Arild Sundal, kvalitet og sikkerhetsleder i Løvaas Maskin.
Arild Sundal, kvalitet og sikkerhetsleder i Løvaas Maskin.

Det var da Arild Sundal ble ansatt i 2017 at Løvaas Maskin for alvor tok grep for å bli mer miljøvennlige, og Sundal sier ledelsen fortjener stor honnør for at endringene har vært så vellykkede.

– Vi ble et sertifisert Miljøfyrtårn ganske raskt. Jeg brukte all tid jeg hadde til rådighet, og eier og daglig leder var veldig positive. De ga meg arbeidsro og ressursene jeg trengte for at vi skulle lykkes med grepene, sier Sundal.

Det har gitt fantastiske resultater, og Løvaas Maskin ble nylig tildelt prisen som årets inspirasjon av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

– Det er viktig for oss at vi får anerkjennelse for innsatsen vi har lagt ned, sier Sundal stolt.

Slik kan din bedrift bli et Miljøfyrtårn

Økonomisk suksess

For Løvaas Maskin har ikke den grønne tankegangen bare vært en suksesshistorie med tanke på å spare miljøet. Også økonomisk har tiltakene betalt seg for selskapet med 130 millioner i omsetning i 2019. Det er en vekst på 36 prosent sammenlignet med omsetningen i 2017, da selskapet begynte endringene.

 <p>Kostemaskinene til Løvaas Maskin fører blant annet til mindre svevestøv enn det som er vanlig. </p>
Kostemaskinene til Løvaas Maskin fører blant annet til mindre svevestøv enn det som er vanlig. 

– Da vi først begynte spurte vi oss jo selv hva dette ville koste, men det har vært økonomisk fornuftig å gjøre slike grep, sier daglig leder Eirik Løvaas.

Han viser blant annet til at mange anbud setter krav til miljøvennlig drift, så Løvaas Maskin er nå kvalifisert til å ta mange flere oppdrag enn de var før tiltakene ble gjort.

Mange viktige tiltak

Løvaas Maskin har blant annet blitt tildelt en kontrakt av Bymiljøetaten, som omfatter rengjøring av Bergen sentrum. På bakgrunn av den kontrakten har partene opprettet en arbeidsgruppe for å finne enda flere løsninger som gjør arbeidet deres mer miljøvennlig.

– Gjennom arbeidsgruppen har vi kommet frem til en rekke tiltak som skal bidra til redusert klimaavtrykk. Det er veldig mange som bare tenker på reduserte utslipp, som selvfølgelig er viktig, men det er også andre tiltak på listen, sier Sundal.

Han nevner tiltak som gir redusert avfall, mer effektiv frakt, mindre støv og mindre støy som eksempler.

Totalt er det jobbet frem 60 tiltak på listen, og av disse er mer enn 30 allerede implementert. Noen av disse innebærer:

 <p>Erik Løvaas mottok nylig prisen som årets inspirasjon av Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.</p>
Erik Løvaas mottok nylig prisen som årets inspirasjon av Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.
  • Bruk av plastsekker produsert av resirkulert plast. Dette reduserer CO2-utslipp med 26 tonn og reduserer selskapets bruk av plast.
  • Flere tiltak for reduksjon av svevestøv, blant annet en kostemaskin med unik filterteknologi.
  • Løvaas Maskin har erstattet fossile drivstoff med biodrivstoff, ved bruk av maskiner og kjøretøy. Dette vil gi en reduksjon av utslipp på 60-70 prosent.
  • Ved rengjøring av infrastruktur har selskapet gått over til miljøvennlige rengjøringsprodukter, bruk av biodrivstoff på høytrykksvasker og en metode for oppsamling av vaskevann som hindrer tungmetaller og mikroplast å havne i vannsystemet.
  • Bruk av nullutslippsmaskiner til kosting og rengjøring av byrom.
  • Komprimering av avfall for å redusere transportbehov til sluttdeponering.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.
Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

– Tenker nytt

Tiltakene imponerer Ann-Kristin Ytreberg, som er daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

– Løvaas Maskin har tatt aktivt ansvar for å bli enda bedre, setter seg nye mål og stiller krav til oppdragsgivere for å bli enda grønnere. De tenker nytt og er fremtidsrettet og er derfor en ettertraktet leverandør, sier hun.

Ytreberg forteller hun håper innsatsen Løvaas har lagt ned påvirker flere innen entreprenørbransjen til å se fordelene med grønn tankegang.

– Måten de jobber med å forbedre sine miljøprestasjoner er faktisk til stor inspirasjon for alle virksomheter i Norge, avslutter hun.

Slik kan din bedrift bli et Miljøfyrtårn