��

Fortsatt krise

for rigg og rederi?

  

Regjeringen ville stoppe

nyvinningen, men endte

med å gi den monopol

  

Historisk halvår,

gambling og kvartalstall

  

En bankrevolusjon

- i det stille