Røeggen-saken går til Høyesterett

Ivar Petter Røeggen jubler over at DNB nå må møte ham i Høyesterett. Han krever erstatning for sitt tap på 230.000 kroner på et mislykket spareprodukt.
JUBLER: - I kveld blir det litt vin, eller kanskje rett og slett en liten whiskey, sier Ivar Petter Røeggen etter nyheten om at de slipper inn ankesaken i Høyesterett. Foto: Sjur Jansen, Dine Penger
JUBLER: - I kveld blir det litt vin, eller kanskje rett og slett en liten whiskey, sier Ivar Petter Røeggen etter nyheten om at de slipper inn ankesaken i Høyesterett. Foto: Sjur Jansen, Dine Penger

- Kjempebra! Da er det håp i hengende snøre! Jeg håper og tror at Høyesterett forstår litt mer av dette enn dommerne gjorde i lagmannsretten, sier Ivar Petter Røeggen til Dine Penger.
- I kveld blir det litt vin, eller kanskje rett og slett en liten whiskey, sier nordmøringen.

Gir håp til tusenvis av bankkunder
Også Forbrukerrådet er fornøyd med at saken kommer opp for landets høyeste domstol.

- Vi mener at vi har en god sak, og en avgjørelse i Høyesterett kan sette standarden for hva kundene kan forvente fra banken sin, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

- Nå kan Høyesterett foreta en reell vurdering av risikoen og kostnadene i dette produktet. Det vil kunne komme Røeggen og tusenvis av andre forbrukere til gode, tilføyer hun.

DNB vil ha saken overstått
- Vi tar det til etterretning, og ser nå bare frem til å få en endelig avgjørelse av saken, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide til Dine Penger.

- Nå vil vi få fokus på produktets sviktende egenskaper og hva som er godt bankhåndverk slik landets øverste dommere ser det, sier Røeggens advokat John Christian Elden til Dine Penger.

Etter rekordlang behandlingstid avgjorde Høyesteretts ankeutvalg i ettermiddag at de slipper inn Røeggens ankesak til behandling i Høyesterett, i sammenheng med en annen bankklagesak der Fokus Bank ble frikjent.

Tusenvis av bankkunder har ventet i over fem måneder på svaret. Ankebehandlingen ble lagt på is i påvente av dom i saken mellom småspareren Halvor Lognvik, hans sønn og Storebrand.

Allerede i februar ble det klart at Lognvik tapte mot Storebrand.

LES MER:Kunde tapte 4-1 mot Storebrand i Høyesterett

DNB ble først dømt
Storbanken DNB ble sommeren 2010 dømt i Oslo tingrett for å ha solgt Ivar Petter Røeggen to lånefinansierte aksjeobligasjoner, og Røeggen lå an til å få 230.000 kroner i erstatning for det han tapte i rentekostnader og gebyrer.

Men storbanken anket og vant i lagmannsretten høsten 2011.

- Lurt
Ivar Petter Røeggen sa i retten at han følte seg lurt av bankrådgiveren, da han ble overtalt til å plasserte 500.000 kroner med lånte penger.

Han ble forespeilet tre ulike avkastningsutfall for sparingen i aksjeindeksobligasjonene DnB Global og DnB Nor Sektor på minimum 9 prosent og opptil 18 prosent.

Han fikk ingen advarsler om at lånefinansiering kunne gi tap. Røeggen sa at han stolte på at rådgiveren snakket sant.

Fokus Bank-dom i sammenheng
Røeggensaken vil bli behandlet i sammenheng med en annen lagmannsrettsavgjørelse der bankkunder gikk til sak mot Fokus Bank for tap på en fond som investerte i amerikanske banklån.

Der vant 12 av 29 investorer mot Fokus Bank i tingretten, men i ankesaken fra banken og de 17 investorene som tapte, ble banken frifunnet i januar i år. Banken hadde ikke sviktet sin oppplysningsplikt, mente dommerne.

- Bedrageri
DNB holdt tilbake så mye viktig informasjon under rådgivningen, at det var i strid med god bankskikk og avtaleloven, sa Røeggens advokat John Christian Elden i sin avslutningsprosedyre i lagmannsretten.

