– Grunnen til at noen ønsker å investere i et aksjefond er naturligvis for å tjene penger, sier Pål Bergskaug, leder for formuesforvaltning i SKAGEN Fondene.

Han har jobbet med kapitalforvaltning i over 20 år, og har opplevd både opp- og nedturer i aksjemarkedet.

– Skal du få med deg gevinstene som finnes i aksjemarkedet handler det kort oppsummert om ikke å være for utålmodig eller for grådig.

Da finanskrisen herjet aksjemarkedet i 2008 var det ingen kunder som aktivt oppsøkte SKAGEN for å kjøpe seg opp i aksjemarkedet.

– Når et børsfall kommer vil mange ut. Det som ofte skjer er at kundene selger aksjene når de har falt og kjøper tilbake til aksjene når de har steget. Dette er menneskelig, men dessverre ødelegger det effekten av den langsiktige sparingen, sier Bergskaug.

Sjekklisten din før du kjøper aksjefond

Uansett hvilket aksjefond som velges mener forvaltningssjefen at det er to punkter som samtlige bør gjøre seg opp en mening om før de investerer.

1. Tilstrekkelig sparelengde

Sparelengden din er tiden fra din første sparekrone til den dagen du du ønsker å bruke sparepengene.

– Før du starter sparingen er det viktig å avklare om du sannsynligvis vil få behov for pengene om kort tid. Dersom du egentlig ikke trenger pengene i hverdagen har du et godt utgangspunkt, sier sjefen for rådgiverne.

– Skal du spare i aksjefond bør du minimum ha en horisont på fem år, legger han til.

Bergskaug forklarer at det er dette er den tidsperioden som SKAGEN anbefaler som investeringshorisont når kundene deres skal kjøpe aksjefond.

– Selvsagt kan du gjøre noen «kuler» på kortere tid, men fem år er den tidsperioden som i snitt kreves for å gjøre en god investering, sier han.

Les også: Trend blant foreldre og besteforeldre: – Den perfekte julegave til barna

2. Evne til å tåle svingninger

Jo høyere risiko du påtar deg, jo mer øker sannsynligheten for en større positiv avkastning. Hvilken risiko du skal velge i sparingen er kun ditt valg.

Når du skal vurdere din egen evne til å ta risiko i din sparing er det flere forhold som spiller inn.

– For noen er det viktig å maksimere avkastningen, mens andre ønsker å begrense tap. Videre vil noen ønske å selge hvis fondet faller 20 prosent i verdi, mens andre ser det som en kjøpsmulighet, forklarer Bergskaug.

Det er flere grep som kan gjøres for å justere risikonivået i sparingen.

– Fond med renter har lavere risiko, mens fond med aksjer har høyere risiko. Geografi og hvilken sektor det investeres i vil også ha en del å si.

En annen viktig faktor som faller inn under risikoevne er valget av passive eller aktive fond.

– Passive fond er rimeligere og gir deg samme avkastning som markedet. Aktive fond har en høyere forvaltningskostnad, men gir også muligheten for høyere avkastning utover indeksutviklingen, forklarer han. 

Aksjesparekonto gir utsatt skatt

SKAGEN er en kundeorientert fondsforvalter, med en lang og fremgangsrik historie i å forvalte aksjefond og rentefond. Siden oppstarten i 1993 har forvaltningskapitalen vokst fra null til mer enn 60 milliarder kroner.

 – Vårt mål er å gi kundene best mulig avkastning, service og oppfølging. Derfor tilbyr vi et stort utvalg eksterne fond og investeringsløsninger, i tillegg til våre egne fond. Gode digitale løsninger og håndplukkede produkter skal hjelpe kundene å nå sine mål, forklarer Bergskaug. 

Les også: Blant hundrevis blir kun et knippe fond anbefalt: – Slik plukker vi ut de beste

 I fjor ble det mulig for nordmenn å åpne aksjesparekonto, som foreløpig flere hundretusener har benyttet seg av. 

– De fleste privatpersoner som sparer i fond vil ha nytte av å åpne en aksjesparekonto. Ordningen gjør det mulig å kjøpe og selge fond innenfor én konto uten å måtte skatte av gevinsten, så lenge du ikke tar pengene du tjener ut fra kontoen, avslutter Bergskaug.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader