Ektepar vant rettssak mot Acta

Acta Kapitalforvaltning ble i Stavanger tingrett i går dømt til å betale ekteparet Hansen 1,2 millioner i erstatning pluss saksomkostninger. Høye gebyrer spiste opp avkastningen, mente retten.

			VANT: - Dette var veldig kjekt etter mange års kamp, sier Øyvin Hansen. Foto: Privat
VANT: - Dette var veldig kjekt etter mange års kamp, sier Øyvin Hansen. Foto: Privat

Rettssaken har vært imøtesett med stor spenning av et tyvetall andre Acta-kunder, som har organisert seg i Investorgruppen 2011.
Ekteparet Øyvin og Gunn Hansen har dermed vunnet frem med sitt erstatningskrav for tap på sin investering i Global Eiendom Utbetaling 2007 (GEU).

LES OGSÅ:Actakunder går til kamp

Investeringen gikk ikke slik ekteparet ble forespeilet før kjøpet. Saksøkerne anklaget Acta for ikke å ha gitt informasjon om at de kunne risikere å tape på sparingen som de lånte til.

Høye honorarer ga tap
GEU 2007 var et investeringsprodukt med negativ forventet avkastning ved belåning. Helt uegnet for belåning, ifølge saksøktes sakkyndige siviløkonom Jon Olav Mjølhus i retten.
Investorene betalte mellom 29-32 prosent av egenkapitalen i ulike honorarer.

- Aksjonærene må håpe på et mirakel for å få igjen alle pengene sine, konkluderte han. Investorene betalte hele 22 prosent av det de investerte i investeringsgebyr, ifølge nå avdøde førsteamanuensis Knut Boye ved Norges Handelshøyskole, i artikkelen: «Acta spiser opp pengene».

- Utrolig dyrt, var Boyes dom. Dersom aksjonærer solgte seg ut etter fem år gikk halvparten av forventet avkastning til Acta.

Muligens cognac
- Jippi! Dette var veldig kjekt, etter mange års kamp, sier en rørt Øyvin Hansen til Dine Penger. Den pensjonerte brannmannen sier det ikke er umulig at det blir en liten cognac i kveld.

- Det er mange andre som også blir glade nå, sier han og viser til telefonstormen han fikk da han sto frem med sin historie i TV2 for ett år siden. Et tyvetall Actakunder ringte ham da.

Uaktsom rådgivning
Rådgivningen ble gitt i strid med det profesjonsansvaret Acta Kapitalforvaltning hadde som investeringsrådgiver, og utløser dermed erstatning, fastslo Stavanger tingrett.

- Actas rådgiver hadde fokusert på gevinstmulighetene. Lite tydet på at han hadde vurdert risikoen som investeringen medførte for Hansen, som kunne tilsi at han ikke skulle foreta investeringen, skrev dommer Tom Fr. Vold.

Dette la retten vekt på:
* Den forespeilede avkastningen var ikke særlig sannsynlig. Hansen fikk ikke informasjon om eventuell nedside ved investeringen.

* Investeringsrådet var ikke egnet eller fornuftig for ekteparets økonomiske situasjon.

* Hansens hadde svært begrensede kunnskaper om investeringer og risiko.

* Gearingen medførte en ekstra risiko for kunden, hvor selv moderate markedsendringer ville gi store utslag i kundens egenkapital.

* Uheldig interessekonflikt mellom Acta Kapitalformidlings interesse av å selge aksjer som de selv og Sundal Collier ville tjene høye honorarer for, og rådgiverens plikt til å ivareta kundens behov

* Aksjonærene var uten reell innflytelse i selskapet mens honorarmottakerne Acta og Sundal Collier hadde betydelig reell innflytelse.

* Acta må ha vært kjent med at den pågående boligresesjonen i USA kunne få ringvirkninger

* Rådgivningen er forenlig med den kritikken Acta Kapitalforvaltning fikk av det daværende Kredittilsynet i 2008, nå Finanstilsynet, for å ha å ha solgt produkter som ga foretaket best inntjening.

Acta anker
Acta har ikke besvart Dine Penger henvendelser i dag. Men ifølge advokaten vil selskapet anke.

- For det første er Acta Asset Management frifunnet, noe vi er fornøyd med. For øvrig er Acta Kapitalforvaltning uenig i premissene og konklusjonene i dommen. Acta Kapitalforvaltning kommer til å anke, sier deres advokat Arild Dommersnes i advokatfirma Schjødt.

- Acta Kapitalforvaltning mener at den rådgivningen som ble gitt, var forsvarlig og at beregningene av forventet avkastningen som retten la til grunn, ikke er riktige. Acta Kapitalforvaltnings kunder har tidligere tjent på tilsvarende produkt som det denne saken gjelder, ifølge Dommersnes.

Pant i bolig
Det var i 2007 at ekteparet Hansen etter råd fra Acta tok opp et lån på kroner 1.530.000 kroner i DNB, for å investere 1,5 millioner kroner i aksjer i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU), som besto av investeringer i utleieboliger og næringseiendom.

De ble forespeilet en årlig utbetaling på minst 4 prosent av kursen, og årlig avkastning før skatt på minimum 9 prosent. Risikoen var middels, ifølge prospektet.

Veldig relevant for andre kunder
- Dette var veldig hyggelig for ekteparet Hansen, sier deres advokat Roy Nordli i Norproff advokatfirma. Han mener det ligger mye i saken som har stor relevans for andre med tilsvarende saker.

    Advokat Roy Nordli i Norproff Advokatfirma. Foto: Norproff advokatfirma
Advokat Roy Nordli i Norproff Advokatfirma. Foto: Norproff advokatfirma

- Seieren betyr så mye for så utrolig mange personer, sier han. Nordi mener det derfor er viktig at Forbrukerrådet nå går inn som partshjelper også i denne saken dersom Acta velger å anke, slik de har gjort i den lignende Røeggensaken mot DNB, som nylig ble anket til Høyesterett.

LES OGSÅ:Småsparer tapte mot DNB

Acta må betale 1,5 millioner
Ekteparet krevde 1,7 millioner i erstatning. Retten satte skjønnsmessig tapet på Hansens investering til kr 1,2 millioner kroner, og dømte i tillegg Acta til å dekke saksomkostningene til ekteparet med 337 000 kroner.

Beløpet ble redusert med antatt restverdi av aksjene, som ekteparet fortsatt beholder. Stavanger tingrett antar at aksjene i dag lar seg selge for ca 520.000 kroner, altså for bare rundt 30 prosent av prisen ekteparet betalte.

Vant i Finansklagenemnda
Ekteparet har tidligere vunnet frem overfor Acta i Finansklagenemnda, men Acta nektet å følge vedtaket. Dermed stevnet ekteparet investeringsselskapet for retten.

De har betalt over 325.000 kroner bare i renter på lånet. Fratrukket en utbetaling på 59.000 kroner og skattefradrag på 75.000 kroner for renteutgiftene, blir dette 191.000 kroner som de har hatt i kostnader, i tillegg til verdifallet på aksjene.

Saksomkostningene ekteparet får dekket, er kraftig redusert i forhold til kravet. Deres advokat Roy Nordli hadde opprinnelig krevet 1,5 millioner i saksomkostninger, noe retten mente var unormalt høyt.

På forsiden nå