Norske forbrukere vinner mot EU

Norge er nå enda et skritt nærmere å beholde fem års reklamasjonsrett på forbrukerkjøp. EU anser slaget for tapt.

			KLAGERETT: Går iPhonen din stykker, har du fem års reklamasjonsrett. Foto: Johan Nordstrøm, Dine Penger
KLAGERETT: Går iPhonen din stykker, har du fem års reklamasjonsrett. Foto: Johan Nordstrøm, Dine Penger

Et forslag som saksordfører Andreas Schwab i Europaparlamentet la frem for EUs indre markedsgruppe (IMCO) i forrige uke, bekrefter dette.

Forslaget går inn for å overlate til det enkelte land å regulere klagefrister på flere områder, og ikke ha lik klagerett i hele EU/EØS-området, slik EU opprinnelig ønsket.

LES OGSÅ:Fem års klagerett kan overleve.

- Må aldri gi seg
Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten i Oslo har ført mange saker for kunder som har kjøpt manglefulle varer.

- Dette var godt nytt. Fem års-retten er lovbestemt og ingen kan heve seg over loven, sier Fæhn til Dine Penger.

Han råder forbrukere som blir avvist med at garantitiden er borte, til aldri å gi seg.

Viktig også for miljøet
Fem års klagerett har også et viktig miljøperspektiv, mener Fæhn.

- Det er riktig å straffe de produsentene som produserer varer med kort varighet kun for å få opp salgstallene, sier Fæhn.

- Dette er særlig viktig i et land som Norge, som er blant landene med høyest forbruk i verden.

LES OGSÅ:Forbrukerombudet vil stoppe mobil-lureri

Ville svekke nordmenns rettigheter
Forbrukerrådet og norske politikere har vært aktive med å prøve å påvirke politikere i Brüssel for å sikre interessene for norske forbrukere, etter at EU-kommisjonen høsten i 2008 foreslo å totalharmonisere forbrukerrettighetene i EU-landene.

Statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet var senest forrige uke i møte med saksordfører Schwab.

Totalharmonisering ville ført til svekkede rettigheter for norske forbrukere om det hadde blitt vedtatt, siden resultatet ville blitt en felles reklamasjonstid på 2 år.

Direktivet ville erstattet fire forbrukerdirektiver som er innført i Norge om fjernsalg, dørsalg, forbrukerkjøp og urimelige avtalevilkår.

Barriere for indre marked
De ulike reklamasjonsfristene i landene skaper barrierer for det indre marked, som er til ulempe for både forbrukerne og næringsdrivende, mener EU-kommisjonen.

Det er grunnen til at EU-kommisjonen helst ville ha et øvre tak for reklamasjonsfrister.

Nå ser det altså ut til at kommisjonen får så sterk motbør for totalharmonisering fra Europaparlamentet, at ønsket neppe lar seg gjennomføre. Det kan derfor bli et nedre tak for reklamasjonsfrister i stedet.

Fem år
Ifølge forbrukerkjøpsloven kan forbrukere som kjøper varer reklamere på mangler overfor næringsdrivende i opptil to år, og i opptil fem år for varer som er ment å vare lenger enn to år.

Fem års-fristen gjelder for blant annet biler, møbler, hvitevarer og brunevarer samt mobiltelefoner.

På forsiden nå