Banken visste, eller burde visst, at produktet kunne føre til tap med de høye kostnadene lånefinansieringen og gebyrene utgjorde.

- Banken har bedratt kundene ved å holde tilbake informasjon, sa Elden og viste til et internett-katalogfirma som i 2009 ble dømt etter straffeloven i Høyesterett for å ha ført kundene bak lyset.

DNB: - Aksjemarkedets feil
Banken trodde på fortsatt oppgang i aksjemarkedet, og kunne ikke forutsi at aksjemarkedet ville falle som en stein i perioden etter plasseringen.

- Kunden ville ha avkastning og tok dermed frivillig risiko, sa DnBs advokat Anders Ryssdal.

- Bankvirksomhet ville vært helt umulig dersom kunder kunne trekke seg fra en avtale i ettertid, etter eget forgodtbefinnende, fastholdt Ryssdal. Røeggen må selv ta risikoen for at avtalen ikke oppfylte hans forventninger, mente han.

LES OGSÅ:6 av 10 banker pusher lån til sparekunder

- Ekstremt dyr sparing
Professor Thore Johnsen ved Norges handelshøyskole var ført som vitne i rettssakene, og var ikke nådig i sin konklusjon om spareproduktene:

- Dette var en utrolig komplisert og ekstremt dyr sparing, ifølge Johnsen. Risikoen for tap var høy. Røeggen fikk så dårlig rente og betalte så høye gebyrer at han hadde større risiko for å tape enn sjanse for å tjene på plasseringen. Risikoen var 60 prosent for å tape penger, beregnet Johnsen.

LES OGSÅ:Rådgiver må betale 90.000 kroner til kunde

Pilotsak for tusenvis
Forbrukerrådet var partsmedhjelper for Røeggen i denne saken, og har kjørt dette som en pilotsak på vegne av flere tusen andre bankkunder som ble påført store tap på lignende spareprodukter.

Advokat Elden og Forbrukerrådet har angrepet spareproduktets konstruksjon for å være slik at bare banken var garantert å tjene på det uansett utfall i markedet, mens kunden risikerte å tape. Avtaleinngåelsen har ikke vært hovedfokus.

LES OGSÅ:Ektepar vant mot Acta

Bare i Finansklagenemnda ligger 2000 klagesaker på is i påvente av rettskraftig dom i Røeggensaken. Også i Oslo tingrett ligger flere hundre saker på is.

- Kundene forstår ikke idiotien i produktets sammensetning, siden de ikke har fått nok informasjon om dette, sa Dine Pengers redaksjonssjef Geir Ormseth som også vitnet.

Advarte
Han fortalte om alle de kritiske artiklene som bladet skrev om de strukturerte spareproduktene i flere år. Bare en liten del av pengene Røeggen lånte gikk til en opsjon som skulle sikre gevinst. Resten sto i banken til en lavere rente enn det Røeggen betalte i rentekostnader.

LES OGSÅ KOMMENTAR:Høyesterett godkjenner lureri

Også Ryssdal trakk frem Dine Pengers artikler som advarte mot å lånefinansiere til denne sparingen.

- Røeggen burde lest disse advarslene, sa han. Det fikk Røeggens advokat John Christian Elden til å raljere over banken:

- Hvorfor informerte ikke bankrådgiverne kundene om advarslene mot lånefinansiering i disse artiklene når de visste om dem? Det er å holde tilbake viktig informasjon, innvendte Elden.

Dommerne i Borgarting lagmannsrett frifant banken.

Ikke påvist urimelig høye marginer
«Det er ikke påvist at banken krevde urimelig høye marginer ved Røeggens investering eller lån. Det er legitimt av banken å kreve marginer på sine produkter. Banken driver næringsvirksomhet og er avhengig av inntekter,» heter det i dommen fra lagmannsretten.

Lagmannsretten viser også til at det her dreier seg om masseavtaler, som det bør vises særlig varsomhet med å sette til side, mente dommerne.

LES OGSÅ:1 av 3 får høyrisikoråd av banken

På forsiden nå