Her er fem grunner til at dette området bør være et svært godt valg for nyetablering:


1. Den industrielle infrastrukturen er allerede på plass.


Siden Herøya industripark ble påbegynt på slutten av 20-tallet, har det blitt utviklet og bygget industriell infrastruktur i Grenland. På Notodden og Rjukan ble Norge virkelig satt på kartet som en vannkraftnasjon, og industri-innovasjonen pågår fortsatt.

Dette har gitt Grenland og Telemarks industrivirksomheter unike fortrinn. Ikke bare er bygningsmasser og rørledninger på plass. Herøya industripark har sannsynligvis landets beste strømforsyning, en særdeles viktig faktor for de fleste industribedrifter. Totalkapasiteten er på 680 Megawatt. Klar til bruk.

 <p>Administrerende direktør Sverre Gotaas, har plass til flere bedrifter på Herøya Industripark, og kan tilby nærmest nøkkelklare fasiliteter.  </p>
Administrerende direktør Sverre Gotaas, har plass til flere bedrifter på Herøya Industripark, og kan tilby nærmest nøkkelklare fasiliteter.  

- Vi har et stort, veletablert og konsentrert industriområde. Her er mye på plass, store investeringer er allerede tatt av andre og da blir det billigere å etablere seg, for nye virksomheter, sier administrerende direktør i Herøya Industripark AS, Sverre Gotaas.

Fra industriparken har virksomhetene direkte adkomst til Frierfjorden, med halvannen kilometer kaifront for mottak av lasteskip. Grenland Havn er et av Norges største havneområder målt i godsomslag, med om lag 12 millioner tonn. Via land er veien også kort til Sandefjord Lufthavn Torp, som stadig bygges ut. I tillegg er fergeforbindelsene til Europa gode.

2. Industrikompetanse og kultur

Grenland og Telemarks aktive og innovative industri har, naturlig nok skapt spisskompetanse på en rekke områder. I regionens fortettede kjemi- og prosessindustrimiljø finnes landets fremste eksperter på området.

I tillegg har regionens industrihistorie skapt en kultur for å jobbe i nettopp industrien.

 <p>Irene Siljan Vestby er klyngeleder for industriklyngen, Industrial Green Tech. Et nettverk av rundt 100 industribedrifter i Grenland og Telemark som jobber for en grønnere industri.</p> <p>FOTO: Siri Krohn-Fagervoll</p>
Irene Siljan Vestby er klyngeleder for industriklyngen, Industrial Green Tech. Et nettverk av rundt 100 industribedrifter i Grenland og Telemark som jobber for en grønnere industri. FOTO: Siri Krohn-Fagervoll

- Når vi presenterer oss internasjonalt er skiftkulturen en av våre fordeler når det kommer til etablering av prosess- og produksjonsindustri. Det er mange regioner som ikke har samfunnskultur for skiftarbeid lenger. Vår region har en rotekte industrikultur som er vant til å jobbe med industri, på skift. Og det handler både om kompetanse og kultur, sier Irene Siljan Vestby.

Hun er leder for industrinettverkene i Telemark og klyngeleder i Industrial Green Tech. Nettverkene består av rundt 100 bedrifter i Telemark, som jobber spesielt med å utvikle en enda grønnere industri.

Administrerende direktør i Herøya Industripark, Sverre Gotaas, mener det er en annen egenskap i Grenland, som er vel så viktig som infrastrukturen. En egenskap det er lett å glemme i våre dager.

- Grenland kan skiftarbeid, og det er for eksempel kultur i utdanningssystemet for å lære opp folk til å bli industrioperatører og fagarbeidere, og ikke bare master- og doktorgrader. I tillegg finnes det gode jobbmuligheter for partnere og familie av industriarbeiderne, sier Gotaas.

Regionens universitet arbeider også tett med industrien. Her finnes tung kompetanse som virksomhetene drar direkte nytte av, spesielt innen forskning og utvikling.

