Gjett hvem som ikke får forsikring?

(VG) Tuva og Thea er eneggede tvillinger. Likevel er det bare Tuva som får forsikring. Thea veide litt for lite da hun ble født.

			HAUGESUND: 9 måneder gamle Tuva (til venstre) er forsikret. Den eneggede tvillingen Thea var for lett. Foto: Grethe Nygaard, VG
HAUGESUND: 9 måneder gamle Tuva (til venstre) er forsikret. Den eneggede tvillingen Thea var for lett. Foto: Grethe Nygaard, VG

- For oss er de like, men den ene er god nok for forsikring - den andre ikke, sier Espen Severeide.
2. oktober i fjor ble han og kona Elisabeth foreldre til tvillingene Thea og Tuva. Jentene kom seks uker for tidlig, men uten komplikasjoner eller sykdom. I dag er de ni måneder, og har utviklet seg helt normalt.

LES OGSÅ:Eksperter uenige om behov

Overraskelsen var derfor stor da brevet fra Tryg ankom 19. mai: Tuva får barneforsikring - Thea ikke.

Årsaken er vekten: Tuva veide 2214 gram ved fødsel - Thea bare 1683.

- De er eneggede tvillinger og har ikke hatt noen helseproblemer. Forsikringsselskapet etterlyste aldri noen individuell vurdering fra lege eller helsestasjon. Ut fra avslaget vi har fått, virker det som vekten er eneste forskjell, sier faren.

- Leit
Kommunikasjonsrådgiver Roald Stigum Olsen i Tryg, selskapet som avviste søknaden for Thea, sier det er leit at reglene slår ut slik for et enegget tvillingpar, men at selskapet alltid vurderer individuelt. Severeide-familien kan søke på nytt når Thea fyller to år.

Jentene er et illustrerende eksempel på de skarpe skillene som går mellom barn når det skal tegnes forsikring. Svenske Freja (5) ble gjenstand for stor debatt da Aftonbladet forrige uke kunne fortelle at hun med sine 25 kilo ble nektet forsikring av forsikringsselskapet Folksam - på grunn av overvekt.

Etterspørselen etter barneforsikringer har hatt en eksplosiv vekst: I dag er over en halv million norske barn forsikret, viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Det er nesten en dobling siden 2005, da rundt 262.000 hadde slik forsikring, og betyr at 45 prosent av alle nordmenn under 18 år har barneforsikring.

Saklig grunn
Men ikke alle får: Hvert år får nærmere fire prosent avslag på søknaden om barneforsikring.

- Risikoen kan i noen tilfeller være for høy. Samtidig er det en lov som sier at det skal være saklig grunn for forsikringsnekt, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Westby i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Nemnda for helsevurdering har utarbeidet veiledende retningslinjer for forsikringsselskapene. Når bør foreldre egentlig tegne barneforsikring, om man ønsker dette? Anne Lise Stranden i Dine Penger presiserer at det varierer:

- Grupper som selvstendig næringsdrivende, studenter, alenemødre og foreldre hvor den ene parten jobber deltid eller er hjemmeværende, kan ha ekstra behov for forsikring. De er mer sårbare økonomisk og har ikke samme krav på for eksempel omsorgspenger gjennom NAV som vanlige arbeidstagere, sier Stranden.

Hun mener det er en klar fordel å tegne barneforsikring tidlig - før noe skjer med barna.

- Det viktigste er å velge en forsikring som dekker både sykdom og ulykker. Flere barn rammes av sykdom enn av ulykker, og dessuten er barn som regel forsikret gjennom barnehage, skole og idrettslag hvor de fleste ulykker inntreffer. De store utgiftspostene kommer som følge av alvorlig sykdom - det kan potensielt ruinere en vanlig familie, sier Stranden.

Avslag
Etter at VG etterlyste familier som har fått avslag på barneforsikring, kom en rekke henvendelser: Norske foreldre forteller om avslag begrunnet i vekt, lese- og skrivevansker, for tidlig fødsel, ADHD og andre diagnoser som ikke nødvendigvis betyr at barnet er sykt.

I fjor forsikret vi barna våre for til sammen 808 millioner kroner, tilsvarende 1610 kroner per forsikrede barn.

Westby i FNO avviser at barneforsikring har blitt en melkeku for forsikringsselskapene.

