Barnetrygden sklir til bunns

Mens priser, lønninger og andre trygder har gått opp, har barnetrygden stått på stedet hvil. – En skam, mener opposisjonen.
<p><b>FALT:</b> Barnetrygden, her målt mot grunnbeløpet i Folketrygden (G), har sklidd betraktelig utfor i realverdi. Beløpet, som skal dekke utgiftene ved å ha barn, har ikke vært kostnadsjustert siden 1996 - og har falt i verdi mot G siden 1992.<br/></p>

FALT: Barnetrygden, her målt mot grunnbeløpet i Folketrygden (G), har sklidd betraktelig utfor i realverdi. Beløpet, som skal dekke utgiftene ved å ha barn, har ikke vært kostnadsjustert siden 1996 - og har falt i verdi mot G siden 1992.

Barnas trygdefall. Du får reellt sett mye mindre for barnetrygden i dag enn for tyve år siden.

Barnetrygden er en støtte til alle barn under 18 år skal bidra til å dekke utgifter ved å ha et barn.

Men mens alt annet har økt i pris, har barnetrygden stått stille.

– Den relative betydningen av barnetrygden for inntektene til barnefamilier har gått ned betydelig, sier SSB-forsker Ådne Cappelen.

LES OGSÅ: SFO-prisen har økt kraftig siste ti år

Prisene økt med 38 prosent. Den siste store endringen i barnetrygden skjedde i 1996.

Fra 1996 til 2012 har norske priser økt med 38 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittslønnen har i samme periode økt med mellom 4,4 og 6,6 prosent hvert år.

<p>Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå (SSB)<br/></p>

Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Med en uforandret barnetrygd får norske barnefamilier dermed bektraktelig mindre igjen for samme pott.

Barnetrygden har blitt holdt nominelt uendret siden 1996, og en kan i dag derfor kjøpe langt mindre varer og tjenester for barnetrygden.

LES OGSÅ: Slik sparer du 40.000 kroner i året

Akterutseilt! Dine Penger har beregnet hvordan barnetrygden har utviklet seg på bakgrunn av offentlig statistikk.

Dine Penger har sammenlignet hvordan barnetrygden har utviklet seg i forhold grunnbeløpet (G), som blant annet ligger til grunn for pensjon og andre trygdeytelser. 

De siste 21 årene har støtten til barnefamiliene falt i verdi mot G. Et toppunkt for barnetrygden var i 1997 - da barnetrygden utgjorde 0,28 G.

Barnetrygden, som skulle bidra til å dekke utgifter ved å ha barn, har blitt akterutseilt, noe figuren øverst i artikkelen viser.

– Figuren viser barnetrygden delt på et viktig element i folketrygden nemlig grunnbeløpet, sier Cappelen.

LES OGSÅ: – Vi har ikke råd til Rimi-studenter

Fått andre stønader.– Hva betyr det for familieøkonomien at barnetrygden har falt såpass mye i realverdi?

– Man må da ta i betraktning økte subsidier til tilgjengelighet av barnehageplasser som har gjort det enklere for barnefamilier å ha mye lønnsinntekt.

– Isolert sett ville sikkert barnefamiliene hatt mer av både barnetrygd og subsidier til barnehager, men spørsmålet er da hvilke andre justeringer på offentlig budsjetter som da ville ha blitt iverksatt, sier Cappelen.

Han påpeker at det må i tilfelle finansieres gjennom økt skatt eller lavere utgifter på andre områder.

– Er barnefamiliene «sviktet» - eller er det gjennomført såpass mye andre tiltak slik at reduksjonen i barnetrygd er blitt kompensert?

– Jeg tror man kan si at økt barnehagedekning til subsidiert pris, pluss innføring av kontantstøtte kompenserer for nedgangen i barnetrygd, men jeg har ikke regnet på om man samlet kan si at kompensasjonen er over eller under 100 prosent, sier Cappelen.

LES OGSÅ: Her er krisegrafen for studenter i 2013

«En skam» – Det er en skam, sier Solveig Horne.

Hun er Frps familiepolitiske talsperson, et parti som vil at barnetrygden skal indeksreguleres.

– Alle andre varer stiger, mens barnetrygden står i ro, påpeker hun.

Frp-politikeren mener at nåværende regjering ikke har gjort nok for barnefamilienes økonomiske situasjon.

<p><b>SKAMMELIG!</b> Familiepolitisk talsperson i Frp, Solveig Horne, mener barnefamiliene er sviktet. Foto:Scanpix</p>

SKAMMELIG! Familiepolitisk talsperson i Frp, Solveig Horne, mener barnefamiliene er sviktet. Foto:Scanpix

– Ja, barnehagene er billigere, men valgfriheten og fleksibiliteten til familiene er svekket. Nå skal alle sluses inn i samme båt, sier Horne.

LES OGSÅ: SFO-satsene i din kommune

Uheldig. Øyvind Haltbrekke (KrF) kaller utviklingen for barnefamiliene «uheldig».

– Det at barnetrygden ikke er prisjustert gir helt klart et feil signal, mener han.

KrF vil innføre et skattefradrag, som Haltbrekke hevder vil gi samme effekt som det å justere barnetrygden.

– Vi har lenge vært klar over og fulgt denne utviklingen i barnetrygd. Nå ønsker vi å innføre et skattefradrag som skal ta igjen noe av verditapet, sier Haltbrekke.

LES OGSÅ: Disse partiene vil fjerne «flytteskatten»

Regjeringen: -  For dyrt!

Barne-, likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV), svarer gjennom sin kommunikasjonsrådgiver, Elisabeth Johansen.

<p><b>HAR PRIORITERT BARNEHAGER:</b> Barne-, likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) svarer at regjeringen har prioritert barnehager, barnevern og gratis læremidler i videregående, fremfor økt barnetrygd.<br/></p>

HAR PRIORITERT BARNEHAGER: Barne-, likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) svarer at regjeringen har prioritert barnehager, barnevern og gratis læremidler i videregående, fremfor økt barnetrygd.

– Barnetrygden har ikke vært prisjustert siden 1996. Skulle vi tatt igjen dette etterslepet, hadde dette hatt betydelige kostnader.

Thorkildsen peker på en utredning fra Fordelingsutvalget som viser at en 50 prosent økning av barnetrygdsatsen i 2009, vil koste om lag 7,3 milliarder kroner.

– Vi har prioritert barnehager med makspris til alle, styrket barnevernet og gratis læremidler i videregående, tilfører hun.

Hun forteller at SV ønsker å øke barnetrygden i neste periode for familier med tre eller flere barn og for enslige forsørgere.

LES OGSÅ: Vi har stadig mer boliggjeld

Følg oss på Facebook!

Om statistikken - Barnetrygd

Barnetrygden ble innført i 1946.

Fra 1. mai 2000 ble den øvre aldersgrensen for barnetrygd hevet fra 16 til 18 år. Barn som fylte 18 år 1. mai 2000 eller senere fikk rett til barnetrygd fra 1. mai 2000 og fram til og med den måneden de fylte 18 år.

Fra 1. juli 2000 ble stønadstiden for barnetrygden forkortet. Endringen medfører at barnetrygd heretter ble gitt til og med måneden før barnet fyller 18 år.

Fra 1. januar 2001 ble ordningen med søskengraderte satser avviklet helt, slik at det fra dette tidspunkt er samme sats for alle barn i søskenflokken. Samtidig ble forsørgerfradraget i skatt fjernet og innlemmet i barnetrygden.


Følg Dine Penger på Facebook!Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå