E24-podden:

Ti grep for at Norge

skal oppnå null-

utslipp innen 2030 

  

Tre kvinner i tech:

Ta teknologistudier,

Norge trenger det