.

- Mange av kravene er foreldet eller fremsatt for sent, slik at forbrukerne av den grunn ikke får medhold, forklarer han.

- Selv om reklamasjonstiden er fem år, løper foreldelsesfrister fra man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, sier Helde.

Må si fra raskt
Ofte begynner et fuktproblem med en liten skygge, som så gradvis vokser seg større.

- Si heller fra for tidlig når du er helt sikker på at det er noe galt, råder advokat Ola Fæhn hos Forbrukeradvokaten AS i Oslo. Han fører en rekke saker for klienter om boligtvister.

LES OGSÅ:- For dyrt for oppussingsobjekter

Røyklukt og lyder fra naboen
I motsetning til mange andre klagenemnder offentliggjør ikke Boligtvistnemnda vedtakene sine. Dine Penger har fått oversendt en klage som er anonymisert.

Klagen dreier seg om et splitter nytt rekkehus som klageren kjøpte for 1,5 millioner i 2005. Etter hvert oppdaget hun en rekke mangler.

Ventilasjonsproblemer gjorde at hun fikk røyklukt inn fra naboen under fyringssesongen. Manglende isolasjon av vegger ga sjenerende lyder fra naboens soverom. I tillegg oppdaget hun flere fuktskader i huset.

Etter flere års reklamasjon og delvis utbedring, sendte kjøperen inn klage til Boligtvistnemnda. I mellomtiden hadde hun kontaktet Huseiernes Landsforbund hvor hun fikk hjelp av en advokat, og fikk utarbeidet en OPAK-rapport over manglene.

Delvis medhold
Mange av manglene hun klaget på, var foreldet, mente Boligklagenemnda. Men hun fikk tilslutt delvis medhold.

Entreprenøren må betale henne erstatning for det hun har lagt ut for å etterisolere bjelkelaget og i innvendige vegger mellom soverom for å få bukt med lydproblemene. I tillegg må han betale forsinkelsesrenter av beløpet fra det tidspunktet forbrukeren betalte.

Useriøse umulig å klage på
- En av grunnene til at så få klager til nemnda, kan være at nemnda er lite kjent, mener underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet.

En annen grunn er at man bare kan klage inn entreprenører som er medlem i en av tre bransjeorganisasjoner. Det er Boligprodusentenes Forening, Norges Byggmesterforbund og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Dette utelukker vanligvis borettslag og aksjeselskaper som er opprettet bare for å gjennomføre et bestemt byggeprosjekt.

- At Boligtvistnemnda ikke tar imot klager på entreprenører som ikke er medlemmer, utelukker muligheten for å klage på små, mer eller mindre useriøse byggebedrifter, sier advokat Ola Fæhn.

Rettssak kan være bedre
Klagenemndsbehandling er ikke alltid det beste alternativet, mener Fæhn.

- I mange boligklagesaker, særlig kompliserte saker med store beløp, kan det være tryggere og mer effektivt å gå til rettssak, sier han. Grunnen er at man da kan føre vitner og forklare muntlig hva som har skjedd.

Klagenemndene behandler bare skriftlig informasjon, og kan ofte ta lang tid.

Hit klager du til Boligtvistnemnda:
Postboks 7186 Majorstua 0307 Oslo
Telefon: 23087500
Epost: boligtvistnemnda@bnl.no

I tillegg til rene bygningsmessige mangler, kan man også klage på forsinkelse på ferdig utført arbeid, at boligen ble dyrere enn avtalt og uteblitt betaling.

På forsiden nå