Derfor vil folk bytte jobb

Mens menn gjerne bytter jobb for å øke lønnen, søker mange kvinner ny jobb på grunn av flytting til nytt sted. Men både menn og kvinner slutter på grunn av dårlige ledere.
FLYTTER: Både kvinner og menn oppgir dårlig ledelse som grunn til å bytte til ny jobb. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
FLYTTER: Både kvinner og menn oppgir dårlig ledelse som grunn til å bytte til ny jobb. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Respons analyse på vegne av bemanningsselskapet Proffice.

- Det er en klar tendens at menn skifter jobb fordi de ønsker mer lønn, mens kvinner i større grad skifter jobb når de flytter på seg eller på grunn av det de opplever som dårlige sjefer, hevder Stein André Haugerud, direktør i bemannings- og rekrutteringsbyrået Proffice.

LES OGSÅ:Rekordmange på jobbjakt

Lønn
Én av fem menn motiveres først og fremst av ønske om høyere lønn, mens 16 prosent av de spurte kvinnene søker seg bort fra dårlige ledere.

Én av fem kvinner søker dessuten nye jobber fordi de flytter til nye steder. Det er den hyppigste årsaken til at kvinner skifter jobb.

Menn blir i større grad enn kvinner headhuntet til nye stillinger.

- Undersøkelsen bekrefter en del inntrykk vi har hatt, men det er viktig å understreke de store individuelle forskjellene som ligger til grunn for folks jobbskifter, sier Haugerud.

Dette er ifølge undersøkelsen hovedgrunnene til at vi skifter jobb:

Menn:

1. Ønske om høyere lønn
2. At de blir headhuntet
3. Dårlig ledelse
4. Mangel på karrieremuligheter og utfordringer
5. Mangel på motivasjon

Kvinner:

1. Flytting til nytt sted
2. Dårlig ledelse
3. For kjedelige arbeidsoppgaver
4. Dårlig lønn og mangel på motivasjon
5. Mangel på karrieremuligheter

LES OGSÅ:Jobb til sommeren? Søk nå?

Manglende motivasjon og muligheter
Både menn og kvinner søker nye jobber på grunn av manglende motivasjon og få fremtidige karrieremuligheter. Dette overrasker ikke bemanningssjefen.

- De fleste er jo interessert i å utvikle seg som medarbeidere, og da står motivasjon og muligheter til videre faglige utfordringer sentralt.

- Kanskje vil man prøve en ny bransje, eller kanskje er det andre aktører innenfor samme sektor som frister mer. For mange er det riktig å prøve flere bransjer og bedrifter før man vet hvilken som er den rette, sier Haugerud.

LES OGSÅ:Slik øker du lønnen din

- Ikke så forskjellige
Helene Tronstad Moe, fagssjef i Adecco Select, er ikke overbevist om at menn og kvinner er så forskjellige på dette området.

- Vi opplever at både kvinner og menn skifter jobb på grunn av dårlig ledelse. Det har også mange andre undersøkelser vist.

- Antakelsen om at begynner i et selskap og forlater en sjef, er nok veldig utbredt. Er man misfornøyd med nærmeste leder, er det viktigste grunn til at man ønsker seg over i ny jobb.

Sier noe, gjør noe annet
Hun påpeker at det ikke alltid er sammenfall mellom hva vi sier og gjør.

- Undersøkelsen viser forestillinger om kjønnsroller. Mange menn har kanskje en forestilling om at man ikke skal klage til sjefen.

- Det kan være lettere for menn å rasjonalisere og å forklare et jobbskifte med lønn, selv om det kan være andre mekanismer som ligger til grunn i praksis, sier Tronstad Moe.

I tillegg påpeker hun at forskjellene ikke nødvendigvis er signifikante:

- Det er tross alt 20 prosent versus 16 prosent. Vi kan faktisk ikke vite om det er reelle forskjeller, sier Tronstad Moe.

- Jeg tror at både menn og kvinner irriterer seg over dårlig ledelse, men kvinner er gjerne flinkere til å si ifra, sier Tronstad Moe.

LES OGSÅ:Vi vil jobbe mer hjemmefra

Gamle mønstre
Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf på Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, synes undersøkelsen først og fremst gjenspeiler tradisjonelle kjønnsrollemønster:

- Gamle kjønnsrollemønster hvor mannen er hovedinntektskilden, mens kvinnen støtter opp rundt familietilværelsen, slår fortsatt ut i statistikk om valg og bytte jobb, påpeker Arnulf.

Men han ville vært forsiktig med å tolke resultatene:

- Det er så mange kvinner det ikke gjelder. Det er en stor gruppe kvinner som er mye mer offensive i forhold til lønn og karriere, men det forsvinner i statistikken når utvalget blir for bredt, sier Arnulf.

Om undersøkelsen
Respons analyse har på oppdrag fra Proffice gjennomført en undersøkelse blant et representativt utvalg på nær 1100 personer om hva som var grunnen til at de byttet jobb forrige gang.

På forsiden nå