Altinn er åpen

Feilen i Altinn er nå funnet og fjernet. Nå har Skattedirektoratet sammen med Brønnøysundregistrene tatt sjansen på å åpne Altinn igjen.

Etter et alvorlig sikkerhetsbrudd i Altinn tirsdag 20. mars ble portalen stengt. Ikke bare var det mange som ikke kom inn på Altinn i tirsdag, men tjenesten ble stengt umiddelbart da det viste seg at hele Norge fikk tilgang til en annen manns personopplysninger.

Brønnøysundregistrene har sammen med sine leverandører jobbet for å finne ut av problemene.

- Føler seg trygge
Etter å ha vært nede i tre dager, ble portalen åpnet i dag klokken 11:00. Brønnøysundregistrene og leverandørene har funnet at sikkerhetsbruddet skyldes en teknisk feil og denne er nå eliminert.

- Feilen er funnet og fjernet, og vi føler oss nå trygge på at vi kan åpne for selvangivelsen på Altinn igjen, sier skattedirektør Svein Kristensen.

LES OGSÅ:- Skatteetaten kan ha brutt regelverk

Skriftlig redegjørelse
Skattedirektoratet har fått en skriftlig redegjørelse om årsak, omfang og hvilke tiltak som er iverksatt. Rapportene har dannet grunnlaget for beslutningen om å gjenåpne løsningen for publikum.

- Grundig redegjørelse, dokumentasjon, og tester har vært helt nødvendig for at vi kan stille oss bak beslutningen om å gjenåpne Altinn.

Rapportene vil være offentlige og gjøres tilgjengelige på skatteetaten.no og altinn.no.

Samme leveringsfrist
Fristen for innlevering av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister er 30. april.

- Vi har full forståelse at stengingen av portalen har vært en ulempe for mange, men det er fortsatt god tid til å sjekke selvangivelsen før fristen, hevder Kristensen.

- Det er svært uheldig at Altinn har vært nede, men for oss går sikkerheten foran alt, også tilgjengligheten.

LES OGSÅ:Alle får selvangivelsen i postkassen

Utvider åpningstidene
I forbindelse med gjenåpningen av Altinn har Skatteetatens telefontjeneste i dag utvidet åpningstid til kl 21:00 og i morgen, lørdag 24. mars, fra kl 10:00 til 15:00.

Feil i IT-komponent
Ifølge Altinn er sikkerhetsfeilen isolert til en standard IT-komponent som er svært mye brukt i tilsvarende løsninger over hele verden. Den berørte funksjonaliteten er nå fjernet, slik at feilen ikke skal kunne skje igjen.

- Til tross for at det er iverksatt tiltak for å redusere tregheten, er det dessverre sannsynlig at brukerne i perioder vil oppleve å møte «køplakaten», sier fungerende direktør i Brønnøysundregistrene Håkon Olderbakk.

LES OGSÅ:Hvem tør ta tak i Altinn? Noen må

«Trygt»
- Folk kan nå føle seg trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie, sier Olderbakk.

Han forteller at de nå vil gjøre en meget grundig gjennomgang av denne hendelsen:

- Sammen med Veritas sin evaluering og andre evalueringer vil dette være et viktig fundament for å gjøre Altinn bedre og mer robust i framtiden, sier Olderbakk.

På forsiden nå