Spar skatt på 10 minutter

I dag starter utsendelsen av selvangivelsen, og i morgen kan du se den på Altinn. Bruk Dine Pengers hurtigsjekk for å se at alle tall er på plass og riktige allerede nå.

			Dette er første side i selvangivelsen. De viktigste postene du bør sjekke er forklart under.
Dette er første side i selvangivelsen. De viktigste postene du bør sjekke er forklart under.


KALKULATOR: REGN UT SKATTEN FOR 2010 HER


Reduser inntekten
Fjern skattefrie frynsegoder! Få ned overskuddet på reise-, bil- og andre godtgjørelser. Sjekk riktig mobilskatt (Post 2.1.4)


Senk boligskatten
Sjekk at ligningsverdien på boligen er lavest mulig (Post 2.8/4.3).

Sjekk at andel av fellesgjeld, formue og renter i borettslag/-sameie er ført opp. (Post nr 2.8.3/4.5.3, og 3.3.4/4.8.2)

LES OGSÅ:Bjørg sparte 30.000 i skatt


Husk fradrag for utgifter i jobben
Har du hatt store utgifter i jobbsammenheng, kan det kanskje lønne seg med fradrag for reelle utgifter i stedet for minstefradrag.(Post 3.2.1/3.2.2)

LES OGSÅ:Bare halvferdig selvangivelse


Trekk fra fagforeningskontingenten
Trekk fra inntil 3600 kroner på inntekten for fagforeningskontingent som du har betalt av egen lomme (Post 3.2.11)

Les alt om selvangivelsen her.


Få fradrag for sykdomsutgifter
Krev særfradrag for sykdomsutgifter over 9180 kr. (Post 3.5.4). Har du mer enn 9180 kroner i utgfter får du fradrag for hele summen, ikke bare det som overskyter 9180 kroner.


Få mest mulig i rentefradrag!
Se post 3.3.1/4.8.1:

- Husk rentefradrag for lån fra arbeidsgiver. Dette må du føre opp selv.

- Husk rentefradrag for lån fra private (for eksempel familiemedlemmer). Dette må du føre opp selv.

- Tap på valutalån er ikke ført opp automatisk. Det må du gjøre selv!

- Flytt gjeld/rentefradrag mellom ektefeller eller samboere for å utnytte hele fradraget!


Reduser formuesskatten
Har du kjøpt/solgt bil, båt eller campingvogn, sørg for å oppdatere postene så formuesskatten blir riktig. (Post nr 4.2)

Få fradrag for arbeids- og pendlerreisen
Du som bor over 19,8 km fra jobben, kan trekke fra 1,50 kr pr km i reiseutgifter. Husk at begge ektefeller har rett på fradrag selv om dere sitter på med hverandre. Post 3.2.8.

Pendlerfradrag: Husk at også enslige pendlere kan få fradrag! Post 3.2.9 + 3.2.7. Pendlere for fradrag for reise, kost og losji.


Få fradrag for aksjeutgifter
Har du solgt aksjer med tap i 2010, har du rett på fradrag. Sjekk særlig det forhåndsutfylte skjemaet RF-1088.
Post 3.3.8


Få fradrag for barnepasset
Krev foreldrefradrag når du har barn under 12 år i barnahage, hos «hvit» dagmamma eller i SFO. Post 3.2.10

I år skal alle barnehager rapportere tall til selvangivelsen, men dette er et område der det tradisjonelt er en del feiloppføringer. Hvis du finner feil, må du rette slik som her.
På forsiden nå