Her er eiendomsskatten høyest

På Notodden må du ut med 8909 kroner i skatt for en bolig på 120 kvadratmeter. Av storbyene er Kristiansand dyrest. I Bergen slipper du unna med 699 kroner.
DYREST: Notodden har høyest eiendomsskatt pr. kvadratmeter. Foto: Alf Øystein Støtvig
DYREST: Notodden har høyest eiendomsskatt pr. kvadratmeter. Foto: Alf Øystein Støtvig

Eiendomsskatt eller ikke. Det er en het valgkampsak i en rekke kommuner nå i høst.

Huseiernes Landsforbund har nettopp kommet med en oppdatert rapport over eiendomsskatten.

Av Norges 430 kommuner har 193 nå eiendomsskatt på boliger.

Tar vi med eiendomsskatt på fritidsboliger og annen eiendom, var det 309 kommuner som dro inn skatt på denne måten i 2010, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mellom 2009 og 2011 avviklet fire kommuner eiendomsskatt på boliger. Det var Nittedal, Odda, Skaun og Sokndal kommune.

LES OGSÅ:Unngå skattesmell ved utleie

Notodden på topp
Beregningene fra Huseiernes Landsforbund viser at Notodden er kommunen med høyst eiendomsskatt. 8909 kroner må man ut med i eiendomsskatt foren bolig på 120 kvadratmeter der.

Tolga og Nome kommuner følger på de neste plassene.

Storby i bunn
Av de største byene er Kristiansand øverst. De retakserte alle eiendommer tidligere i år, og krever nå inn 7884 kroner i eiendomsskatt for eksempelboligen på 120 kvadratmeter.

Prosjektleder Nils Olav Berge i Kristiansand kommune opplyser at inntektene fra eiendomsskatten øker fra 220 til 247 millioner kroner i år, og til 265 millioner kroner i 2012.

Nils Olav Berge er prosjektleder for omtakseringen av eiendommene i Kristiansand. Foto: Kristiansand kommune
Nils Olav Berge er prosjektleder for omtakseringen av eiendommene i Kristiansand. Foto: Kristiansand kommune

- Kristiansand kommune har hatt eiendomsskatt i mange år. Takstgrunnlaget har ikke vært endret siden 1984, så mange boligeiendommer har fått økt grunnlaget for beregning av skatten, sier Berge.

- Samtidig er det flere næringseiendommer som har blitt beskattet for hardt. De har fått en mindre økning eller sågar en reduksjon i skattegrunnlaget.

Over 50.000 bygninger ble taksert, 36.588 eiendommer ble omtaksert. Ved klagefristens utløp i april, hadde kommunen fått omlag 4600 skriftlige henvendelser om den nye eiendomsskatten.

- Folk klager både på faktagrunnlaget for fastsettelse av taksten og på skjønnsvurderinger. Den enkelte krever 100 prosent nøyaktighet, men det er umulig å oppnå med så mange eiendommer. Åpenbare feil retter vi opp i klageprosessen, sier Berge.

LES OGSÅ:Flere må skatte av hytte og bolig

Minst i Bergen
En annen storby er øverst på listen over de rimeligste kommunene av de som har innført skatten.

Bergen topper listen og tar inn bare 699 kroner i eiendomsskatt for en bolig på 120 kvadratmeter.

HER ER KOMMUNENE MED HØYEST OG LAVEST EIENDOMSSKATT
Oversikten viser beregnet eiendomsskatt for en bolig på 120 kvadrameter. Kilde: Huseiernes Landsforbund.
Oversikten viser beregnet eiendomsskatt for en bolig på 120 kvadrameter. Kilde: Huseiernes Landsforbund.

Listen over alle kommuner finner du i denne artikkelen hos Huseiernes Landsforbund.

Ikke i Oslo
Norges største by, Oslo, har ikke innført eiendomsskatt, og der har Arbeiderpartiet og SV uttalt at de ikke vil innføre skatten, dersom de kommer til makten etter valget den 12. september.

Hele kommunen
Etter at kommunene fikk anledning til å kreve skatt i hele kommunen, har dette blitt mer alminnelig. I 2011 krever 166 kommuner inn eiendomsskatt i hele kommunen.

Et særtrekk ved de kommunene som har innført eiendomsskatt på boliger mellom 2009 og 2011, er også at de alle krever skatt i hele kommunen fra første dag.

Kraftig økning
Fra 1981 til 1989 økte kommunenes inntekter fra eiendomsskatt fra 500 millioner til 1,9 milliarder kroner. Det tilsvarer mer enn ti prosent i årlig realverdiøkning.

Fra 1990 til 2002 var økningen moderat, men fra 2002 til 2009 har kommunenes inntekter fra eiendomsskatt igjen steget til over det dobbelte i løpet av syv år. I 2010 var inntektene over syv milliarder kroner.

LES OGSÅ:Feil boligverdi kan gi skattesmell

- Når kommunene omtakserer eiendommer, innfører eller gjeninnfører eiendomsskatt med de kostnader det medfører, ser vi at både eiendomsskatten og de kommunale gebyrene går ordentlig i været, sier Dag Refling, utredningssjef i Huseiernes Landsforbund.
Utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, Dag Refling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.
Utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, Dag Refling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

- Samlet kan det bety 20.000 kroner i året for en vanlig husbankbolig. Det betyr mye for vanlige familier.

Svekker næringslivet
Refling mener også at kombinasjonen av eiendomsskatt, formuesskatt og høye kommunale gebyrer gir svekket grunnlag for næringslivet.

- Vi ser at mange kommuner, spesielt utkantkommuner, strever med å skape vekst i næringslivet. Når de både krever full eindomsskatt på næringseiendom og tar høye kommunale gebyrer, kommer det i tillegg til formuesskatten. Da vil ingen sette en krone i næringseiendom, sier Refling.

Mange økonomer mener at eiendomsskatt er en effektiv skatt, i og med at eiendom ikke kan flyttes. Skatteinngangen blir dermed mer stabil enn på vanlig kapital, som mye enklere kan flyttes.

- Det er isolert sett riktig. Men du får heller ikke mer eiendomsskatt, når ingen vil etablere næringer. Jeg tror ikke politikerne tenker på slike konsekvenser når de vurderer eiendomsskatt. De tenker ikke næringsliv, mener Refling.

Hedmark er eiendomsskattefylket
Hele fire kommuner i Hedmark er på listen over de 20 dyreste kommunene i landet hva angår eiendomsskatt. Det er kanskje ikke så rart, all den tid at 20 av 22 kommuner i Hedmark har eiendomsskatt.

Innlandsfylket er dermed det fylket i Norge som har flest kommuner med eiendomsskatt.

Foruten Oslo - som ikke har eiendomsskatt, er det Vestfold som er fylket med færrest kommuner med eiendomsskatt. Bare en kommune - Svelvik - har innført eiendomsskatt på bolig i Svelvik.

Så høy kan skatten bli
Har du en bolig i et attraktivt område av landet, og den er verdt seks millioner kroner, er maksimal eiendomsskatt 42.000 kroner.

Har du en bolig til tre millioner kroner, og betaler to primille i skatt, utgjør det 6000 kroner, uten bunnfradrag.

På forsiden nå