– Flere banker rammes for å ha skjult tapsrisiko

Andre banker blir også rammet av Røeggendommen selv om de ikke har gitt feil informasjon. – Kjernen i dommen er at det ikke er lov å bagatellisere risiko for tap, advarer ekspert Dag Jørgen Hveem ved BI. Han får støtte av forbrukeradvokat.
<p>FEIL VAR IKKE AVGJØRENDE: Høyskolelektor Dag Jørgen Hveem ved BI avviser at regnefeilene var avgjørende for at DNB tapte. – Det var bagatelliseringen av risikoen for tap som felte banken, sier han. Han anbefaler de andre bankene å følge DNBs eksempel av omdømmeårsaker.</p>

FEIL VAR IKKE AVGJØRENDE: Høyskolelektor Dag Jørgen Hveem ved BI avviser at regnefeilene var avgjørende for at DNB tapte. – Det var bagatelliseringen av risikoen for tap som felte banken, sier han. Han anbefaler de andre bankene å følge DNBs eksempel av omdømmeårsaker.

Advarer banker mot snever tolkning. Høyskolelektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI advarer nå andre banker mot å tolke dommen for snevert, og tro at de ikke rammes av dommen.

Han har studert Røeggendommen med både juridiske og økonomiske øyne. Hveem er advokat og har i tillegg en bachelor i finans.

Onsdag varslet DNB at de åpner for å gi erstatning til kunder som ennå ikke har klaget, og som har kjøpt syv andre produkter.

– Man kan få inntrykk av at DNB fremstiller det som om det var regnefeilene i prospektet som alene var årsaken til at de ble dømt. Det er jo ikke riktig, kommenterer Hveem til Dine Penger.

Advokat Thomas Berge i advokatfirmaet Elden bekrefter dette. Han var advokat for Røeggen sammen med John Christian Elden i rettssaken i tingretten og lagmannsretten:

– DNB har ikke dekning for å si at det var feilene som avgjorde, det var presentasjonen av produktet, og særlig manglene i informasjonen, som ble tillagt stor vekt, sier Berge.

Les også:De andre bankene følger ikke umiddelbart etter

Ubalansert informasjon. Hovedessensen i dommen er at banken overkommuniserte avkastningen og bagatelliserte risikoen for tap til en kunde som ikke kunne gjennomskue dette.

Det var den kraftig ubalansen i informasjonen til en ikke-profesjonell investor, Høyesterett i hovedsak kritiserte, understreker Hveem. 

Rådgiverens notat er her illustrerende, mener han: 

<p>NOTATET SOM FELTE DNB: Dette notatet leste Ivar Petter Røeggens bankrådgiver fra under presentasjonsmøtet i DNB i Kristiansund i 2000. Høyesterett la vekt på hennes ensidige påstander om produktene: «Her har du i alle fall ingen risiko! Og muligheten for god avkastning er absolutt til stede!»</p>

NOTATET SOM FELTE DNB: Dette notatet leste Ivar Petter Røeggens bankrådgiver fra under presentasjonsmøtet i DNB i Kristiansund i 2000. Høyesterett la vekt på hennes ensidige påstander om produktene: «Her har du i alle fall ingen risiko! Og muligheten for god avkastning er absolutt til stede!»


Høyesterett slår fast at banken har et ansvar for å gi riktig, nøktern og realistisk informasjon når den inngår avtaler med småsparere og uerfarne investorer, sier Hveem.

Kritikken mot DNB har kommet fra flere hold i dag, blant annet i DN fra finansprofessor Thore Johnsen ved Handelshøyskolen i Bergen.

DNBs svar er ganske kort:

– Vi har respekt for at det er flere syn på dette, kommenterer kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide til Dagens Næringsliv.

DNB ikke verst i klassen. Dag Jørgen Hveem påpeker at DNB ikke hadde de verste produktene:

– DNBs produkter var ikke blant de verste i så måte. Den ubalanserte informasjonen er en gjenganger i denne typen salg, også hos andre banker.

Dommerne slo fast at banken burde gitt riktig, nøktern og realistisk informasjon på et område som dette. Dette kan redde andre banker, mener Hveem:

– For å gå fri må bankene ha gitt nøktern informasjon om gevinstmulighetene, og klar og forståelig informasjon om risikoen og konsekvensene av lånefinansiering, sier han til Dine Penger.

Les også:Forbrukerrådet:  Likner generaloppgjør

Noen kan ha gitt god informasjon. Men siden dommen ikke slakter produktet som sådan, blir det altså nå en vurderingsak fra tilfelle til tilfelle, for de andre bankene.

Det kan tenkes at noen banker har oppgitt en balansert informasjon, og da kan de slippe unna, minner Hveem om.

– DNB utbetaler nå mer enn de strengt tatt behøver, rettslig sett, sier Hveem.

DNB et forbilde. – Det er forbilledlig at DNB også vil betale tilbake krav som kan være foreldet. Årsaken er trolig at de vil rette opp sitt omdømme, og det er legitimt, sier han.

Han mener det er en helt riktig holdning av banken, istedet for å hale ut saksbehandlingen til alle andre kunder med tap som har fått nytt håp i kjølvannet av dommen. 

Ingen automatikk.  Men høyskolelektor Dag Jørgen Hveem heller kaldt vann i blodet på andre kunder med tap i andre banker, som de siste dagene har øynet håp om oppgjør.

– For i tillegg til at enkelte andre banker kan ha gitt mer balansert informasjon, åpner heller ikke dommen automatisk for at alle har noe krav, rettslig sett, påpeker Hveem.

Han viser til at avtaleforholdet hadde betydning for den informasjonen banken måtte gi, og viser til punkt 125 i dommen:

«Røeggen var en ikke-profesjonell investor. Det var banken som tok kontakt med ham og foreslo investering i produktene. Banken må da bedømmes strengt. (....)

Men ved salg av risikopregede og komplekse produkter til ikke-profesjonelle investorer, må banken forsikre seg om at kunden forstår innholdet i den handelen han begir seg inn på, og ikke gi misvisende eller feilaktige opplysninger om viktige forhold av betydning for investeringsbeslutningen. »

Matematikere kan tape.– Vil det si at kunders bakgrunn, utdanning og yrke kan spille inn, og i noen tilfeller føre til at noen ikke får erstatning?

– Ja, det vil variere med kundens bakgrunn hvor mye de forstår. Andre kunder kan risikere å få kunnskap og erfaring bragt inn i vurderingen. Og sin forståelse av og vilje til risiko, påpeker Hveem.

Røeggen er utdannet båtmaskinist.

DNB kan komme styrket ut. Likevel mener han det er klokt av de andre bankene også å gjør opp, istedet for å hale ut dette enda mer.

– Min oppfordring er at de andre bankene også gjør opp for seg, i de tilfellene hvor de har produkter som ligner, og der informasjonen fra banken har vært like ensidig positiv, sier studierektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI.  

Les også:Bank-Norge, følg DNBs eksempel!

Hvis alle bankene i lignende situasjoner gir erstatning, vil det gi et løft omdømmemessig for hele banknæringen som sådan, mener han.

– Hvis ingen flere banker gjør opp for seg enn de få som har gjort det hittil, blir det  derimot bare DNB som får et omdømme-løft, analyserer Hveem.


Kjøpt garanterte spareprodukter? Lurer du på hva du skal gjøre nå?
Dine Pengers eksperter svarer i nettmøte onsdag 10. april kl 14.00. Legg inn spørsmål allerede nå!


Kan få bred betydning i andre forbrukersaker

Regnefeil ikke nødvendig: Advokat Jon Lange hos Forbrukeradvokaten i Oslo har årelang erfaring som jurist fra Forbrukerrådet, hvor han var den mest sentrale i arbeidet med Røeggensaken. Han bekrefter Hveems analyse av at også andre banker blir rammet av Røeggendommen:

<p>ANDRE BANKER RAMMES: – Andre avtaler kan rammes, uavhengig av om det var regnefeil i prospektene, sier advokat Jon-Andreas Lange hos Forbrukeradvokaten.<br/></p>

ANDRE BANKER RAMMES: – Andre avtaler kan rammes, uavhengig av om det var regnefeil i prospektene, sier advokat Jon-Andreas Lange hos Forbrukeradvokaten.

– Dersom kunden ikke får tilstrekkelig klar og god informasjon, er avtalen ugyldig, selv om det ikke er regnefeil i prospektet, sier Lange, som har sittet en årrekke i Finansklagenemnda, forsikring.

Feil ikke avgjørende. Det sentrale prinsippet i dommen er at banken ikke kan selge risikofylte produkter til ikke-profesjonelle kunder uten å forsikre seg om at kunden forstår hva de faktisk kjøper, forklarer han.

– Bankene kan derfor ikke nøye seg med å lete etter feil, de må ta en langt bredere vurdering av den informasjon de ga kundene sine, sier Lange. 

Betydning for andre forbrukersaker. Dommen er på mange måter mer prinsipiell enn en dom som kun hadde rammet produktene, ettersom den fastslår et informasjonskrav som kan anvendes i svært mange kompliserte forbrukeravtaler.

– Jeg tror dommen vil få betydning langt utover strukturerte spareprodukter, sier Lange. 

Advokat Thomas Berge i advokatfirmaet Elden har samme tolkning:

– Dommen er generell, og det er veldig gledelig for forbrukere i en rekke sammenhenger, sier Berge.

Forbrukeradvokaten har fått en del henvendelser om spareprodukter i kjølvannet av Røeggensaken, og tilbyr nå gratis konsultasjon for de som ønsker dette.

Les hele dommen her:Røeggendommen


Følg oss på Facebook!Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå