Tallene som viser at trøbbelet ikke er over for Brasil

Andelen eldre i Brasil vokser kraftig - og overgår nå veksten i andelen yrkesaktive. Den demografiske ubalansen kan by på nye økonomiske mareritt for kriselandet. 


<p><b>ØKONOMISKE UTFORDRINGER: </b>Eldre kvinner står i kø foran et suppekjøkken som deler ut måltider i Rio de Janeiro i Brasil. En voksende andel pensjonister i landet byr på ny usikkerhet for landets allerede trøblete økonomi.</p>

ØKONOMISKE UTFORDRINGER: Eldre kvinner står i kø foran et suppekjøkken som deler ut måltider i Rio de Janeiro i Brasil. En voksende andel pensjonister i landet byr på ny usikkerhet for landets allerede trøblete økonomi.

Få land har blitt så hardt rammet av oljebremsen og de stupende oljeprisene siden sommeren 2014, som Brasil.

Verdens niende største økonomi er også rystet av politiske skandaler, og den enorme oppvasken etter korrupsjonen i og rundt landets svar på Statoil - Petrobras. En skandale som endte med at president Dilma Rousseff ble kastet.

Etter å ha stått ansikt til ansikt med den største finansielle nedgangen i historien, prøver Brasil nå igjen å finne fotfestet. 

Men et stort problem står i veien for et sårt trengt oppsving i økonomien: Andelen eldre innbyggere i Brasil vokser langt raskere enn andelen yrkesaktive mennesker.

Med andre ord kan en eldrebølge på sikt gi landet store velferds- og sysselsettingsutfordinger.

Ubalansen medfører et «demografisk mareritt», skriver Quartz.

Det fremtredende problemet Brasil nå står overfor vil kunne få en innvirkning på Brasils mulighet til å utvikle nye, voksende markeder, siteres analytiker Dev Ashish fra Société Générale. 

Skjevfordelingen skaper usikkerhet

Tallene Quartz viser til er hentet ut fra FNs Department og Economic and Social Affairs (DESA), som har kartlagt befolkningsfordelingen i land innenfor FN. 

Antallet mennesker over 65 år har blitt sammenlignet med antallet yrkesaktive i aldersgruppen 15-64 år.

Per dags dato viser tallene at bak hver tredje brasilianske innbygger som er pensjonist, står det 25 yrkesaktive. Men beregninger viser at denne andelen synker kraftig:

I 2019 vil det være kun syv yrkesaktive brasilianere per pensjonist, mens tallet er nede i fem i løpet av 2029. 

Innen 2040 vil skatt fra 25 yrkesaktive måtte stå for finansieringen av doblet så mange pensjonsutbetalinger som i dag, såfremt dagens innvandringstall og fødselsrate holder seg noen lunde stabilt.

En slik ubalanse vil gjøre det høyst usikkert om Brasils økonomi kan stables på bena igjen, påpeker Dev Ashish i Société Générale. 

Ashish mener landets nåværende finansielle problemer vil fortsette inn i det neste tiåret. 

«Økningen i antallet pensjonister vil gjøre det nærmest umulig å finansiere trygdesystemet under det nåværende styret» sier Ashish til Quartz Media. 

Trøblete økonomi

De dårlige nyhetene for landet har ballet på seg mens kongressen var opptatt med kampen om hvorvidt den omstridte presidenten Rousseff skulle få fortsette.

Sør-Amerikas største økonomi krympet 3,8 prosent i 2015, og Det internasjonale pengefondet (IMF) anslo i 2016 at den ville krympe ytterligere 3,3 prosent. 

Tall fra Trading Economics fra fjerde kvartal viser en nedgang i markedsveksten på 0,9 prosentpoeng – noe som er verre enn forventningene satt til et poengfall på 0,6.  

Arbeidsledigheten i landet var på 11,6 prosent i juli 2016 – opp 3 prosentpoeng på ett år – og samtidig ble landets budsjettunderskudd estimert til å bli nesten 400 milliarder kroner i 2016.

 <p><b>PROTESTER:</b> Regjeringens ønske om å forlenge yrkesaktiv alder før pensjonen slår inn, har også møtt store protester hos fagforeninger og lavtlønnede ansatte.</p>

PROTESTER: Regjeringens ønske om å forlenge yrkesaktiv alder før pensjonen slår inn, har også møtt store protester hos fagforeninger og lavtlønnede ansatte.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå