Her får du best sparerente nå

Akkurat nå er beste sparerente i banken 3,2 prosent. For 18 måneder siden kunne du få 7,4 prosent. Lavt rentenivå gjør sparelysten mindre. Men det er ingen grunn til å godta for lav rente. Her er de beste bankene.

			SPARER: Nordmenn fortsetter å putte penger i banken, men ikke like mye som de siste årene. Foto: Sjur Jansen, Dine Penger
SPARER: Nordmenn fortsetter å putte penger i banken, men ikke like mye som de siste årene. Foto: Sjur Jansen, Dine Penger

Midt under finanskrisen, i november 2008, var beste sparerente i Norge 7,41 prosent, for et innskudd på 100.000 kroner.

Nå er beste rente til sammenligning 3,2 prosent. Det fører til at Ola og Kari har mindre lyst til å sette pengene i banken.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lavere vekst
Norske husholdningers bankinnskudd var 782 milliarder kroner ved utgangen av mars 2010, mot 760 milliarder i mars 2009.

Veksten i denne tolvmånedersperioden var på 3 prosent, en nedgang i årsveksten på 4,4 prosentpoeng fra mars 2009.

Lavt rentenivå trekker ned
«På tross av lave innskuddsrenter har bankenes beholdning av innskudd fra husholdningene økt det siste året. Tallene viser imidlertid at årsveksten til husholdningenes innskudd, i et historisk perspektiv, er lav», skriver SSB.

Dette burde ikke overraske SSB. Det er jo nettopp det lave rentenivået som er en av hovedårsakene til at veksten i banksparingen er lav.

Nå vi sammenligner 12 måneders-veksten i banksparing med rentenivået i Norge (målet ved Norges Banks styringsrente), følger disse faktorene hverandre relativt slavisk.

Slik har innskuddsveksten i bankene utviklet seg siden 1997, sammenholdt med styringsrenten i Norges Bank.

    Kilde: SSB, Norges Bank, Dine Penger
Kilde: SSB, Norges Bank, Dine Penger

Som du ser av grafen, følger veksten i banksparingen nesten slavisk rentenivået.

Det er naturlig at et høyt rentenivå gjør det mer attraktivt å sette penger i banken. Innskuddene er jo risikofrie, i hvert fall så lenge ditt innskudd per bank ikke overstiger 2 millioner kroner.

Negativ månedsvekst i mars
Fra februar til mars 2010 er også månedsveksten lav, innskuddsveksten i denne perioden var -1,6 prosent, melder SSB.

Dette er heller ikke uvanlig. I hele 12 av de siste 16 årene har spareveksten i bank vært negativ i mars måned. Den måneden som klart skiller seg ut med størst positiv vekst, er ikke overraskende juni måned.

Da får de aller fleste sine feriepenger, som normalt er fritatt for skattetrekk, noen får også juli-lønningen utbetalt i juni og i tillegg kommer skattepengene.

Redusert gjeldsvekst for husholdningene
Mange husholdninger benytter normalt anledningen til å nedbetale ekstra på boliglån når rentenivået er lavt. Det er nok også en medvirkende årsak til at veksten i banksparing er lav.

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde litt over 2 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Tolvmånedersveksten var dermed 6,4 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 6,7 prosent ved utgangen av februar. Dette er den laveste tolvmånedersveksten siden september i fjor.

Her får du best sparerente
Selv om rentenivået historisk sett er lavt, er det ikke likegyldig hvor sparepengene tar veien. Det skiller 2,85 prosentpoeng fra dårligste til beste bank for et beløp på 150.000 kroner.

Det utgjør hele 4.275 kroner i tapte renteinntekter (3.078 kroner etter skatt), dersom du har pengene stående i den dårligste banken.

Sjekk alle banker her:Kalkulator - Finn beste sparekonto

BESTE BANKER AKKURAT NÅ
    Kilde: Dine Penger
Kilde: Dine Penger

I og med at pengene dine er trygge i banken, øker du ikke risikoen på din sparing dersom du flytter pengene fra en bank med dårlig rente, til en bank med god rente.

Normalt må du jo øke risikoen for å skaffe deg høyere forventet eller potensiell avkastning. Men det slipper du altså her.

Nordax Finans ikke med i oversikten
Nordax Finans tilbyr en sparerente på 4,5 prosent (reduseres til 3,5 prosent fra 1. juli) og topper rentebarometre hos andre medier.

Sparetilbudet er likevel ikke med i Dine Pengers rentebarometer. Årsaken er de noe uvanlige innskudds- og uttaksrutinene.

Les mer om dette her.

Har du fleksilån? Du kan droppe sparekontoen
Har du fleksilån, trenger du ikke lenger noen sparekonto. Den kan du avslutte, og bruke pengene til å redusere lånesaldoen.

Siden du fritt kan øke og nedbetale fleksilånet innenfor den avtalte rammen, trenger du i prinsippet kun lønnskonto og lån.

I 2008 var gjennomsnittlig renteforskjell mellom fleksilån innenfor 60 prosent sikkerhet og sparekonto på 100.000 kroner nærmere 2 prosentpoeng.

Dermed vil du få nesten 2 prosentpoeng høyere avkastning på pengene før skatt, ved å nedbetale på lån fremfor å beholde sparekontoen.

Men sørg for at også fleksilånet er uten begrensninger
Du bør imidlertid ha et fleksilån som ikke har gebyrer eller begrensninger på antall uttak som kan gjøres pr år.

Da kan du selv sette inn og ta ut penger fra fleksilånet til lønnskonto når du ønsker.

På forsiden nå