Artikkelen er produsert av Seneca i samarbeid med Renault

Det var på Enovakonferansen i Trondheim i slutten av januar at statsforetaket Enova lanserte støttetilbudet til virksomheter som kjøper batteri- og hydrogendrevne kjøretøy.

– Vi er veldig positive til dette tiltaket. Støtteordningen kan være med å trigge kundene til å ta i bruk vare- og lastebiler med lavere utslipp, sier Lars Hovland, salgssjef for nyttekjøretøy i Renault Norge.

Målsettingen til myndighetene er å få opp tempoet i innfasingen av denne type kjøretøy i bedriftsmarkedet, og ifølge Enova starter ordningen opp i løpet av første kvartal 2017.

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100.000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til et oppsving også her, uttaler administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Hovland i Renault forteller at trenden allerede er i gang.

– Det er definitivt et økende marked. Nå er trenden fra personbilmarkedet i ferd med å feste seg hos næringskundene. De økonomiske besparelsene er én ting, men også miljøaspektet opplever vi at er minst like viktig for bedriftene, sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)

 <p><b>VERDIG FOR ORDNINGEN:</b> Renaults Kangoo ZE er 100 prosent elektrisk. </p>
VERDIG FOR ORDNINGEN: Renaults Kangoo ZE er 100 prosent elektrisk. 

Disse el-varebilene kan være midt i blinken 

Renault ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet. Den franske bilprodusenten har forhandlere over hele Norge, som tilbyr varebiler med lavt utslipp. Varebilene har alle de andre fordelene som elbilene i det private markedet har.

– I dag selger vi elektrisk Kangoo ZE som er 100 prosent elektrisk og i nær fremtid vil leveres med markedets lengste rekkevidde på 270 kilometer. I løpet av 2017 vil vi også selge vår største varebil, Master, som elektrisk utgave, sier han.

– Hvis investering i elbil sparer bedriften din for penger og sørger for at bedriften tar klimaansvar, hvilke grunner er det til å likevel velge fossile varebiler?

– Noen kunder har helt spesielle behov. Det kan være langkjøring, kjøring med tunge tilhengere til bruk i terrenget eller andre ting som gjør at fossile biler fortsatt er tryggest, svarer Hovland.

Som regel gjør Renault en vurdering av kundenes bruksmønster og behov.

– I nesten alle tilfellene konkluderer vi med at besparelsene kunden gjør ved valg av elbil, fort er vesentlig viktigere enn de få gangene i året man kanskje har et spesielt behov, sier Hovland.

Hva skal jeg gjøre?

Ifølge en artikkel fra Aftenposten desember 2016 ble det i statsbudsjettet for 2017 vedtatt at varebiler som går på fossilt drivstoff skal få et tilskudd på 13.000 kroner– hvis de byttes inn mot en ny, utslippsfri varebil. Beløpet kommer i tillegg til de 3.000 kronene i ordinær vrakpant.

Ifølge Enovas nettsider er et av kriteriene at investeringen skal gi en direkte reduksjon i energibruk på minst 10 prosent eller 100.000 kilowatt i året.

– Renault sine alternativer bør oppfylle disse kriteriene langt på vei, mener Hovland.

Både private og offentlige aktører innen landtransport kvalifiserer til å søke. Klikker du her kommer du til Enova sin nettside, der du kan starte søknadsprosessen eller stille spørsmål om ordningen.

Økende marked selv uten støtteordning: – Kan spare opptil 50.000 kroner i året

Mens nordmenn har hamstret elbiler er det til nå vært færre bedrifter som vil satse på en mer klimavennlig bilpark. Men så har bedriftene også større og dyrere kjøretøy

– Hvis man ser bort fra støtteordningen, hvor mye kan man tjene hvis man kjøper en nullutslipp-varebil i stedet for fossil varebil?

– Først må jeg si at besparelsene ved kjøp av elektrisk bil er veldig varierende. Det skyldes at det er store forskjeller på hvor og hvordan kundene våre bruker bilene, sier Hovland. 

Han forteller at NAF indikerer at besparelsen på en elektrisk personbil kan dreie seg om rundt 20.000 per år, hvis man kjører omtrent 15.000 kilometer i løpet av året.

– Vi vet at mange av næringskundene våre kjører over dobbelt av dette i året. Om vi i tillegg tar med besparelsen i bomring, parkering og ferger kan man fort regne seg frem til en årlig besparelse på 50.000 kroner, avslutter Hovland.