Så mye feriepenger får du i år

De fleste får feriepengene sine nå i mai eller i juni. Sjekk hvor mye du får i år. Og nei: Feriepengene er ikke skattefrie.
JIPPI! Ferien er like om hjørnet. Sjekk hvor mye feriepenger du har krav på før du slipper jubelen løs. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
JIPPI! Ferien er like om hjørnet. Sjekk hvor mye feriepenger du har krav på før du slipper jubelen løs. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Du har kanskje allerede planlagt årets sommerferie. Uansett, kan det være fint å vite hvor mye du har å rutte med.

Arbeidstilsynet får hvert år mange spørsmål fra arbeidstakere om deres rettigheter.

- Vi har en jevn pågang av spørsmål, men en økning skjer gjerne før jul, rett etter nyttår og i forbindelse med avvikling av sommerferie, sier Beate Karlsen, som er fungerende leder i Svartjenesten i Arbeidstilsynet.

LES OGSÅ:Mye billigere å mobilsurfe på ferie

Fritid uten lønn
Dersom du var arbeidstaker i fjor har du rett til feriepenger. Er du selvstendig oppdragstaker har du imidlertid ikke rett til feriepenger etter ferieloven.

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie.

Ifølge Beate Karlsen i Arbeidstilsynet har mange problemer med å skille feriedager fra feriepenger.

- En vanlig misforståelse er oppfatningen av at man opparbeider seg feriedager i løpet av et år. I virkeligheten opparbeider man seg bare feriepenger, feriedager har man lovmessig rett på hvert ferieår, enten man har feriepenger eller ikke, forklarer Karlsen.

Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man stadig rett på ferie, men ikke til feriepenger.

LES HOS VG NETT:Hit vil nordmenn på ferie i 2012

Så mye får du utbetalt
Hvor mye feriepenger du får, avhenger av hvor mye du jobbet i fjor. Feriepenger opptjenes nemlig året før ferien skal avvikles.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Har du fem ukers ferie, utgjør feriepengene 12 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent.

Den femte ferieuken og den forhøyede satsen er imidlertid en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og ikke en del av ferieloven.

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som lønn i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen.

Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte.

Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Så mye feriepenger skal du ha i år:

Beregninger: Dine Penger
Beregninger: Dine Penger

EKSEMPEL: Årslønn 450.000 kroner
Hadde du en avtalt årslønn i 2011 på 450.000 kroner, var din ukeslønn 8.630 kroner.

Har du avtale om fem ukers ferie, ble du i 2011 trukket 43.151 kroner (8.631 kroner ganger 5 uker) i lønn. Dermed er ditt feriepengegrunnlag for 2011 406.849 kroner (450.000 - 43.151).

Dette gir deg følgende feriepengeutbetaling i 2012:
406.851 kroner x 12 prosent = 48.822 kroner.

Men samtidig blir du trukket fem ukers lønn i år. La oss si at du har fått et lønnstillegg på 4 prosent, slik at din avtalte årslønn nå er 468.000 kroner. Ukeslønnen utgjør da 9.000 kroner, og fem uker utgjør 45.000 kroner.

Netto har du da fått en «ekstra» utbetaling på 3.822 kroner (48.822 minus 45.000). Disse er trekkfrie, men altså ikke skattefrie.

LES OGSÅ:Disse sommerjobbene vil vi ha

Syk eller foreldrepermisjon?
Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode).

Det samme gjelder omsorgspenger for inntil ti dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.

- Det er ikke er en selvfølge at man opparbeider feriepenger under sykdom og foreldrepermisjon. Dette kommer nok som en overraskelse for flere når neste års ferie skal avvikles, sier Karlsen.

Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Folketrygden utbetaler også feriepenger av fødselspenger eller adopsjonspenger for en begrenset periode.

Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året.

Forskuttering av fødselspenger eller sykepenger gir ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Unntaket er dersom man har inngått en spesifikk avtale om det, for eksempel gjennom tariffavtale.

Feriepenger av dagpenger er regulert i Folketrygdloven. Dette gjelder både arbeidssøkere og permitterte. Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon.

LES OGSÅ:Dette kan gi deg sparken

Ikke skattefrie
Det blir ikke trukket skatt av feriepengene når de utbetales. Dermed er feriepengeutbetalingen alltid større enn månedslønnen.

Men feriepengene er likevel ikke skattefrie. De er bare fritatt for forskuddsskatt.

Til gjengjeld trekkes du litt mer i skatt resten av året bortsett fra i desember, slik at du får en god slump penger til ferien. Kall det gjerne tvangssparing.

LES OGSÅ:Jobb til sommeren? Søk nå!

Når du skifter jobb
Når du skifter jobb, skal feriepengene utbetales på siste lønning før du slutter.

Feriepengene utbetales da i opptjeningsåret, og skattereglene sier da at det skal trekkes skatt av feriepengene.

Dette skattetrekket vil utlignes på skatteoppgjøret året etter.

Slutter du sent på året, bør du be om at arbeidsgiver venter med å utbetale feriepengene til etter nyttår. Da får du pengene utbetalt uten forskuddstrekk.

Fordi du har betalt skatt for disse pengene gjennom hele året, vil det få liten virkning på skatteoppgjøret ditt. Du risikerer ikke baksmell.

LES OGSÅ:Derfor vil folk bytte jobb

Når kommer pengene?
Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni eller også i mai.

Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.


Få flere gode råd og tips om din privatøkonomi fra Dine Penger- trykk her for et godt tilbud på abonnement.

På forsiden nå