Regn ut skatten din for 2013

Hvordan slår statsbudsjettet ut for deg? Med Dine Pengers skattekalkulator kan du enkelt beregne skatten din for inntektsåret 2013.
Beregn din skatt! Lønnsmottagere kan bruke Dine Pengers skattekalkulator for å beregne hvor stor skatten blir i 2013.
Beregn din skatt! Lønnsmottagere kan bruke Dine Pengers skattekalkulator for å beregne hvor stor skatten blir i 2013.

Regn ut. Med Dine Pengers skattekalkulator kan du raskt sjekke hva du skal betale i skatt. Legg inn hovedtallene og se hva skatten din blir i 2013 (forutsatt at alle forslag fra regjeringen blir vedtatt).

REGN UT SKATTEN HER:Her er kalkulatoren Skatt 2013

Kalkulatoren gjelder for de aller fleste lønnstakere i Norge, og regner ut skatten for de som er bosatt i Norge i hele 2013.

OBS! Kalkulatoren kan ikke brukes av pensjonister eller næringsdrivende. Og den kan ikke brukes av de som er bosatt i Nord-Troms og Finnmark. Disse har spesielle skatteregler. Kalkulatoren vil oppdateres med riktig beregning for disse gruppene så snart som mulig.

Regner riktig for deg. For at kalkulatoren skal regne riktig skatt akkurat for deg, er det viktig at du legger inn riktige opplysninger.

Kalkulatoren skiller mellom gifte og ugifte, om du har spesialfradrag, er medlem i en fagforening, har næringsinntekt eller mottar utbytte fra aksjer, med mer. Alt dette får effekt for din skatt. Dersom disse opplysningene ikke legges inn riktig, kan du få feil svar.

Har du ikke tallene dine i hodet, kan du sjekke både lønnsslipp og skatteoppgjøret som du fikk i år. Det gir deg et greit utgangspunkt.

NB! Du trenger bare å fylle ut de feltene som gjelder deg. Har du bare lønn og ellers ingen fradrag, trenger du bare å legge inn din forventede lønn i 2013.

Les saken:Dette betyr statsbudsjettet for deg

Gjør det enkelt. For å gjøre det enkelt kan du ta din nåværende månedslønn, gange den opp med 12 måneder og øke den med forventet lønnsvekst i 2013. Regjeringen legger opp til en lønnsvekst på 4 prosent neste år. Dersom du får lønnsoppgjør fra 1. mai, betyr det at du kan legge på 2,7 prosent på din årslønn.

Har du i dag 500.000 kroner i årslønn, blir årslønnen du skal legge inn i kalkulatoren 513.500 kroner.

Les mer:Slutt på skatteklasse 2

Legg inn egne fradrag. Minstefradraget og personfradraget regner kalkulatoren ut automatisk. De andre fradragene, for eksempel rentefradrag, reisefradrag og foreldrefradrag, legger du inn som enkelte sumposter.

OBS! Høyere lønn gir høyere skatt. Det betyr ikke at du har fått høyere skattetrykk. Når grensene for toppskatt, minstefradrag og personfradrag økes med forventet lønnsvekst, er skatteopplegget såkalt nøytralt.

I år legges det opp til at satsen for minstefradrag i lønn økes fra 38 til 40 prosent. Men maksimalt fradrag i kroner økes med 3150 kroner til 81.300 kroner, en økning på 4 prosent. Det betyr at de med lønnsinntekt under 203.250 kroner vil få et reell høyere minstefradrag, mens de med inntekt over 203.250 kroner, får økt minstefradrag i tråd med forventet lønnsvekst - altså nøytralt.

Slik bruker du kalkulatoren

Du må legge inn forventet lønn og forventede fradrag for 2013 i kalkulatoren Skatt 2013.

PERSONOPPLYSNINGER

Sivilstand. Kalkulatoren skiller bare mellom gifte, samboere og enslige.

NB! Hvis du er bosatt i Finnmark eller Nord-Troms får du lavere toppskatt, lavere skatt på alminnelig inntekt, samt et eget Finnmarksfradrag. Men som bosatt i Finnmark eller Nord-Troms, kan du ikke bruke denne kalkulatoren. Kalkulatoren gjelder heller ikke for bosatte på Svalbard.

Skatteklasse. Kalkulatoren beregner automatisk riktig skatteklasse for gifte. Fra og med 2013 forsvinner skatteklasse 2 for enslige forsørgere. Men kalkulatoren beregner automatisk ut det nye særfradraget som erstatter skatteklasse 2 for enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd.

NB! Gifte i klasse 2: Generelt gjelder at du vil lignes i skatteklasse 2, dersom ektefellen har lav inntekt. Denne kalkulatoren regner ut skatten for gifte og velger automatisk den gunstigste skatteklassen for ektefellene samlet sett. For å være sikret korrekt beregning av skatt - levér separat selvangivelse.

INNTEKT OG FRADRAG

Lønnsinntekt. Sum alle lønnsinntekter legges inn. Dette er grunnlaget for å beregne trygdeavgiften med mellomsats på 7,8 prosent.

Renteinntekter. Sum alle renteinntekter legges inn.

Utbytte. Legg inn netto utbytte på aksjer (etter skjermingsfradrag). Du får tillagt den alminnelige inntekten med utbyttet. Dette beregnes det 28 prosent skatt på.

Andre kapitalinntekter. Hvis du har andre inntekter som går innenfor begrepet kapitalinntekter legger du dem inn her. Dette gjelder for eksempel gevinst på aksjer/fond eller utleie av eiendom.

Renteutgifter. Legg inn summen av renteutgiftene.

Andre fradrag. Andre fradrag er summen av alle andre fradrag enn renteutgifter og minstefradraget. Dette kan være for eksempel reisefradrag, foreldrefradrag og fagforeningsfradrag.

Husk at reisefradraget minst må være 13.950 kroner før du får fradrag for det overskytende.

Det maksimale fagforeningsfradraget i 2013 er økt fra 3750 kroner til 3850 kroner, en økning på 2,7 prosent, mindre enn forventet lønnsvekst.

Foreldrefradraget fra og med barn nummer to er uforandret 15.000 kroner pr barn. For første barn er fradraget også uendret på 25.000 kroner.

Personfradraget er oppjustert med 4 prosent (dvs. like mye som forventet lønnsvekst i 2013) fra 45.350 kroner til 47.150 (i skatteklasse 1 for gifte) og beregnes automatisk i kalkulatoren.

Nettoformue. Brutto ligningsmessig formue (det vil si ligningsverdi av eiendom, sparepenger og annen formue) minus gjeld = nettoformue. Kalkulatoren tar hensyn til om du er gift når formuesskatten beregnes.

Reglene for ligningsverdi på bolig ble endret fra og med inntektsåret 2010. Disse reglene sier at den skattemessige formuesverdien (ligningsverdien) skal være 25 prosent (maksimalt 30 prosent) av den beregnede markedspris for boliger man bor i.

For boliger du ikke bor i (ikke er folkeregistreret i) økes ligningsverdien fra 40 prosent i 2012 til 50 prosent (maksimalt 60 prosent) av markedsprisen.

Ligningsverdien av aksjer, grunnfondsbevis, aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond er 100 prosent av markedsverdien i 2013.

Innslagspunkt for formuesskatt er endret fra 750.000 kroner til 870.000 kroner for enslige og hver av samboerne. For ektepar er innslagspunktet det dobbelte.

Har du nettoformue under dette er formueskatten null. Over det er skatten nå 1,1 prosent av det overskytende over 870.000 kroner.Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå