– Vi ønsker å gjøre det enklere å velge fond, sier Stein Svalestad, porteføljeforvalter i SKAGEN Fondene.

Nylig utvidet den tradisjonsrike forvalteren portalen sin til å ha 600 globale aksjefond, og har med det blant Norges største utvalg av aksjefond til aksjesparekonto.

Hva kjennetegner et bra aksjefond?

Med et så stort fondsutvalg er det ikke unaturlig at mange kunder vil finne det krevende å bestemme seg for hvilket fond de burde investere i.

– Mange som skal investere i fond finner knappen «sorter etter avkastning» og velger de fondene som ligger øverst på listen. Men som oftest er det ikke de fondene som gjør det best fremover, sier Svalestad.

Beregninger som han og temaet hans har gjennomført for fondene SKAGEN tilbyr på sin egen plattform bekrefter poenget:

– Hvis du startet med 100 kroner for ti år siden og kjøpte fondet med best avkastning året før den 1. januar hvert år ville du sittet igjen med 50 kroner i dag. Dersom du kjøpte taperfondet fra året før ville de 100 kronene ha blitt til 700 kroner.

 Svalestad leder analysearbeidet og utvelgelsen av fondene som inngår i det nye produktet «Anbefalt av SKAGEN»

– Det er enkelt å finne forvaltere som har gjort det bra før, men vår jobb er å finne ut hvem som vil gjøre det bra også fremover, sier Svalestad.

Fondsutvelgelsesteamet består av tre eksperter fra SKAGEN og tre fra Storebrand. Alle har lang erfaring innen internasjonal fondsforvaltning og analyse.

Slik plukker ekspertene de beste fondene

Porteføljeforvalteren forteller at det ligger et systematisk arbeid til grunn for utvelgelsen av de 20 fondene. Normalt tar det mellom tre og seks måneder å velge ut et fond, men i enkelte tilfeller kan prosessen gå over flere år.

– Vi gjør grundige analyser. At et fond ikke har gjort det bedre enn indeks de siste tre årene betyr ikke at dette fondet blir ekskludert fra å komme videre. Vi ser på hvilken evne de har til å velge de riktige aksjene gitt sin forvaltningsstil og mandat, sier Svalestad.

Den første fasen er kvantitativ og består av tallknusing. Her er målet å finne fond som har en fornuftig avveining mellom avkastning og risiko. Etter de kvantitative undersøkelsene blir de mest interessante forvalterne kontaktet for minst to møter.

– Det neste steget er å møte menneskene. Vi undersøker hvilken motivasjon forvalterne har, hvilken kunnskap de sitter på og hvor flinke er de til å fornye seg, forteller Svalestad.

Langsiktig horisont – overvåker fondene nøye

Selv om et fond har sluppet gjennom nåløyet hos fondsekspertene er det ingen garanti for at det får bli på listen for all fremtid.

– Vi følger utviklingen i avkastningen og har jevnlige oppfølgingsmøter med forvalterne for å sikre at fondet opprettholder den samme kvaliteten det hadde da vi anbefalte det. Utgangspunktet vårt er at en skal kunne sitte med fondet i minst 5 år.

– Hvor mange av de anbefalte fondene er det som forvaltes av SKAGEN Fondene selv?

– Ingen. Dette er fordi kundene skal kunne stole på at prosessen er objektiv, forklarer Svalestad.

Det betyr ikke at fondsekspertene ber kunder om å vrake fond fra SKAGEN.

– Det beste er å sette sammen porteføljer av ulike fond i ulike kategorier. Du kan for eksempel kombinere noen av SKAGENs fond med mer spesialiserte fond i «Anbefalt av SKAGEN», avslutter Svalestad.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader