Småsparer tapte mot DnBNor

Etter først å ha vunnet mot banken i Oslo tingrett, gikk Ivar Petter Røeggen på et sviende tap i Borgarting lagmannsrett. Dermed kan tusenvis av andre småsparer gi opp håpet om erstatning inntil videre. Forbrukerrådet bekrefter at de anker til Høyesterett.

			TAPTE: Bankkunden Ivar Petter Røeggen tapte saken mot DnB Nor. Foto: Tarald Jansen.
TAPTE: Bankkunden Ivar Petter Røeggen tapte saken mot DnB Nor. Foto: Tarald Jansen.

Ifølge dommen, som falt i ettermiddag i Borgarting lagmannsrett, må Røeggen selv dekke tapet han ble påført da han kjøpte aksjeindeksobligasjoner med lånefinansiering. Han ble ikke idømt saksomkostninger.
Forbrukerrådet er partsmedhjelper for Ivar Petter Røeggen, fordi de ser på denne saken som en pilotsak.

Forbrukerrådet anker dommen
Fredag ettermiddag bekrefter Forbrukerrådet at dommen ankes videre til Høyesterett.

- Vi er skuffet og overrasket over at lagmannsretten i så liten grad har vektlagt det de nøytrale ekspertene har sagt om produktet banken solgte, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet, som bekrefter at de vil føre saken helt til topps i rettssystemet.

Ansvar tapte mot profitt
Lagmannsretten har en annen vurdering enn Oslo tingrett av hvor langt banken kan tillate seg å prioritere egen profitt fremfor sitt rådgivningsansvar for egne kunder, konstaterer Jensen.

- Burde ha skjønt
«Sammenliknet med mange andre sammensatte produkter var Global og Sektor ikke spesielt kompliserte. Dersom det var forhold i prospektene som Røeggen ikke skjønte, hadde han foranledning til å spørre bankens representanter. Røeggen hadde god tid fra møtet 5. oktober 2000 til han tegnet seg 24. oktober. Ved undertegningen bekreftet han at han var kjent med alle vilkårene for Global og Sektor.

Det er ikke påvist at banken krevde urimelig høye marginer ved Røeggens investering eller lån. Det er legitimt av banken å kreve marginer på sine produkter. Banken driver næringsvirksomhet og er avhengig av inntekter,» heter det i dommen fra lagmannsretten.

Lagmannsretten viser også til at det her dreier seg om masseavtaler, som det bør vises særlig varsomhet med å sette til side, sier dommerne og viser til en tidligere høyesterettsom, Rt. 2005 s. 1112.

- Davids kamp mot Goliat
Røeggen selv er til tross for tapet i dag, likevel ved godt mot.

- Jeg føler meg absolutt ikke knust. Dette er Davids kamp mot Goliat, så jeg er heller ikke så overrasket. Selv om jeg føler at vi har en rimelig god sak som bli godt belyst i rettssaken, veier tydeligvis Ryssdals tallknusing mer enn hensynet til tusenvis av uskyldige bankkunder, sier Ivar Petter Røeggen til Dine Penger.

- Man kan jo undres over at dommerne har vært redd for det rabalderet det ville blitt om vi hadde vunnet. Men jeg er klar for Høyesterett, forsikrer han.

Skuffende

    Advokat John Christian Elden. Foto: Scanpix.
Advokat John Christian Elden. Foto: Scanpix.
Røeggens advokat John Christian Elden sier at dommen i lagmannsretten er skuffende.

- Det er et skuffende resultat fra lagmannsretten, men det ligger godt an til anke i Høyesterett her, sier Elden til Dine Penger. Saken ser ikke annerledes ut enn for tingretten, men er vurdert ulikt. Vi tar sikte på at Høyesterett vurderer som oss, kommenterer han til Dine Penger.

- Trist seier
DnB Nors advokat Anders Ryssdal er tilfreds med seieren, men likevel avmålt:

- Banken er tilfreds med at lagmannsretten har hatt en grundig gjennomgang av sakens rettslige og faktiske side, og er også tilfreds med at man har holdt på prinsippet om at avtaler skal holdes, sier advokaten. Men føyer til:

- Men når det er sagt er det ingen vinnere i denne saken. Uansett utfall har det vært trist å bli saksøkt av en kunde. Også banken er tilhenger av et sterkt forbrukervern, selv om vi synes Forbrukerrådet har brukt vel sterke ord i rettssaken, sier han.