3. Felles mål om å bli verdens første klimapositive industriregion

Industrimiljøet i Grenland og Telemark har tatt et klart standpunkt, og jobber aktivt for grønnere industriproduksjon.

- Det er nærmest selvfølgelig at vår region, og vi i industrien her, tar et stort ansvar for en bærekraftig industriutvikling. Vi har forpliktet oss til å drastisk redusere klimagassutslippene. Her skal vi ligge i front og være klimanøytrale innen 2040, sier Irene Siljan Vestby.

For å nå dette målet drar den grønne klyngen Industrial Green Tech, og bedriftene nytte av regionens mange fortrinn. Spesielt trekkes frem mulighetene industriell sirkulærøkonomi gir. Her gir Herøya Industriparks fortettede industrimiljø en unik fordel.

- Med mange bedrifter samlet på ett sted kan bi- og avfallsprodukter fra én bedrift, enkelt utnyttes av en annen. Vi har stor tro på dette, spesielt på Herøya og på nye anlegg på Frier Vest, sier Siljan Vestby.

-Det er helt åpenbart at vi må gjøre det vi kan. Det vil ikke være lønnsomt å ikke produsere rent fremover, sier Gotaas.

Elektrisiteten industrien bruker er 100 prosent grønn. Et avgjørende punkt for flere av virksomhetene som etablerer seg. Noe som er et godt tegn på at prosess- og kjemibedriftene i regionen har god tro på fremtiden, og satser for å bli en grønn industrikjempe.

 <p>Industrien setter sitt tydelige preg på Grenlandsregionen. Prosess- og kjemibedriftene i regionen har god tro på fremtiden, og satser for å bli en grønn industrikjempe.</p>
Industrien setter sitt tydelige preg på Grenlandsregionen. Prosess- og kjemibedriftene i regionen har god tro på fremtiden, og satser for å bli en grønn industrikjempe.

4. Areal

I Grenland og Telemark finnes store, ferdigregulerte industriarealer. Herøya Industripark jobber med å utvide sitt landareal, og på det såkalte Frier Vest-området pågår det utviklingsarbeid.

- Jeg tror ikke det er mulig å finne noe annet areal som ligger så godt plassert som dette. Her ønsker vi å tiltrekke oss ny prosessindustri. Ambisjonen er at vår region skal bli stedet du MÅ komme til for å produsere rent, sier Irene Siljan Vestby.

Det er ikke bare landområder som er tilgjengelig for industrien i Telemark. På Herøya er det store havneanlegg. I tillegg kommer nye anlegg på Frier Vest, og Norcems anlegg i Brevik.

5. Gode bomuligheter

For å tiltrekke seg, og å beholde kompetent personell er det viktig med gode etableringsmuligheter for familier. Grenland og Telemark kan tilby attraktive boligmuligheter, og ikke minst arbeidsplasser utenom industrien. Ifølge NHO gir én industriarbeidsplass ringvirkninger til fem andre arbeidsplasser.

 <p>Industrihistorien er hjertelig tilstede i regionen. </p>
Industrihistorien er hjertelig tilstede i regionen. 

- Det er fortsatt relativt lave boligpriser i regionen. I tillegg bygges det boliger. Byene Skien og Porsgrunn er naturligvis hovedområdene, men det finnes også gode, kystnære bomuligheter i for eksempel Bamble, sier Irene Siljan Vestby.

Telemark tilbyr noe for enhver smak. Det er kort vei fra kyst til fjell, med flott skjærgård og store naturområder.

- Vel så viktig er det å sørge for alternative arbeidsplasser. Vi trenger bedrifter som har sammenfallende kompetansebehov. Da har arbeidstakere mulighet til å skifte jobb, uten å måtte flytte, sier Sverre Gotaas.

Og Irene Siljan Vestby legger til at hun synes Telemark har godt klima.

- Vi har masse sol, og snø om vinteren. Det gir god livskvalitet, sier hun.

Du finner flere gode grunner til at Grenland og Telemark er et ypperlig sted for industrietablering på hjemmesidene til Powered by Telemark.