Når er Norge

i gang igjen?

  

Statsbudsjettet

blir ikke corona-

fritt på mange år

 ��

Fortsatt krise

for rigg og rederi?

  

Historisk halvår,

gambling og kvartalstall