Forvalteren i SKAGEN Fondene snakker om utvidelsen av overgangsvinduet for skattefri flytting av aksjer og aksjefond. I desember 2018 ble dette vinduet forlenget med ett år.

– Egentlig skulle det gjelde ut 2017, og så ble det utvidet til 2018, og nå 2019, forteller fondsforvalteren.

Grunnen for utvidelsen av skattefritaket forklarer han slik:

– Selv om aksjesparekonto er en veldig god nyhet for fondssparere ser vi at det tar tid for alle å få med seg alle fordelene. Derfor har det nå blitt utvidet. Enkelt sagt er et utvidet overgangsvindu en gavepakke til sparerne. Men det gjelder å kjenne sin besøkelsestid. Jeg blir overrasket hvis dispensasjonen blir utvidet ytterligere, forklarer Svalestad og peker mot Sverige og tall fra Forbrukerrådet.

Så enkelt kommer du i gang med sparing i aksjefond

– Ser vi til våre svenske naboer, tok det fire år før de fleste hadde fått med seg fordelene med aksjesparekonto, viser tall fra Forbrukerrådet.

Ifølge Svalestad er det ingen tvil om at aksjesparekonto kommer de aller fleste til gode.

– Derfor er det bra at så mange som mulig får ta del i det, understreker SKAGEN-forvalteren.

Tall fra Verdipapirsentralen vitner om at kun en tredjedel av norske personkunders aksjeverdier var flyttet til aksjesparekontoer, ved inngangen til november 2018, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

– Med det sagt; Det er alltid noen som ikke ønsker å ha pengene sine i en aksjesparekonto, og kanskje er det ikke alt av kapital som nødvendigvis bør inn der, med en årets oppmyking av reglene blir det enda mer attraktivt med sparing i aksjesparekonto.

Flere fordeler med viktig oppmyking

Selv om mange av SKAGENs kunder viste stor interesse da tilbudet ble gjort mulig i Norge for to år siden, mente likevel noen at aksjesparekonto ikke var den beste løsningen for dem.

– Skulle man overføre en konto i arv, måtte man gi den til én person.

Dette er endret nå. Oppmykingen ved inngangen til 2019 gjør det altså mulig å slå sammen eller splitte en aksjesparekonto, en stor fordel med tanke på fordeling av arv mellom flere arvinger.

Slik flytter du aksjefond fra en leverandør til en annen.

 <p> – Hvis man har et urealisert tap på en aksje eller aksjefond er det som regel ikke lurt å overføre det til en aksjesparekonto. I stedet kan man heller realisere nå og få skattefradraget på tapet. Da kan man heller kjøpe seg inn igjen på en aksjesparekonto til en lavere pris, forklarer Stein Svalestad, fondsforvalter i SKAGEN Fondene. Foto: SKAGEN Fondene.</p>
 – Hvis man har et urealisert tap på en aksje eller aksjefond er det som regel ikke lurt å overføre det til en aksjesparekonto. I stedet kan man heller realisere nå og få skattefradraget på tapet. Da kan man heller kjøpe seg inn igjen på en aksjesparekonto til en lavere pris, forklarer Stein Svalestad, fondsforvalter i SKAGEN Fondene. Foto: SKAGEN Fondene.

Økt fleksibilitet

I motsetning til individuell pensjonssparing og boligsparing for ungdom, har sparing i aksjesparekonto ingen direkte skatteinsentiv. Likevel finnes det mange fordeler. Så dersom man vurderer å sette penger inn på en aksjesparekonto, er spørsmålet man ifølge Svalestad bør stille seg: Ønsker jeg kontoen med flest eller færrest fordeler?

– Egentlig et ganske enkelt spørsmål og med et enda enklere svar, ler han.

– Fordelen med aksjesparekonto er kanskje litt kamuflert, men hvis man trenger fleksibilitet i sparingen, er dette et veldig godt alternativ, fortsetter han.

Fleksibiliteten Svalestad sikter til er muligheten for å kjøpe og selge aksjefond innen en og samme konto, uten å måtte betale skatt - før man tar penger ut av kontoen. Og ifølge SKAGEN-forvalteren passer denne formen for sparingen de aller fleste.

Les mer innhold fra SKAGEN Fondene her

Velger ut de beste fondene

SKAGEN Fondene er en av de største aktørene i Norge, og med en plattform på over 600 fond. Likevel har gjengen i SKAGEN valgt ut et knippe av de fondene de mener vil gjøre det best i tiden framover. Det for å gjøre jobben enklest mulig for kundene.

Høsten 2018 opprettet fondshuset “Anbefalt av SKAGEN”, for å hjelpe kundene i den store jungelen av fond.

– Her samler vi det vi mener er de desidert beste fondene innen hver kategori, fond som står godt hver for seg.

SKAGEN Fondene, en av de største aktørene innen fondsforvaltning i Norge, jobber kontinuerlige med å finne de beste fondene for kundene. Det er ikke gjort i en håndvending.

Dette er fondene SKAGEN anbefaler

Avhengig av type og kategori, kan det ta mellom tre og ni måneder fra SKAGEN vurderer et fond til det er kvalitetssikret og anbefalt.

– Vi begynner med en kvantitativ modell, der vi analyserer tallene og ser på det skriftlige materiale. Deretter møter vi og intervjuer fondenes forvaltere og nøkkelpersoner i organisasjonen, og dersom dette er et fond vi ønsker å anbefale våre kunder, har vi oppfølgende møter og løpende dialog. Kundene skal kunne sove godt om natten. Derfor setter vi oss godt inn i hvilke fond vi tar inn på vår plattform, og ikke minst hvilke fond vi spesifikt anbefaler, presiserer Svalestad.

Les mer om aksjesparekonto i SKAGEN her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.