– 2016 kan på mange måter karakteriseres som et ekstremår, sier Sebastian Mikolajczyk. 

Han er produktsjef for lån i Penger.no, som hjelper privatpersoner med å finne de beste lånebetingelsene. Mikolajczyk peker på at trendene som førte til rentenedgang i 2016 har snudd i løpet av året. 

– Nå snakker stadig flere om når Norges Bank kommer til å sette opp renten.

Bankenes utlånsrente påvirkes i stor grad av Norges Banks styringsrente. Han mener låntakere som ønsker å følge renteutviklingen i 2017, bør følge mest med på hvordan innenlandske faktorer påvirker økonomien og dermed Norges Banks rentebeslutning. 

– Usikkerheten rundt Brexit og presidentvalget i USA har i stor grad blitt tatt ut i markedene. Nå gjenstår det å se hvilke langsiktige konsekvenser disse valgene vil få.

Disse faktorene påvirker styringsrenten

  • Arbeidsledighet 

Arbeidsledigheten har steget fra omtrent tre prosent i 2014 til nesten fem prosent i 2016. Nå ser imidlertid veksten ut til å avta, og Statistisk sentralbyrå (SSB) mener toppen er nådd.

– Med fallende arbeidsledighet vil vi få et oppsving i økonomien. Det kan påvirke Norges Bank til å sette opp renten i kommende periode. 

  • Boligpriser 

På landsbasis økte boligprisene med hele åtte prosent fra oktober 2015 til oktober 2016. I Oslo er veksten nesten 20 prosent. Ifølge Mikolajczyk er det lite trolig at Norges Bank vil øke styringsrenten for å hindre en eventuell boligboble. 

– Det hadde vært sunt for norsk økonomi om boligprisene flatet litt ut i 2017, men Norges Bank har selv uttalt at boligprisveksten ikke er avgjørende for styringsrenten, sier Mikolajczyk. 

  • Oljepris

Oljeprisen økte i 2016 fra omtrent 27 dollar fatet i januar til over 50 dollar fatet i desember. Ifølge Finansdepartementets anslag er oljeprisen ventet å stige de kommende årene. 

 – Selv om Norge er inne i en omstilling nå, kommer oljeprisen til å være viktig i mange år fremover. Dersom oljeprisen mot formodning skulle falle i 2017, vil arbeidsledigheten øke, og Norges Bank må vurdere om renten skal kuttes, sier Mikolajczyk. 

  • Prisvekst

Prisvekst, eller inflasjon, er et annet viktig tall Norges Bank tar hensyn til når den fastsetter styringsrenten. I 2016 var denne på 3,7 prosent, noe som er betraktelig høyere enn inflasjonsmålet på 2,5 prosent. 

– Det er mange som forventer at dagens inflasjon vil avta etter hvert som kronen stabiliserer seg. Samtidig bidrar inflasjonen til å styrke norsk konkurransekraft, så lenge lønnsveksten er lav. Dette kan tale for at Norges Bank ikke ønsker å sette opp renten på tross av høy inflasjon, sier Mikolajczyk.

Lurt å binde renten? 

Mikolajczyk sier det er vanskelig å spå rentene for neste år, men tviler på at vi vil se store forandringer fra dagens nivå. 

– Vi må huske at Norges Bank kun endret renten én eneste gang i 2016, selv om ekspertene spådde tre rentekutt. Jeg tror vi vil se samme nøkternhet fra Norges Bank videre. 

Han mener renteøkningen vi ser blant landets banker vil dempe boligprisene, og dermed redusere sannsynligheten for at Norges Bank selv må bremse boligveksten gjennom styringsrenten. 

– Bankenes rentemargin har vært fallende de siste tre årene. Nå må bankene øke denne om de skal gi en tilfredsstillende avkastning til sine investorer. 

– Betyr det at vi burde binde renten? 

– Den første renten bankene setter opp er fastrenten, så dette er kun lønnsomt dersom du tror renten vil stige mer enn hva bankene forventer. Med mindre du har et stort behov for forutsigbarhet ville jeg ikke bundet renten. 

– Det viktigste er å være aktiv med å orientere seg i markedet og sikre gode lånevilkår til enhver tid, avslutter Mikolajczyk.