Alt du må vite om boligskatten

Dine Penger har fått en rekke spørsmål om den nye ligningsverdien fra leserne. Her svarer takstmann Nils-Erik Christiansen på de vanligste.

			Innen 15. oktober må alle husstander sende inn opplysninger til skatteetaten. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Innen 15. oktober må alle husstander sende inn opplysninger til skatteetaten. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I disse dager skal alle landets boligeiere sende inn opplysninger om boligen sin til skattemyndighetene.
Dette innebærer at mange må frem med målestokk og finne ut hvor stor boligen er etter gjeldende regler. Dette er ikke bare enkelt.

LES OGSÅ:Sjekk om du slipper å måle opp boligen din.
LES OGSÅ:Ingen målepanikk blant boligeiere

Mange spørsmål
Dine Penger har de siste ukene fått en rekke spørsmål fra lesere som har spørsmål om de nye reglene. De fleste av dem dreier seg om boligoppmåling.

Derfor har vi spurt Nils-Erik Christiansen, takstmann i Bygg og eiendomsrevisjon AS om hjelp. Her gir han svar på de vanligste spørsmålene vi har fått.

Garderobearealer

Spørsmål:
Regner vel med at «walk in closet» ikke går som garderobe men skal oppgis? (LF)

Skal garderobeskapene på soverommene som er bygd inn regnes som p-areal? (H.B)

Skal «walk inn closet» (garderobe) et eget rom med dør tas med i arealberegningen for boligen? (S.P)

Klesskap er ikke nevnt i det hele tatt. Stemmer det at klesskap kan regnes som garderobe? Dette har stor betydning hvis men har liten total boflate. (K.L.)

Vi har et garderoberom (med løse garderobeskap langs veggene) på 10 kvm mellom soverom og bad. Er dette da P-rom eller S-rom? (R.S)

Svar:
Skap har normalt en definert dybde på ca. 0,6 meter. Disse trekkes ikke ut, uavhengig om de er innbygd eller ikke.

Dersom garderoben ikke kan beskrives som bod, men har innredningskvalitet som «boligareal» vil disse medregnes.

Boder, garderobe(oppbevaringsrom) er sekundærdel. Ditt walk in closet er en blanding av garderobe og omkledningsrom. Omkledningsrom, allrom og lekerom er primærdel som skal regnes med. Her er det rom for skjønnsmessig tolkning.

LES OGSÅ:Gammel bolig kan gi høyere skatt
LES OGSÅ:Økt skatt gir høyere leiepriser

    Takstmann Nils-Erik Christiansen forklarer at rom som benyttes til boligformål, skal medregnes. Uinnredet kjeller som her, skal ikke regnes med. Foto: Lars Aamodt, Dine Penger
Takstmann Nils-Erik Christiansen forklarer at rom som benyttes til boligformål, skal medregnes. Uinnredet kjeller som her, skal ikke regnes med. Foto: Lars Aamodt, Dine Penger

Områder ikke søkt/godkjent for beboelse ihht brannregler ol
Spørsmål:
Skal man oppgi areal som ikke er søkt godkjent? F.eks. kjeller med oppholdsrom og bad. (GS.)

Er det noen krav til vinduer i p-rom ,for eks. i en kjellerstue? (T.A)

Jeg har et hus som jeg leier ut til min mor. Der er kjeller som er innredet, men på grunn av for små/ingen fluktveier, så er dette ikke godkjent som boligareal. Skal dette tas med som primærrom? Badet nede benyttes. Skal dette tas med? Hva med innvendige boder? Kjølerom? Gang/entre? (S.A.L)

Jeg har en enebolig fra 1962 der jeg ikke kan bruke kjelleren til annet enn lager pga takhøyde og fukt. Kan dette trekkes fra arealet som skal innberettes? (L.J)

Vi har en gammel tidligere 2 mannsbolig bygget i 1954 med kjeller og loft. Kjeller og loft har en takhøyde på litt over 1.9 meter, men er ulovelig å bruke som annet enn lagerplass grunnet høyden og størrelse på vinduer. (O.J.H)

Hei, Jeg får «påpakk» av brannvesenet/feieren under hver inspeksjon på at kjelleren vår ikke har godkjente rømningsveier (stort nok vindu eller dør). Kjelleren er likevel enkelt innredet m/div. møbler + TV./ (S.H.)

Hei. Jeg bor i et hus med vaskerom og bad i kjeller og et rom på loft som brukes til lekerom. Alle disse rommene har ikke vindu. Er disse rommene da å regne som oppholdsrom og derfor skattbare? (S.K.)

Svar:
Arealenes måleverdighet avhenger ikke av om det er/ikke er fremlagt dokumentasjon for formell godkjennelse.

Alle rom som benyttes til boligformål, og hvor det er naturlig å sette seg ned skal medregnes. Det vil si at stuer regnes som oppholdsrom og skal inkluderes i arealberegningen. Her vil definering av bruksområde kunne være til hjelp, trimrom er ikke trimrom uten fastmontert utstyr som for eksempel ribbevegger etc.

Kravene til vinduer gjelder rømning og lysinnfall, som reguleres i hht til TEK 2007, men ikke målbarheten.
Om oppholdsarealene i kjeller ikke lenger kan benyttes pga feks mangelfull drenering, vil dette ikke ha innvirkning på målbarheten.

Arealdisponering og innredning av loft/kjeller vil avgjøre om de er målbare, ikke om der søkt godkjent eller ikke - forskjellig regelverk regulerer dette.

Rom uten vinduer er normalt innredet til bruk og karakterisert som boder og lagringsarealer, idet de ikke vil kunne ha funksjon som oppholdsrom på grunn av manglende dagslys og begrenset ventilasjon. Dog vil innredningskvaliteten og bruk avgjøre om disse i enkelte tilfeller skal medregnes. Dersom arealet tilfører boligen ekstra areal som oppholdsrom, for eksempel ved at det er etablert ventilasjon etc. kan disse rommene ligge i en gråsone.

Kjellerarealer/boder
Spørsmål:
Vanlig «rotekjeller» uten innredning, for oppbevaring skal ikke oppgis? (LF)

Mangler også bod i huset så jeg har tatt ett av 4 soverom(ca 10m2)til bod kan dette trekkes fra arealet? (L.J.)

Loftet er et uisolert tørkeloft. Skal disse likevel tas med som p-rom ? (O.J.H)

Svar:
Soverom skal med uavhengig om eier benytter disse til bod. Krav om bodarealer etc reguleres gjennom TEK(teknisk forskrift).
Uisolerte tørkeloft skal ikke medregnes.

Om måling av trappearealer
Spørsmål:
Boligen har har altså en (kald) yttergang med trapp. Jeg oppfatter det som at trappen likevel skal telle med som P-rom, men skal den telle med 2 ganger, altså som P-rom i begge etasjene? Den har jo faktisk bare ett "gulv"... (E.H)

Synes at det blir helt feil å måle opp trapper som areal i begge etasjer. Man får da veldig liten plass i nederste etasje. Etasjen som man ender opp i har da bare et hull og noen trinn og vise til. Min datter har et såkalt moderne hus med bare trapper, 4 trapper. Det blir jo helt håpløst å betale skatt for trapper. (H.F.)

Jeg har en leilighet fordelt over 3 etasjer, med på 100m2 i grunnflate og med en trapp på en meters bredde som går opp gjennom alle etasjene (opp langs veggen på den ene siden og videre opp langs motsatt vegg fra neste etasje). Hvordan skal da selve boarealet for leiligheten beregnes? (B.H.)

Svar:
Trappegangen regnes med, som om den har gulv, spesifisert i hver etasje.

Gulvarealet måles uavhengig av trappen der trappen starter, og horisontalprojeksjonen av trappen regnes med i hver etasje den går gjennom.

Skråtak
Spørsmål:
Vi har et gammelt hus med masse skråflater. deler av det er under 1.8 m høyde. hva skal man ta med til hver side for takhøyder under 1.8m? (I.S)

Svar:
Måleverdighet avgjøres av om takhøyden er minimum 1,90 meter i en bredde av 0,60 meter, og regnes 0,60 ut fra dette, jfr tidligere skisser i din artikkel.

Hems
Spørsmål:
Regnes areal av en hems som P-rom? (S.E.)

Svar:
Hemsen er måleverdig dersom takhøyden er minimum 1,90 meter i en bredde av 0,60 meter. Jfr. tidl. Punkt.

På forsiden nå