Her er ekspertenes beste skatteråd

Du kan spare mye penger på å kunne skattereglene når selvangivelsen skal fylles ut.

			Dine Pengers skatteeksperter f.v. Øyvind Røst, Günther Bache, Carsten Henrik Pihl og Richard Nodeland. Foto: Skatteetaten/Knut Erik Knudsen, VG
Dine Pengers skatteeksperter f.v. Øyvind Røst, Günther Bache, Carsten Henrik Pihl og Richard Nodeland. Foto: Skatteetaten/Knut Erik Knudsen, VG

Her svarer Dine Pengers skatteeksperter på ti sentrale skattespørsmål. Finner du ikke svar på det du lurer på her, kan du sende inn dine egne spørsmål til VG/Dine Penger i dag.
- Folk lurer mye på hvilke fradrag de har rett på, sier redaktør på dinepenger.no Günther Bache.

- Vi ser at selv om en rekke fradrag har vært uforandret i mange år, er det mange som har spørsmål rundt dem. Et eksempel er reisefradraget, der mange fortsatt ikke har fått med seg at man får fradraget uansett hvordan man reiser, eller om man har firmabil, eller sitter på med ektefellen, forteller Bache.

Svarer Tett på nett
Dine Pengers skatteeksperter svarte på spørsmål om skatt og selvangivelse på nettmøte onsdag 27. april klokken 13.

Les svarene her.

Les alt om selvangivelsen her.

Spørsmål: Samboere og lån
Jeg og samboeren min har en leilighet i lag. I banken står det at lånet står på begge, men lånet ble bare registrert på min samboers selvangivelse. Hvor skal dette føres inn i min selvangivelse?

Svar: Som samboere kan dere føre 50 prosent av lån og rente utgifter på hver. Dere kan velge en annen fordeling, men da må dere sette opp en avtale som sendes med. Når dere først har valgt en fordeling, kan dere ikke endre denne før det skjer noe med inntektsforholdet deres. (Ektefeller kan flytte vilkårlig hvert år.)

Spørsmål: Vi har arvet et hus
Jeg og min bror har arvet ett hus, og med det huset fulgte det med ett lån på kr. 400.000. Skal dette føres opp, og evntuelt hvor?

Svar: Så lenge dere reelt overtok huset i 2010, skal formuesverdien, dvs. ligningsverdien av huset, føres i selvangivelsen i post 4.3.2. Har dere arvet halvparten hver, fører dere opp halvparten av ligningsverdien hver.

Dersom dette er en såkalt sekundærbolig (en bolig ingen av dere bor i), skal ligningsverdi settes til 40 prosent av markedsverdien, og ikke overstige maksimalt 60 prosent av markedsverdien.

Lånet skal føres i post 4.8.1 som vanlig gjeld. Husk å få med fradrag for renteutgifter i post 3.3.1.


Spørsmål: Ektefeller og lån
Vi er to i jobb med felles økonomi og to barn. Mannen tjener 100.000 mer enn meg. Huslån på 1.800.000 og billån på 150.000. Burde han ha alt av lån på seg for å få mest fradrag?

Svar: Nei, lånet gir «flatt fradrag» på 28 prosent av renteutgiftene. Dermed er det hipp som happ hvem dere fører lånet på. (Ektefeller kan fritt flytte lån/renteutgifter, og det kan være interessant å flytte for å balansere evt restskatt). Men det gir ikke endring i skatt.

Hvis en av ektefellene ikke har inntekt, eller inntekt under ca. 100.000 kr., får han/hun ikke glede av rentefradraget, så da bør hele fradraget stå på den andre.

Spørsmål: BSU
Hvilken post skal fradraget for BSU sparing føres?

Svar: BSU-fradraget skal dukke opp automatisk og du skal ikke føre dette inn selv. Det synes imidlertid ikke i selve selvangivelsen. Det dukker først opp når du ser på skatteberegningen på siste side i selvangivelsespapirene. (Derfor har vi i Dine Penger kalt dette for «spøkelsesfradraget»)

Spørsmål: Gevinst ved hyttesalg
Jeg solgte i fjor en hytte med 80.000 i gevinst (hytta var bare eid i et år). Jeg tok så disse pengene og brukte dem på kjøp av ny hytte. Må jeg da skatte for disse pengene?

Svar: Ja, det må du. For at gevinsten skulle vært skattefri, måtte du ha eid hytta i minst fem år og brukt den selv i minst fem år.

Før du putter overskuddet av salget i post 2.8.4, må du huske på å trekke fra alle kostnader du har hatt i forbindelse med kjøp og salg av hytta. Også evt oppgradering (som øker verdien på hytta), kan du trekke fra. Nettogevinsten, hvis det er noe igjen, beskattes med 28 prosent.

Spørsmål: Oppussing og fradrag
Kan oppussing trekkes fra på skatten? I så fall, i hvilke tilfeller da? Hvordan vet man forresten at ligningsverdien på ens bolig er korrekt?

Svar: Hei, oppussing av bolig du bor i selv, er ikke fradragsberettiget. Det er kun dersom du selger en bolig med skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap, at du kan føre oppgradering som utgift.

Ligningsverdien er litt vanskelig å finne ut helt korrekt. Men for 2010 skal den være 25 prosent av markedsverdien (egen bolig), og ikke høyere enn 30 prosent av markedsverdien.

Spørsmål: Billån innfridd i 2010
Vi eide en bil som vi hadde lån på, 200.000 kroner, fra mars til desember som vi betalte på. Denne er ikke oppført på selvangivelsen. Hvor skal det føres opp? Får man noe til gode på et så lite lån, eventuelt hvor mye?

Svar: Bilen regnes som en formuesgjenstand, og det er det du eier ved utløpet av skatteåret (altså 31. desember 2010) som skal telles med. Derfor skal ikke bilen stå i selvangivelsen.

Når det gjelder lånet, skal dere få fradrag for renteutgifter som er betalt i løpet av 2010. Det skal banken ha ført i post 3.3.1 (rentene) og 4.8.1 (lånet).

Hvis lånet er innfridd i løpet av 2010 skal det ikke stå i post 4.8.1, men betalte renter skal dere få fradrag for i post 3.3.1.

Spørsmål: Firmabil og reisefradrag
Jeg har firmabil og reiser 3 dager i uken fra Porsgrunn til Oslo. Kan jeg trekke fra denne avstanden fra på posten som omhandler «kjøring Hjem arbeid»?

Svar: Ja, hvis arbeidsstedet da er i Oslo (og du bor i Porsgrunn) er det bare å føre opp! 1,50 kr. pr km i post 3.2.8 (minus bunnfradraget på 13.700 kroner).

At du har firmabil spiller ingen rolle. Den har du betalt skatt for!

Spørsmål: Skatter man toppskatt av feriepenger?

Svar: Feriepenger skattlegges som lønn. Så hvis du betaler toppskatt, blir det litt toppskatt av feriepengene også.

Feriepenger utbetales uten skattetrekk, men du trekkes litt ekstra resten av året for å veie opp for denne utbetalingen uten skatt.

Spørsmål: Hvor skal jeg skrive inn bompengene i selvangivelsen?

Svar: Vi antar du mener bompenger ved kjøring til/fra arbeid?

Da får du reisefradrag for kjøring mellom jobb og arbeid - 1,50 kr. pr km. Fra summen skal trekkes et bunnfradrag på 13.700 kroner. Føres i post 3.2.8. (Fyll inn i regnestykket i selvangivelse.)

Bompenger går i første omgang inn i denne summen, så de skal ikke føres separat.

Men hvis du sparer over to timer daglig - i forhold til kollektivtrafikk - på å kjøre gjennom bom, kan du trekke fra bompenger. Da skal det gjøres på følgende detaljerte måte: Men det krever at du har over 3300 kr. i året i utgifter. Har du det får du fradrag fra første krone.

På forsiden nå