Penger i banken, under madrassen eller i fond? Hvilken spareform lønner seg egentlig? Her er noen ting du bør tenke gjennom før du blir aksjeeier.

Men aller først - la oss rydde av veien et spørsmål du ikke trenger å stille deg: Er det lurt å spare i fond? Svaret er utvilsomt ja! Historisk sett har sparing i fond gitt betydelig bedre langsiktig avkastning enn banksparing. I banken sparer du ikke, du lagrer.

1) Hvor lenge vil du spare?

Ulik sparehorisont krever ulik spareform. Det er viktig å bestemme seg for om du skal spare i noen få år, eller om sparingen skal foregå lenge, til for eksempel pensjon.

– Vi er veldig opptatt av tidshorisont og målsetning for sparingen. Har du en tidshorisont vil det ofte tvinge frem et mål for sparingen. Og har du et sparemål er det lettere å bli motivert til å spare, sier Synnøve Hellestø Ramslie, formuesforvalter i SKAGEN Fondene.

Sparing for sparingens skyld er vel og bra, for det er stor enighet om at det er lurt å ha litt penger i bakhånd. Likevel bør fondssparing ha en klarere målsetning, siden det lønner seg å spare over flere år. En ny bil om fem år, hytte om 20 år eller ekstra pensjonsutbetaling om 35 år. Dette er gode sparemål som fondssparing kan hjelpe deg til å nå.

– Hvor lenge du vil spare er helt avgjørende for hvilken risiko du kan utsette sparepengene dine for. Markedet går opp og ned, og det vil også verdien på sparepengene dine gjøre i en aksjesparekonto. Derfor er det viktig at vi sammen blir enige om hvor mye risiko du er villig til å ta, sier Synnøve Hellestø Ramslie.

Les også: Hva er en aksjesparekonto og hvorfor er det bra for deg?

2) Tåler du svingninger?

I hvilken grad du klarer å se at markedskreftene går løs på sparepengene dine, avgjør i stor grad hvilken spareform du bør velge. Derfor er “tåler jeg svingninger i markedet” et viktig spørsmål å stille deg selv, før du starter sparing i aksjesparekonto.

– Mer risiko kan bety høyere avkastning, men da bør også pengene få lov til å jobbe over tid. Det er veldig trygt å ha penger i banken, men på grunn av ting som prisstigning, vil dette i praksis bety at pengene taper verdi over tid, sier Synnøve Hellestø Ramslie.

Visste du at SKAGENs medarbeidere jobber for at du skal få mest ut av sparepengene dine? Les mer om hvordan fondsforvalterne jobber her.

– Ved å balansere pengene mellom forskjellige aksje- og kombinasjonsfond vil du få en spareprofil som passer for deg. Alt dette er spørsmål og avgjørelser rådgiveren vil hjelpe deg med å ta, forklarer Hellestø Ramslie i SKAGEN.

3) Skal jeg spare én stor sum, eller litt og litt?

Uavhengig om du har en stor slump med penger som skal spares, eller om du skal ta litt av lønna hver måned, mener forvalteren den beste måten å spare i en aksjesparekonto på, er å inngå en gradvis spareavtale.

– En gradvis spareavtale handler om å følge markedets svingninger. Aksjekurser går opp og ned, og ved å skyte inn litt og litt i markedet vil du oppnå en god gjennomsnittskurs. Derfor råder jeg de fleste til å spre innskuddet utover, tidsmessig, sier formuesforvalter Synnøve Hellestø Ramslie.

Usikker på hvor mye du har mulighet til å spare? Rådgiverne hos SKAGEN hjelper deg gjerne med å sette opp en gunstig spareavtale tilpasset din økonomi.

– En spareavtale som tikker og går over tid, vil gi et godt resultat, understreker Synnøve Hellestø Ramslie.

4) Hva skal du spare til?

 <p>Det lønner seg å ha klart for seg hva du vil spare til. På den måten er det enklere å motivere seg selv til å sette av penger til sparing. </p> <p>FOTO: Nils Johan Halvorsen</p>
Det lønner seg å ha klart for seg hva du vil spare til. På den måten er det enklere å motivere seg selv til å sette av penger til sparing.  FOTO: Nils Johan Halvorsen

Det er mange ting man kan spare til. Samtidig har du kanskje hørt at det ikke er så nøye hva du sparer til, så lenge du sparer. Ifølge SKAGENS ekspert kan det motsatte ofte lønne seg.

– All min erfaring tilsier at det er mye lettere å spare, når man har en belønning i vente. Enten du sparer til barna, en ekstra fin ferie, hytte eller pensjon. Jeg ser spesielt at å spare til barna eller til hytte er svært gode belønninger, sier Synnøve.

Les også: Slik sparer du som proffene: Her er rådgiverens beste tips til sparing i ulike livsfaser!

I punkt 1 handlet det om sparehorisont. Og belønningen for sparingen, hva du skal spare til, er tett knyttet til nettopp denne horisonten. En hytte er dyrt, men kanskje mer konkret enn den ekstra fine ferien, som forhåpentligvis også er billigere enn en hytte. Og for barn som skal etablere seg vil jo alle penger komme godt med, store som små.

– Noen kan synes det er vanskelig å sette seg et sparemål. Da opplever jeg at vi sammen, gjennom en god dialog klarer å tydeliggjøre dette. Og et tydelig mål er en usedvanlig god motivator, sier Synnøve Hellestø Ramslie.

5) Hvor tålmodig er du?

Og til slutt - spørsmålet som kanskje vipper vektskålen: Hvor tålmodig er du egentlig?

Det begynner å tegne seg et bilde av at alt henger sammen med alt når det kommer til god, effektiv sparing i en aksjesparekonto. Nå, mer enn på de foregående spørsmålene handler det om å være ærlig med seg selv. Dønn ærlig!

Pleier du å gjennomføre det du bestemmer deg for, eller hopper du av halvveis? For med en aksjesparekonto er det nemlig avgjørende med tålmodighet. Ha is i magen, og sitte stille i båten når det bølger. Et aksjefond består, som navnet tilsier, av en rekke aksjer. Kursene på disse aksjene vil gå opp og ned, og da vil fondets verdi gjøre det samme. Har du dine sparepenger spredd over flere aksjer, i et fond vil den samlede verdien, mest sannsynlig øke over tid.

– Det kan være ganske menneskelig å ville hoppe av når det er turbulent. Men hvis du for eksempel sparer til pensjon om 30 år, hvorfor skal du trekke deg ut nå? Og ikke minst, hvor skal du gjøre av pengene dine, hvis de ikke skal stå i aksjesparekontoen? Nei, det beste du kan gjøre, er egentlig å ikke gjøre noe som helst. Dem med best avkastning hos oss i SKAGEN Fondene, over tid, er dem som klarer å beholde ro og fatning, sier formuesforvalter Synnøve Hellestø Ramslie.

Les også: Derfor mener fondseksperten det beste er å legge fond på hylla


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.