Artikkelen er produsert av Cloud Media i samarbeid med SKAGEN.

Fra 1. september kan privatpersoner plassere investeringene i aksjer og fond i en såkalt aksjesparekonto (ASK). Det b etyr at du kan selge og kjøpe aksjer og aksje fondsandeler innenfor EØS - området uten å måtte skatte av gevinsten – så lenge pengene forblir i kontoen.

Pål Bergskaug, som er direktør for formuesforvaltning i SKAGEN, ønsker lovendringen velkommen.

– Dette gjør det enda gunstigere å spare i fond eller aksjer, sier han.

Skattefri flytting

Bergskaug forklarer endringen slik:

– Inntil nå har du måttet skatte av gevinsten hver gang du har solgt aksjer eller fond, selv om du har reinvestert pengene. Nå kan du utsette gevinstskatten til du faktisk trenger pengene. Du kan også ta ut den opprinnelige investeringen skattefritt. Du blir beskattet først når du tar ut aksje gevinsten, sier han.

En overgangsordning gjør også at du kan selge alminnelige aksje- og fondsinvesteringer uten gevinstskatt, så lenge du overfører hele beløpet til en aksjesparekonto.

Dette skattefritaket gjelder i første omgang frem til nyttår, men mye tyder på at myndighetene utvider overgangsperioden ut 2018.

– Det viktige for kundene, er å opprette aksjesparekonto og flytte over eiendelene nå. Mange tror at de må gjøre en ny investering, men det er ikke nødvendig, sier Bergskaug.

Frykter at mange vil tape

Selv om ordningen med aksjesparekonto i utgangspunktet gjør aksjesparing mer lønnsomt, frykter Pål Bergskaug at det motsatte kan bli tilfellet for mange.

Årsaken er at skattereglene ikke lenger vil «tvinge» folk til å tenke langsiktig i sine investeringer.

– Investeringer i fond har vært litt som et ekteskap, hvor det skal veldig mye til for å bytte, begynner han.

– Nå er jeg redd for at mange kunder vil gå etter fond som til enhver tid har best avkastning. Effekten vil gjerne bli at de kjøper på topp og selger på bunn. På den måten vil de gå glipp av langsiktige inntekter, forklarer han.

Bergskaug advarer spesielt mot å velge fond på bakgrunn av fjorårets avkastning. Fjorårets vinner er nemlig gjerne et fond hvor nesten alle investeringene fikk utløst sitt vekst potensial det året. Dermed er det langt mindre gevinst å hente neste år – i mange tilfeller opplever aksjene i porteføljen tvert imot en korrigering nedover.

– Fjorårets vinner blir ofte årets taper. Men de fleste kjøper nettopp fjorårets vinner, konstaterer han.

Bergskaug råder folk til å ha minst 5 års horisont når de investerer i et aksjefond.

Særskilte arveregler

Det er heller ikke alle privatpersoner som bør flytte investeringene sine til en aksjesparekonto.

– Hvis du har planer om å gi aksje- eller fondsverdiene dine videre som arv eller gave, må du huske at du må gi bort hele aksjesparekontoen for å slippe å skatte av gevinsten, sier Pål Bergskaug.

– Har du tap på fondssparingen eller aksjene dine kan det være en god ide å realisere tapet, før du eventuelt flytter over til en aksjesparekonto, sier han. 

Alle skjær i sjøen til tross, mener SKAGEN-direktøren at den nye kontoen er gode nyheter. Og han lover at SKAGEN møter regelendringen offensivt.

– Vi tror at flere kunder vil fordele investeringene sine i flere fond. Derfor vil vi tilby også eksternt forvaltede fond så snart de tekniske løsningene er på plass, sier han.

Les mer om aksjesparekonto i SKAGEN her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.