SKAGEN Fondene tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor. Det er ikke noe som bare skjer på papiret. Forvalterne vil se med egne øyne. Derfor reiste Fredrik Bjelland på gruvebesøk i Afrika.

Trange gruveganger, støv og tungt maskineri. Det er virkelig ikke en porteføljeforvalters naturlige element. Likevel hører det noen ganger til jobben for SKAGENs forvaltere. Nylig var Fredrik Bjelland på gruveinspeksjon i Sør-Afrika og Kongo.

– Bærekraft er en viktig del av SKAGENs investeringsfilosofi. Vi tror det lønner seg å satse på bærekraftige selskap. I tillegg er det viktig for meg som forvalter, og for SKAGEN Fondene som helhet å få forståelse for lokale forhold, sier porteføljeforvalter Fredrik Bjelland.

Gruver for det grønne skiftet

På en hektisk tre dagers reise til Sør-Afrika og Kongo besøkte Fredrik tre store gruveprosjekter. Disse er under utvikling og skal utvinne platina, sink og kobber. Mineraler som er avgjørende for det grønne skiftet og elektrifisering av transport.

Visste du at bærekraftshensyn er en helt avgjørende del av Skagenfondenes investeringsvalg? Les mer om SKAGEN Fondenes bærekraftsarbeid og ansvarlige investeringer her

Og tro ikke at porteføljeforvalteren fra Norge kun besøkte kontorer og ledere i slips. Hele poenget med en slik inspeksjon er å få førstehåndskunnskap om alt fra maskiner til arbeidsforhold for lokale ansatte.

 <p>Kanskje lar du deg overraske over at SKAGENs forvaltere går så langt for å sikre investeringene sine. En helt naturlig og nødvendig del av jobben, synes porteføljeforvalter Fredrik Bjelland.</p> <p>FOTO: Privat</p>
Kanskje lar du deg overraske over at SKAGENs forvaltere går så langt for å sikre investeringene sine. En helt naturlig og nødvendig del av jobben, synes porteføljeforvalter Fredrik Bjelland. FOTO: Privat

–Jeg ble heist ned i alle gruvene. I disse gruvene foregår alt under bakken, så det er ikke store dagbrudd. Vi får jo stadig spørsmål fra våre kunder om ulike forhold knyttet til våre investeringer, og ved å se alt med egne øyne er jeg godt rustet til å svare på det meste. Så dette var utvilsomt en interessant og annerledes jobbreise, sier Fredrik.

Aktive forvaltere med «gutta på gølvet»

SKAGEN Fondene er ikke redde for å engasjere seg aktivt i selskap fondene har investert penger i. Dette henger sammen med en krystallklar overbevisning om at bærekraft vil lønne seg. Derfor hører det ikke til sjeldenhetene at forvalterne reiser ut, ser med egne øyne og engasjerer seg i forholdene på “gølvet”.

– Det finnes selvfølgelig ting man ikke har kontroll på via en dataskjerm. Det holder ikke å investere i vekstmarkeder uten å se selv. Det er viktig med førstehåndskunnskap. I Kongo var det spesielt spennende å se de lokale geologene i øynene. Kobberfunnet i Kamoa-Kakula gruven er så enormt at de formelig strålte. Og det gjør jo noe med mitt syn på inntjeningspotensialet også, sier Fredrik Bjelland.

Les Fredrik Bjellands eget reisebrev fra Kongo her

En gruve bygger samfunn

 <p>Kobberforekomsten i Kamoa-Kakulagruven er av et slikt omfang at de lokale geologene ikke kunne tro sine egne øyne. I tillegg vil inntektene gi Kongo vesentlige skatteinntekter.</p> <p>FOTO: Fredrik Bjelland</p>
Kobberforekomsten i Kamoa-Kakulagruven er av et slikt omfang at de lokale geologene ikke kunne tro sine egne øyne. I tillegg vil inntektene gi Kongo vesentlige skatteinntekter. FOTO: Fredrik Bjelland

Ved å investere i slike enorme prosjekter bidrar SKAGEN fondene indirekte til samfunnsbygging. Store industriutbygginger krever infrastruktur. Veier blir rustet opp, skoler bygget og helsestasjoner etablert. Under besøket i Kongo hadde Fredrik Bjelland samtaler med lokale samfunnskontakter som fortalte om dette arbeidet i Kolwezi-området i Kongo, der Kamoa-Kakulagruven bygges ut.

-Det er selvfølgelig en lang vei å gå på mange områder i Kongo, men det er godt å se de positive ringvirkningene av gruveutbyggingen. Også er vi i SKAGEN fondene opptatte av at dette må fortsette å komme lokalbefolkningen til gode.


Viktig og riktig arbeid

Kobberforekomsten i Kamoa-Kakulagruven er av et slikt omfang at det vil gi Kongo vesentlige skatteinntekter. I tillegg krever moderne, automatisert gruvedrift mye energi. Dette fører med seg at gruveselskapet, Ivanhoe, har startet arbeidet med å oppgradere lokale kraftverk.

-Jeg er av den oppfatningen av at det viktigste man kan gjøre for utviklingsland er å sørge for at de kan stå på egne ben. Og da er det slik at uten investeringer vil ikke disse komme seg videre. Derfor mener jeg at våre interesser her er både viktige og riktige, sier Fredrik Bjelland.Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.