Hva kan du bruke

realfagsutdannelse til?

  

E24-Podden: 

Nordmenn til topps

i svensk næringsliv

  

Mitt voksenpoeng:

Ivar Horneland

Kristensen

  

Dette kan du bruke økonomi-

og administrasjons-

utdannelse til