- Skadeprosentene varierer noe fra år til år, men snittet ligger på rundt 83 prosent. Dette viser at behovet for barneforsikring er stort og at fortjenesten ikke er høy, hevder Westby.

Hun forteller at foreldre i økende grad forsikrer barna mot invaliditet og uførhet.

    IKKE FORSIKRET: Rocio Susana Almandoz Falla (38) med sønnene Franko Nikolic (3,5 år) og Fabricio Nikolic (18 mnd). Foto: Jan Petter Lynau / VG.
IKKE FORSIKRET: Rocio Susana Almandoz Falla (38) med sønnene Franko Nikolic (3,5 år) og Fabricio Nikolic (18 mnd). Foto: Jan Petter Lynau / VG.

Veide for lite
Fabricio Nikolic (18 måneder) ble født seks uker for tidlig. Dermed får han ikke barneforsikring hos Sparebank1. Den lille krabaten veide nemlig 80 gram for lite. Det betyr at han bare har fått tilbud om barneulykkesforsikring.

Storebror Franko måtte ha begrensninger i barneforsikringen for
eksem og allergi. Det ønsket ikke foreldrene, og dermed er ingen av barna forsikret.

Sparebank1 svarer:
- Vi følger anbefalingene fra Nemnda for helsevurdering som
hele bransjen legger til grunn. Veier du under to kilo og er du født for tidlig får du ikke full forsikring, sier Christian Brosstad informasjonsdirektør i SpareBank 1 Gruppen, som
uttaler seg på generelt grunnlag.

Han opplyser at alle barn som er født prematurt og veier mindre enn to kilo, automatisk får avslag, men at man kan søke på nytt når barnet er fylt to år og at det da vil gjøres en individuell vurdering.

    ORKANGER: William (7) er ferdig med 2. klasse, og leser bedre og bedre. Han har ingen diagnose for lesevanskene og det har ikke vært behov for spesialpedagogisk hjelp. Foto: Geir Otto Johansen, VG
ORKANGER: William (7) er ferdig med 2. klasse, og leser bedre og bedre. Han har ingen diagnose for lesevanskene og det har ikke vært behov for spesialpedagogisk hjelp. Foto: Geir Otto Johansen, VG
Leste ikke godt nok
William Strøm (7) fikk ikke barneforsikring av Terra fordi han sliter med å lese. I avslaget som kom fra Terra i fjor sommer heter det:

«Det foreligger ingen diagnose på lese- og skriveproblemene.
Hjelpetiltak er planlagt igangsatt for skoleåret 2010/2011,
det er derfor for tidlig å fastslå omfanget av problemet
i henhold til barnets relativt unge alder.

Dysleksi i alvorlig form forekommer kun hos 4-5 prosent av befolkningen, men det ledsages da ofte av oppmerksomhetsproblemer og av og til adferdsvansker.»

- Jeg reagerte spesielt på at han ble knyttet til oppmerksomhetsproblemer og adferdsvansker. Selv om han har litt lese og skrivevansker, så er han ikke større fare for omgivelsene, sier mor Mona Strøm.

Terra svarer:
- Terra avviser ikke kategorisk barneforsikring for barn med lese- og skrivevansker. Hvert enkelt barn blir individuelt vurdert ut i fra helseerklæring utfylt av foresatte eller
verge. Det er anbefalinger og retningslinjer fra Nemnda for helsevurderinger som vi legger til grunn i hver enkelt vurdering.

Alle som søker om barneforsikring blir individuelt vurdert, skriver Terra i en e-post til VG. Informasjonsrådgiver
Ingrid S. Gundersen presiserer at svarene er generelle,
og at Terra ikke kan kommentere enkeltsaken.

Fakta om barneforsikring: Barneforsikring er en tilleggsytelse til det offentlige tilbudet og kan i hovedsak deles i to kategorier: En enkel ulykkesforsikring som ikke krever noen helseopplysninger og en mer omfattende barneforsikring som dekker både ulykker, sykdom og uførhet, denne krever at foreldre fyller ut et helseskjema.

En standard barneforsikring inneholder mange ulike elementer som medisinsk invaliditet, dekning av behandlingsutgifter inkludert reisekostnader, dagpenger ved fravær fra jobb for foreldre, dekning av kostnader knyttet til tilpasning av bolig og eventuelt dekning av varig uførhet.

På forsiden nå