Når økonomiens Dr. Doom kommer til Oslo i januar, varsler han om en ny finansiell krise. Får han rett?

Hvordan skal man investere smart i en tid med store endringer? Hvor ligger mulighetene og hvor finnes farene? Det er spørsmål som skal besvares, når SKAGEN fondene arrangerer sin årlige nyttårskonferanse.

I en årrekke har SKAGEN fondenes nyttårskonferanse vært en viktig og toneangivende konferanse, for både små og store investorer. Ikke minst har det vært en arena for læring og perspektiver på investeringsåret man står foran.

- Vi er veldig stolte av nyttårskonferansen. Vi vil at det skal være faglig tyngde, og at deltakerne forlater konferansen med følelsen av at de har lært noe. Det er, og skal være en litt “nerdete” konferanse, sier prosjektleder Anna Marcus, i SKAGEN fondene.

 <p>Investeringsdirektør i SKAGEN fondene, Alexandra Morris, på scenen under nyttårskonferansen 2019.</p>
Investeringsdirektør i SKAGEN fondene, Alexandra Morris, på scenen under nyttårskonferansen 2019.

Dr. Doom varsler krise

Hovedtaler på nyttårskonferansen 2020 er professor ved Stern School of Business, New York University, Nouriel Roubini. Derfor er det all grunn til å tro at nyttårskonferansen 2020 vil by på en god dose knallhard realisme.

Professor Roubini er blant annet kjent for å ha forutsett finanskrisen, to år før den inntraff. Det er ikke uten grunn at han, i finanskretser kalles for Dr. Doom. Med seg til Oslo tar den iranskfødte økonomisuperstjernen advarsler om en ny krise i markedet.

Hvordan skape lønnsom bærekraft

Gjennom årene har blant annet nobelprisvinnerne Robert Shiller og Paul Krugman, stått på scenen under SKAGEN fondenes nyttårskonferanse. Det har også tidligere finansminister i USA Lawrence Summers og professor Hans Rosling gjort.

 <p>Barbara J. Krumsiek, er en nestor innen bærekraftige investeringer.</p>
Barbara J. Krumsiek, er en nestor innen bærekraftige investeringer.

- I 2020 er det overbyggende tema det store skiftet verden står overfor. Endringer i den globale maktbalansen, skiftet til grønn økonomi, og hvordan alt dette påvirker investeringer og økonomi, sier prosjektleder Anna Marcus.

Derfor er Barbara J. Krumsiek også blant årets talere på nyttårskonferansen. Krumsiek

er en av verdens fremste eksperter på bærekraftige investeringer. I tillegg er hun kjent for å ha lagt grunnlaget for FNs arbeid med likestilling og kvinners rolle i næringslivet, “U.N. Women’s Empowerment Principles”. Under konferansen vil hun dele sine erfaringer med lønnsomme og bærekraftige investeringer.

 <p>Professor Valeria Nicolosi, er en av verdens fremste forskere på energilagring. </p>
Professor Valeria Nicolosi, er en av verdens fremste forskere på energilagring. 

Banebrytende batteriteknologi

På talerstolen står også kjemiprofessor Valeria Nicolosi. Hun er en verdensledende

forsker på energilagring, og har publisert over 200 forskningsartikler om temaet. Alle med banebrytende effekt for utviklingen av energilagringsteknologien. Under SKAGEN fondenes nyttårskonferanse vil hun fortelle om arbeidet hun gjør innen batteriinovasjon.


Ledende i Skandinavia

 <p>Prosjektleder for nyttårskonferansen, Anna Marcus, er stolt av arrangementet. </p>
Prosjektleder for nyttårskonferansen, Anna Marcus, er stolt av arrangementet. 

Nyttårskonferansen arrangeres i Norge, Sverige og Danmark, og er et årlig arrangement det er verdt å prioritere.

- Vi har alltid et lydhørt og interessert publikum, som melder tilbake at konferansen er både nyttig og lærerik. SKAGEN fondenes nyttårskonferanse er absolutt noe man bør få med seg, hvis man er opptatt av økonomi og investeringer. Vi er så heldige å kunne arrangere en av Skandinavias ledende konferanser, sier prosjektleder Anna Marcus.

Meld deg på SKAGEN fondenes nyttårskonferanse her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.