Tapt over ti milliarder kroner
Tusenvis av bankkunder, som har kjøpt tilsvarende produkter i ulike banker, og som til sammen har tapt over ti milliarder kroner, må dermed gi opp håpet om erstatning inntil videre.

Røeggen gikk til sak fordi han tapte 230.000 kroner etter skatt på låneinvesteringen i DnBNor, i stedet for å få en avkastning, som han mener banken nærmest lovet ham. Tapet skyldtes de høye kostnadene han betalte til banken, som lånerenter, gebyrer og andre omkostninger.

LES OGSÅ:- DnB Nor har bedratt kunden

Burde skjønt risikoen
Dommerne satte mest lit til DnB Nors advokat Anders Ryssdals påstand om at Røeggen selv måtte ta risikoen for tap, og at tapet på spareproduktene skyldtes fall i aksjemarkedet.

Bankkunden burde selv ha skjønt hva at han risikerte, mente dommerne.

Lokket til tap
Norske bankkunder har plassert 70 milliarder i garanterte og strukturerte spareprodukter, lokket av at de skulle få «aksjemarkedets avkastning uten risiko». I stedet har kundene tapt omlag 10 milliarder på grunn av at høye skjulte kostnader spiste opp avkastningspotensialet.

150.000 bankkunder rammet
Forbrukerrådet er partsmedhjelper for Ivar Petter Røeggen, fordi saken er en viktig prinsippsak. I Finansklagenemnda ligger nær to tusen lignende bankklager på is i påvente av denne rettssaken.

Etter Røeggendommen ser det mørkt ut også for disse sakene, ved at dommen blir rettesnor for klagesaksbehandlingen. De som hittil ikke har klaget dit, risikerer at tapene er foreldet.

Tapte i snitt 60 000 kroner
150.000 bankunder tapte i snitt 60.000 kroner på lignende strukturerte spareprodukter som aksjeindeksobligasjoner (AIO) og banksparing med aksjeavkastning (BMA).

Ifølge Røeggens forsvarer var det bare banken DnB Nor som egentlig var garantert å tjene på disse produktene, mens bankkundene uvitende tok risikoen for tap.

LES OGSÅ:DnB Nor innrømmer dobbel fortjeneste

Vant to ganger før
Røeggen ble i år 2000 overtalt av banken til å kjøpe de garanterte spareproduktene DnB Nor Global og Sektor. Han vant første runde i Bankklagenemnda, deretter i Oslo tingrett.

Dine Penger formulerte Røeggens klage til Bankklagenemnda fordi bladet mente nemnda burde ta stilling til salget av disse omstridte spareproduktene.

LES OGSÅ:- Føler meg lurt

I Borgarting lagmannsrett fortalte Røeggen at han ble forespeilet at han kunne få avkastning opp mot 20 prosent på de strukturerte spareproduktene.

- Jeg hadde ingen planer om å investere, men stolte på konsulenten i banken som sa at jeg var garantert å få tilbake alle pengene mine.I retten kom det også frem at bankrådgiverne fikk provisjon for å selge produkter.

Lånet spiste opp all avkastning
Han ble tilbudt et lån på 500.000 kroner til 8 prosent fastrente for å finansiere sparingen. Men fikk ikke informasjon om at avkastningen måtte være usannsynlig høy for at dette skulle gå ut i pluss.

Spareproduktet hadde i realiteten 60 prosent risiko for å gå ut med tap når det var lånefinansiert, ifølge økonomiprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole da han vitnet.

Slike strukturerte spareprodukter ble solgt i stor stil av svært mange banker på 1990-tallet og frem til 2007. Da kom det strengere regelverk for bankene, som i praksis satte en stopper for salget.

Disse bankene solgte mest
Disse bankene og finansrådgivningsselskapene var størst på omsetningen av disse omstridte spareproduktene: DnB NOR, Nordea, BN Bank, Storebrand, Acta, Orkla Finans, Fokus Bank, Handelsbanken, Postbanken, Sparebanken Vest, Sparebank 1 Nord-Norge, Norgeskreditt, Sparebank 1 SR-bank, Sandnes Sparebank og Sparebanken Pluss. Dette er basert på statistikk Dine Penger tidligere har hentet inn.På forsiden nå